Úterý, 11. května, 2021

Česká televize porušila zákon, když vysílala jednostranný pořad o očkování, míní vysílací rada

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Na pořad Utajená data z cyklu Nedej se plus, upozornil Zdravotnický deník ve svém článku v červnu letošního roku. V pořadu byly jednostranně divákům prezentovány konspirační teorie a fámy o vztahu mezi očkování a autismem, aniž by byl divák informován, že jsou spolehlivě vyvráceny a aniž by dostali prostor k vyjádření odborníci, kteří vakcinaci rozumí. Pořad i náš článek vyvolaly obrovský ohlas. Včera Rada pro televizní a rozhlasové vysílání (RRTV) oznámila, že upozornila Českou televizi na porušení příslušného zákona, kterého se dopustila odvysíláním zmíněného pořadu. Televize má sedm dní k nápravě. Podle její mluvčí si ale stále pochybení nepřipouští.

 

„V dotyčné reportáži dostali prostor k vyjádření prakticky pouze kritici současného systému očkování, přičemž jejich úhel pohledu zcela podporoval i vložený komentář, případně vizuální složka. V pořadu dostatečně nezazněla protitvrzení či názory odborníků (lékařů či vědců, zejména pak z oboru imunologie), kteří systém očkování hájí. Pořad prezentoval jasný, předem stanovený postoj a jako takový jej lze považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit postoje diváka ve prospěch záměrů tvůrců. Neposkytl tedy objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů,“ napsala ve svém stanovisku Rada. Televizi viní z porušení Zákona provozování rozhlasového a televizního vysílání, konkrétně paragrafu 31, který mj. praví: „Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů“.

„Česká televize je přesvědčena, že v reportáži Utajená data postupovala v souladu s právními předpisy, s vydaným judikátem k pořadu Nedej se i Kodexem České televize. Vyváženost nelze posuzovat mechanicky, jako to nyní učinila Rada RTV,“ uvedla pro ČTK mluvčí Alžběta Plívová. Jak dále uvádí agentura, pořad Nedej se podle Plívové ukazuje názory občanské společnosti na dílčí témata a z různých úhlů. Zároveň je pouze částí vysílání, které jako celek postihuje rozmanitost společnosti. „Česká televize se proto pozastavuje nad tím, jakým způsobem Rada RTV uvedený pořad skutkově i právně posoudila,“ dodala pro ČTK.

-cik, čtk-

Poznámka šéfredaktora Zdravotnického deníku:

Jak vidno v České televizi nepochopili, jaký je rozdíl mezi názorem a lhaním. Patrně ho nechápe ani RRTV, ale ta si alespoň myslí, že je třeba vyvažovat a tak defacto požaduje, aby vedle lhaní byla postavena pravda a divák si vybral. Pokud bychom to přirovnali k známému příkladu pětiminutovek vyváženosti, pak Rada po televizi chce, aby dodržovala přístup, že když 5 minut dostal Hitler, mají 5 minut dostat i Židé. Česká televize namítá, že v jednom pořadu stačí vyhradit čas pouze Hitlerovi, protože možná někdy příště někde jinde dá prostor i Židům.

Tomáš Cikrt

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY