"Neexistuje žádný přesvědčivý důkaz, který by odůvodnil podrobení 79 makaků spoustě injekcí, a zabití 36 z nich jen proto, aby mohly být pitvány jejich mozky, kvůli testování již dlouho vyvrácené hypotézy, že vakcíny způsobují autismus a další poruchy neurologického vývoje," uvádí portál Science-Based Medicine. Foto: Koláž ZD

Smutek odpůrců očkování: zaplatili si studii, která prokázala, že očkování nezpůsobuje autismus

Nevěříme statistikám, které jsme si sami nezfalšovali. Tímto se zřejmě řídili odpůrci očkování, když se rozhodli zafinancovat „nezávislou“ studii, která konečně prokáže, že vakcinace způsobuje autismus. Výsledky jejich vlastní studie je ale víc než překvapily. Žádná souvislost mezi očkování a autismem se neprokázala. SaveMinds, americká antivaxx organizace, která výzkum platila, se rozčiluje, že data byla špatně interpretována a útočí na média, která o této blamáži informovala. Odpůrci očkování požadují „nezávislou analýzu“ dat, ačkoliv už byla provedena ještě před publikací studie. Smutné na celé kauze je, že byla zbytečně pozabíjena zvířata v urputné snaze potvrdit mnohokrát vědecky vyvrácený mýtus. Taková studie je nejenom zbytečná, ale také neetická.

 

Pro celosvětové, ale i české nebo slovenské, antiočkovací hnutí, jde o jednu ze základních myšlenek. Ačkoliv nebyl předložen jediný vědecký důkaz, že by existovala jakákoliv souvislost mezi očkováním a rozvojem autismu, toto přesvědčení se opakovaně objevuje jako argument o údajné škodlivosti vakcinace. U mnoha rodičů bohužel vede k tomu, že odmítají nechat své potomky očkovat. Bojí se, že se u jejich dítěte autismus rozvine. Na jejich strachu se pak přiživují různé organizace a hnutí, které bojují proti očkování a šíří příběhy dětí, které byly údajně očkováním poškozeny.

Rodičovský strach proti vědeckým důkazům

„Rozvinul by se autismus u mého dítěte, kdyby se očkování tenkrát oddálilo a tělo dostalo možnost zotavit se z předchozích infektů? Došlo by k postižení, kdyby se nepodaly dvě látky zároveň? Nemohl se na počátku rozvoje postižení stav zvrátit nebo alespoň zmírnit např. cílenou detoxikací organismu homeopatickými léky?,“ stojí v příběhu Anky K. zveřejněném na stránkách antivaxx hnutí Rozalio.

K přesvědčení o tom, že autismus způsobuje očkování, vede mnoho rodiče časová souvislost mezi očkováním a dobou, kdy zpozorují první příznaky budoucích problémů svého dítěte. Jenže to, že se něco odehrává ve stejné době, ještě neznamená, že spolu příčině souvisí.

Na začátku těchto postojů byl přitom jeden velký podvod. Britský lékař Andrew Wakefield provedl na konci devadesátých let studii na pouhých dvanácti dětech a zaměřil se na skutečnost, že byly očkovány MMR vakcínou (ta chrání před spalničkami, zarděnkami a příušnicemi). Došel k závěru, že právě toto očkování bylo spouštěčem vážných zdravotních problémů zkoumaných dětí a to včetně autismu. Jeho práce zasela v mnoha rodičích strach z očkování. Jenže žádná z následujících desítek studiích, do které byly zahrnuty miliony dětí, Wakefieldovy závěry nepotvrdila. Podle CNN sám Wakefield zkreslil či pozměnit anamnézu všech zkoumaných dětí, které zařadil do své „studie“. Při vyšetřování British Medical Journal v roce 2011 byl Wakefield označen za vynalézavého podvodníka s tím, že z 12 pacientů mělo pět vývojové problémy ještě před očkováním a tři nikdy autismem netrpěli.

To ale nebyla jediná lékařova pochybení. Vyšlo najevo, že přijal tisíce liber od právníků, kteří zastupovali rodiče dětí přesvědčené o tom, že vakcína MMR poškodila jejich potomky a způsobila u nich autismus. To však Wakefield ve své studii zamčel. V roce 2010 pak přišel o lékařskou licenci a to nikoliv kvůli svým kontroverzním zjištěním, které byla později vyvrácena, ale právě kvůli tomu, že svou studii provedl v rozporu s pravidly vědecké komunity. Jeho studie byla nekvalitní a manipulovala se získanými údaji, navíc se Wakefield dostal do vážného střetu zájmů. Přesto se pro odpůrce očkování stal doslova mučedníkem, kterého ničí spiknutí farmaceutických firem. „Tato kampaň nese známky lstivé, důkladně promyšlené, zákeřné a celosvětově synchronizované reklamní kampaně nadnárodního koncernu, což vůbec nevypadá na náhodu,“ tvrdí například o Wakefieldově kauze Marián Fillo, který strojí za antivaxx hnutím Svoboda očkování.

Důkazy nemáme, tak si je vyrobíme

O to pikantnější nádech má studie, kterou financovala americká organizace SaveMinds, přesvědčená o tom, že jednou z příčin „epidemie autismu“ je právě očkování a to zejména MMR vakcínou. Závěry studie byly publikované před několika dny v žurnálu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Vědecký tým došel ke zjištění, že vakcíny nezpůsobují žádné změny v mozku a ani změny v chování u primátů. Podle magazínu Newsweek vložila nezisková organizace SaveMinds do studie 250 tisíc amerických dolarů právě s nadějí, že získá důkazy o tom, že očkování způsobuje autismus. Na financování výzkumu se podílela i organizace The National Autism Association, která rovněž viní očkování z toho, že je příčinou autismu. Mezi lety 2003 až 2013 proběhl na University of Texas Southwestern School of Medicine, University of Washington, Johnson Center for Child Health & Development a dalších vědeckých institucích, výzkum s cílem posoudit chování a změn v mozku mláďat makaků rhesus s ohledem na to, zda byla či nebyla očkována podobně jako malé děti.

Nedávno zveřejněná studie PNAS zahrnula údaje o výzkumu celkem 79 mláďat makaků ve věku od 12 do 16 měsíců rozdělených celkem do šesti skupin podle toho, jakým způsobem byla nebo nebyla očkována. Tento výzkum realizovaný mezi lety 2008 až 2013 v Washington National Primate Research Center navazoval na pilotní studii, v níž bylo sledováno 17 mláďat. Dvě skupiny makaků byly očkovány podle očkovacího kalendáře pro děti. Dvě skupiny pak dostaly vakcínu MMR a mláďatům v posledních dvou skupinách byl aplikován pouze fyziologický roztok. Následně byli ještě makaci rozděleni podle toho, zda byli očkování podle očkovacích schématu doporučeného v devadesátých letech nebo podle novějšího očkovacího kalendáře z roku 2008. Důvod proč byla použita opičí mláďata je zřejmý, provádět stejný výzkum na dětech by bylo eticky nepřijatelné.

Vědci a vědkyně pak zkoumali chování zvířat, aby zjistili, zda u nich nedošlo k nějakým změnám. Mláďata byla ubytována společně, aby mohla navazovat sociální interakce a současně bylo možné pozorovat, zda neprojevují strach, nezvykle stereotypní chování, uzavření se do sebe a další reakce, které by mohly naznačovat projevy autismu. Následně byla mláďata usmrcena, aby bylo možné post mortem prozkoumat jejich mozky s cílem odhalit možné změny. Tým se zaměřil na změny typické pro autismus, jako je jsou abnormality v podobě zvětšení a zvýšení hustoty v oblasti mozečku, amygdaly a hypokampu. Současně byly prozkoumány mozkové buňky známé jako Purkyňovy buňky, protože některé dřívější studie ukazovaly, že u dětí s autismem dochází k jejich úbytku. „Vědci říkají, že nenašli žádné zřetelné změny mezi mozky očkovaných opic a v porovnáním s mozky z kontrolních skupin,“ popisuje magazín Newsweek.

Zbytečná a neetická studie

Závěry studie se ale celkem pochopitelně odpůrcům očkování, kteří ji financovali, vůbec nelíbí. Nyní obviňují výzkumný tým z toho, že manipuloval s daty a nekomunikoval s nimi tak, jak by si představovali. Pilotní studie totiž naznačovala, že došlo ke snížení počtu určitých buněk v hypokampu o 11 % u očkovaných opic. Tato informace byla SaveMinds předána s tím, že se jedná o předběžné závěry vyžadující další výzkum. Při rozšíření studie o další opice se však závěry z pilotní studie nepotvrdily. Právě to ale SaveMinds považuje za manipulaci s daty. Vědci a vědkyně zapojení do výzkumu se nařčení ze strany antivaxx organizace brání s tím, že v případě pilotní i následné rozsáhlejší studie postupovali zcela shodně.

Podle Laury Hewitson, ředitelky pro výzkum v Johnson Center for Child Health & Development, nikdo ze zapojených výzkumníků nevěděl, v jaké skupině se opice nacházejí, a tak nebylo možné předem odhalit, zda byly nebo nebyly očkovány. „Udělali jsme vše proto, aby byla zajištěna integrita dat. Moji spoluautoři i já si stojíme za námi zveřejněnými závěry,“ uvedla vědkyně pro magazín Newsweek. Podle ní právě komplexní data získaná z celé studie ukazují, jak je důležitá opatrnost při vyhodnocování výsledků pilotní studie provedené na malém vzorku. Přesto odpůrci očkování dál trvají na další analýze dat, která má přinést „objektivnější“ závěry. Stejně tak obviňují média z hrubého zkreslení informací. „Stokrát jsem dělala rozhovor pro média. Znovu a znovu ale média zkreslují má slova, vytrhávají citace z kontextu a používají polovičaté citace, aby zdiskreditovala a bagatelizovala mé odborné znalosti,“ vzteká se Lyn Redwood, ředitelka SaveMids, která je původním povoláním zdravotní sestra. Podle ní média vůbec nemají zájem na tom informovat veřejnost o tom, jak zachránit tisíce dětí před životem v bolesti a současně přinést alespoň částečnou spravedlnost těm, které už očkování poškodilo.

Provedení celé studie má ještě jeden rozměr, na který upozornil portál Sciencebasedmedicine.org a to investice do zbytečné a neetické studie. Doslova tuto studii označuje za „plýtvání finančních prostředků“ a to proto, že zkoumala něco, co již vyzkoumáno je, a to velmi podrobně. „Neexistuje žádný přesvědčivý důkaz, který by odůvodnil podrobení 79 makaků spoustě injekcí, a zabití 36 z nich jen proto, aby mohly být pitvány jejich mozky, kvůli testování již dlouho vyvrácené hypotézy, že vakcíny způsobují autismus a další poruchy neurologického vývoje,“ uvádí portál Science-Based Medicine, podle kterého je naprosto nepřijatelné, aby se vědecké instituce snížily k provedení takto nesmyslné studie.

Problematické je však už samotné zapojení vědkyně Laury Hewitson. Ta se v minulosti podílela na studiích, jež měly prokázat poškození mozku opic v důsledku vakcinace. Tyto studie ale byly nekvalitní a vykazovaly značné chyby. Svými závěry si však vysloužila značnou pozornost antivaxx hnutí. Objevily se i spekulace o tom, že je v konfliktu zájmu. Navíc právě Hewitson patřila ke spolupracovníkům Andrewa Wakefielda a podílela se na několika jeho studiích. V Johnson Center for Child Health and Development pak působil i sám Wakefield, centrum ale opustil poté, co se provalil jeho skandál s podvody při studii o vakcíně MMR a rozvoji autismu.

Nepoučitelní

Mnoho studií již opakovaně neprokázalo souvislost mezi autismem a očkováním, ale s odpůrci očkování stejně nepohnou. Jednoduše proto, že ti raději věří svému přesvědčení než vědeckým důkazům.

„Můžu jen doufat, že po této studii už nebudou muset zemřít další primáti kvůli mrtvé hypotéze. Větší výzvou bude předcházet úmrtím dětí, protože víra v tuto vyvrácenou hypotézu, vede rodiče k tomu, že své děti nenechají očkovat ani proti smrtelným onemocněním,“  píše v Science-Based Medicine David Gorski v souhrnném článku na toto téma.

Ludmila Hamplová

 

Zaujal vás náš článek? Budeme rádi, když dáte svůj hlas Zdravotnickému deníku v anketě

Křišťálová lupa zde.   kl-hlasovani-button-88x31-1