Soukromí lékaři odmítají návrh zákona o neziskových nemocnicích, ohrozí jejich ambulance

Dosud ministr Němeček předkládal novely zákonů. Nyní přichází se zbrusu novým zákonem, který zároveň mění spousty dalších norem. Se svým konceptem výhod pro neziskové subjekty narazil u soukromých lékařů. Ti se obávají, že jim zákon omezí přístup ke smlouvám i penězům od pojišťoven. Foto: Koláž ZD

Tvrdými slovy odsoudila Koalice soukromých lékařů návrh Zákona o neziskových zdravotnických zařízení z dílny ministerstva zdravotnictví, který je nyní v připomínkovém řízení. Podle koalice naruší hospodářskou soutěž, je nebezpečný pro finanční stabilitu zdravotnictví, přímo ohrožuje existenci nestátních zařízení a vytvoří pacienty druhé kategorie. Koalice reprezentuje ambulantní specialisty, zubaře, praktické lékaře, pediatry i gynekology. Z jejího stanoviska lze dovodit, že zákon poškodí soukromé ambulance, protože zvýhodní ambulance nemocnic. Koalice soukromých lékařů žádá ministerstvo zdravotnictví, aby celý návrh stáhlo z projednávání.

 

Zdravotnický deník již představil nejspornější paragrafy zákona v článku Návrh zákona o neziskových nemocnicích je na světě. Jaké má přednosti a rizika?. Upozornili jsme, že neziskové organizace nebudou muset absolvovat výběrové řízení a dostanou automaticky smlouvu s pojišťovnou a zároveň bude ministerstvo zdravotnictví schvalovat přeměnu každého jednoho subjektu na neziskovou formu. To může zásadně změnit české zdravotnictví. Tvorba sítě poskytovatelů zdravotní péče se přesune zcela do režie státu a pojišťovny postaví do role statistů.

Soukromí lékaři poukazují zejména na to, že zákon zhorší jejich přístup k financím a smlouvám a tím se jejich pacienti ocitnou v nerovném postavení s pacienty neziskových nemocnic a jejich ambulancí. Stanovisko přinášíme v plném znění:

 

Stanovisko Koalice soukromých lékařů (KSL) k návrhu zákona o neziskových zdravotnických zařízeních (dále také jen NezZZ).

                

KSL prostudovala tento návrh zákona.

V něm nás zaujalo:

  1. Návrh zákona hovoří o lůžkových zařízeních, tedy o nemocnicích, obecně ale platí, že v současné době cca 30% příjmů těchto typů poskytovatelů je z činnosti ambulantní v nejrůznějších oborech. Návrh zákona se tedy ve skutečnosti dotýká veškeré zdravotní péče poskytované v ČR.
  2. Návrh zákona de facto zavádí dvě kategorie poskytovatelů. Na jedné straně tzv. neziskové, které významně po všech stránkách zvýhodňuje, na druhé straně ty ostatní, jimž by se na základě pravidel nastavených tímto zákonem zhoršil přístup k financím i smlouvám, ačkoli jejich pacienti rozhodně nejsou druhé kategorie a přístup ke zdravotní péči by měli mít stejný.

V čem by měly NezZZ dle návrhu zákona dostat výhodnější postavení?

*  V možnosti tvořit tzv. rezervní fond (5%) ještě před zdaněním (přičemž od daně z příjmů mají být osvobozené). I ostatní poskytovatelé musí přeci vytvářet finanční rezervy pro svůj provoz. Ti to ale mohou činit až po zdanění svých příjmů, tj. z menšího množství peněz.

*  V možnosti tvořit tzv. sociální fond (1%) opět ještě před zdaněním (přičemž od daně z příjmů mají být osvobozené). S tím souvisí i to, že NezZZ bude mít možnost ocenit práci svých zaměstnanců výše, než bude reálné ji zaplatit jinde. Administrativně jsou tímto znevýhodněna všechna jiná ZZ než nezisková.

*  Zdravotní pojišťovny mají povinnost s NezZZ navázat smlouvu v rozsahu, který si NezZZ de facto samo nadiktuje. Bez povinnosti absolvovat výběrové řízení. Jde o další faktor znamenající významnou nerovnost proti ostatním poskytovatelům. Pokud bude chtít jiný poskytovatel rozšířit svou činnost, nebude mu vyhověno. Nezisková nemocnice si otevře cokoli.

*  Pokud udělá nezisková nemocnice (tedy i ty nemocniční ambulance) záporný hospodářský výsledek, pak za dluhy dle návrhu zákona ručí stát. Ambulance v neziskovém režimu mohou tedy investovat do přístrojů a dalšího vybavení ambulancí zcela jinak (bez žádoucích limitů) než ostatní.

 

Na základě výše uvedených faktů Koalice soukromých lékařů hodnotí návrh zákona o neziskových zdravotnických zařízeních jako

  • v rozporu se základními pravidly hospodářské soutěže,
  • nebezpečný pro finanční stabilitu zdravotnického systému v ČR,
  • přímo ohrožující existenci všech zdravotnických zařízení, které neprovozuje stát.

 

 a žádá Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby celý návrh stáhlo z projednávání.

 

Za Koalici soukromých lékařů

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR, mluvčí Koalice

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR

MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR

 

-red-