Nemocnice v USA, které nehlídají infekce, dostanou méně peněz. Pátrají proto, odkud se bakterie berou

V menší nemocnici se sto lůžky se obvykle vidí v průměru 10 až 20 nozokomiálních infekcí ročně. Na obrázku je vidět kožní absces, způsobený multirezistentním stafylokokem MRSA. Foto: CDC/ Gregory Moran, MD

Methicilin-rezistentní zlatý stafylokok (methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus, MRSA) řadíme mezi takzvané superbakterie.  Patří k nejčastějším příčinám prodlužování pobytu v nemocnici a eskalace nákladů na zdravotní péči. Ale odkud se vlastně v nemocnicích šíří? Je to tak trochu záhada a vědci ze Spojených států tvrdí, že už jsou zase o krok blíže jejímu rozuzlení. Nemocnice na jejich výzkumy netrpělivě čekají, protože pokud infekce nebudou mít pod kontrolou, přijdou o peníze.

 

MRSA je bakterie odolná vůči mnoha antibiotikům (čili multirezistentní), která se používají k léčbě stafylokokových infekcí. Většina případů infekce MRSA se objevuje u lidí, kteří pobývají v nemocnici nebo v jiném zdravotnickém, případně pečovatelském zařízení. Americký úřad CDC (The Centers for Disease Control and Prevention) prohlásil MRSA za jednu ze čtyř nejnebezpečnějších bakterií.

Běžně je zlatý stafylokok přítomen na pokožce a sliznicích zhruba třetiny populace. Problém nastane, když pronikne těmito bariérami a způsobí jejich zánět, případně putuje dál a napadne vnitřní orgány. Může vyvolat až život ohrožující sepsi a celkové selhání organismu. Než se začala používat antibiotika, měly stafylokokové infekce většinou fatální následky. Pak přišla úspěšná éra penicilinu, kterou po necelých dvaceti letech ukončila rezistence bakterie proti tomuto antibiotiku. Vystřídala ho polosyntetická varianta čili methicilin, který měl být odolnější. Ale i na ten bakterie vyzrála a stala se vůči němu rezistentní.

MRSA způsobuje nemocniční (nozokomiální nákazy). V USA se udává, že v menší nemocnici se sto lůžky obvykle vidí v průměru 10 až 20 infekcí nemocničního původu ročně. Nyní mají – kromě snižování rizika poškození pacienta – další důvod, proč s těmito infekcemi bojovat, a to finanční. Od roku 2017 federální vláda dramaticky sníží platby z programu Medicare těm zdravotnickým zařízením, které překročí limit výskytu (incidenci) některých komplikací či stavů jako jsou právě nozokomiální infekce.

„Za účelem zastavení šíření MRSA v našich nemocnicích, potřebujeme určit odkud se ta infekce u hospitalizovaných pacientů bere,“ říká docent Chetan Jinadatha, z Texas A&M University. Oblastí, kde se MRSA obvykle nachází, je nosní sliznice. Nová studie publikovaná v American Journal of Infection Control se zaměřila na otázku, zda kolonizace MRSA v nose přispívá k růstu počtu případů infekce ve zdravotnických zařízeních, čili zda nosy pacientů jsou jejím hlavním zdrojem. Vědci z Texasu zjistili, že nikoliv.

„Naše studie ukázala, že většina infekcí MRSA není způsobena koloniemi, které žijí na nosní sliznici, 36 z 50 našich pacientů se nenakazilo bakterií z této oblasti,“ tvrdí Jinadatha. MRSA přežívá také v dalších částech těla, jako třeba v tříslech a je možné, že se kolonie z různých míst těla přesouvají do krevního oběhu a dojde k infekci. Nicméně vliv různých MRSA kolonizací na různých místech je stále velice nejasný.

Superbakterie MRSA je houževnatá a může přežívat na povrchu kůže nebo sliznic po dlouhou dobu. Odtud se mohou snadno kontaminovat ruce zdravotníků. Pokud ti se nedrží správné hygienické praxe, mohou roznášet MRSA na pacienty. Studie ovšem teprve začíná. „Chceme rozšířit náš úvodní výzkum a prozkoumat hlouběji další zdroje infekce MRSA. Víme, že prostředí hraje velkou roli a další zkoumání by mělo napomoci nemocnicím odstranit tyto kmeny z infekčního koloběhu,“ uzavírá Jinadatha.

-cik-