Čtvrtek, 5. srpna, 2021

Pozor na „neškodné“ doplňky stravy! Ročně kvůli nim skončí 23 tisíc Američanů na pohotovosti

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Pilulky na hubnutí, tablety na zvýšení sexuální výkonnosti nebo třeba energetické přípravky či multivitaminy se dají najít v mnoha domácnostech. Lidé si je kupují v naději, že svému zdraví prospějí a zároveň jsou přesvědčeni o tom, že polykají zcela bezpečné tablety, které jim nemohou ublížit. Často po nich sahají, protože si myslí, že jde o „lepší“ a hlavně méně rizikovou možnost než užívání léků. Ve skutečnosti si ale nevědomky mohou škodit. Doplňky stravy nejsou bez rizik, byť tento dojem často vytváří jejich výrobci i distributoři, včetně různých „poradců zdravého životního stylu“. Varují nejen úřady v USA, ale i náš lékový ústav a lékárníci.

 

Nedávno publikovaná studie vědců z Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zveřejněná v žurnálu New England Journal of Medicine ukazuje skutečné důsledky užívání „bezpečných pilulek“. Doplňky stravy mohou mít vedlejší účinky a to včetně závažných, byť o nich lidé, kteří je užívají, obvykle netuší. Studie ukazuje, že právě „neškodné“ výživové doplňky přivedou na pohotovost či urgentní příjem 23 tisíc Američanů ročně. Přichází s potížemi jako bušení srdce, bolest na hrudi, dušení a dalšími zdravotními problémy. Zhruba dva tisíce osob ročně je pak hospitalizováno a to v přímé souvislosti s užíváním doplňky stravy. Celkový počet lidí, u nichž tyto přípravky způsobí zdravotní problémy, ale bude pravděpodobně vyšší, protože studie nezahrnovala případy, kdy se lidé obrátili na svého praktického lékaře nebo jiného ambulantního specialistu.

Štíhlejší linie s rizikem poškození zdraví

Výzkumný tým analyzoval data z celkem 63 amerických nemocnic z let 2004 až 2013 a následnou statistickou analýzou stanovil počet návštěv pohotovostí a urgentních příjmů na území celých Spojených států amerických. Vědci došli k počtu 23 005 pohotovostních návštěv a 2 154 hospitalizací ročně. Podle autorů studie je užívání doplňků stravy v USA velmi rozšířené, avšak chybí data o jejich vedlejších účincích, která by zahrnovala celou zemi. Právě to je motivovalo ke zpracování studie. „Stejně jako v naší předchozí práci pro CDC jsme se snažili identifikovat možnosti pro snížení rizik,“ popsal pro magazín Time Andrew Geller, lékař, který vedl výzkumný tým a věnuje se oblasti kvality zdravotní péče. „Lidé si možná neuvědomují, že doplňky stravy mohou vyvolat nežádoucí účinky,“ dodal.

Více než polovinu příchozích na pohotovost tvořily ženy a zhruba čtvrtina pacientů byla ve věku 20 až 34 let. Právě mladí lidé nejčastěji užívají různé doplňky s cílem snížit svou hmotnost či získat více energie. Tyto přípravky pak byly v této věkové kategorii důvodem k vyhledání pohotovosti u poloviny pacientů. Pětina pohotovostních návštěv pak připadla na děti, u nichž došlo k náhodnému užití doplňku stravy. Za nutností vyhledat lékařskou pomoc stálo ve dvou třetinách případů užívání pouze jednoho přípravku, u třetiny pacientů to pak byla kombinace více preparátů.

Jako vůbec nejrizikovější se ukázaly přípravky na redukci váhy, ať již pouze bylinné či s kombinovaným složením, které stály za čtvrtinou všech případů pohotovostních návštěv. Ve studii přitom nebyly zahrnuté energetické drinky, jenž jsou posuzovány jako nápoje, byť i ty vzhledem ke svému složení mohou vyvolat nežádoucí účinky. Doplňky stravy slibující zhubnutí či více energie pak nejčastěji způsobovaly problémy se srdcem, včetně bušení srdce a bolesti na hrudi. Kardiovaskulární problémy byly také nejčastějším důsledkem užívání přípravků údajně zvyšujících sexuální výkon či výkonnost při sportu. Různé multivitaminy a preparáty s obsahem minerální látek nejvíce způsobovaly alergické reakce nebo potíže s polykáním.

Pozor na kombinování léků a doplňků stravy

Ačkoliv není k dispozici obdobná studie mapující českou populaci ve vztahu k doplňkům stravy, je velmi pravděpodobné, že k situacím, kdy působí zdravotní potíže, dochází i v Česku. Na vině je často nedostatek informací, mylné přesvědčení o naprosté bezpečnosti doplňků stravy, ale i nevhodné kombinace s léky, ať již volně prodejnými či vázanými na lékařský předpis. „Lidé to neradi slyší, ale v případě zdravotních problémů i jejich prevence by prvním krokem měla být úprava životního stylu a až poté je možné uvažovat o doplňcích stravy,“ popisuje farmaceut Aleš Krebs, mluvčí České lékárnické komory. Podle něj mnoho lidí volí doplňky stravy, protože věří, že „snadno a rychle“ vyřeší jejich problémy. „Užívání doplňků stravy je u zdravého člověka, který má pestrou stravu, zbytečné. V případě zdravotních problémů je pak na místě konzultace s lékařem,“ upozorňuje lékař Roland Oravský, spoluzakladatel slovenské skupiny Lovci šarlatánů, které se věnuje vyvracením polopravd a mýtů o lidském zdraví a medicíně.

Neuvědomují si však, že si mohou škodit. „V praxi se běžně setkáváme s tím, že pacienti v lékárnách vyžadují různé doplňky stravy, byť dlouhodobě užívají léky. V takovém případě by ale neměli být překvapeni, když se je lékárník zeptá na to, zda užívají nějaké léky či další přípravky,“ dodává Krebs. Podle něj je v zájmu pacientů komunikovat se svým lékárníkem právě kvůli možným interakcím mezi léky a doplňky stravy. Stejně tak je dobré lékárníka informovat o svých zdravotních problémech. Velmi riskantní pak může být představa, že zcela neškodné jsou bylinky a preparáty z nich. „Například některé čínské čaje mohou způsobit hypertenzi. Velmi rizikové jsou pak přípravky neznámého složení,“ shrnuje Oravský. Navíc doplňky stravy, na rozdíl od léků, neprochází stejným testováním a vývojem jako léky. Rozdíl je ale v tom, že u léků jsou možné vedlejší účinky i interakce s ostatními léčivy popsané v příbalovém letáku.

Doplňky stravy od léků odlišuje také česká legislativa. Jak upozorňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) doplňky stravy nejsou určeny k léčbě či prevenci onemocnění. „Účinky deklarované výrobcem nejsou nikým ověřovány, protože u doplňků stravy není posuzována jejich účinnost,“ konstatuje úřad na svém webu. Nevypovídající je i informace, že jde o výrobek, jenž schválilo ministerstvo zdravotnictví. V praxi to znamená pouze to, že byla posouzena zdravotní nezávadnost přípravku, stejně jako u jiných potravin, nikoliv že by byla hodnocena jejich účinnost. „Doplňky stravy nemohou dle platných právních předpisů deklarovat vlastnosti prevence, léčby nebo vyléčení onemocnění nebo na tyto vlastnosti odkazovat,“ upozorňuje SÚKL. Pokud něco takového obal slibuje, jde o zavádějící informace, nikoliv fakta postavená na skutečném klinickém výzkumu. „Výrobce se často odkazuje na studie prováděné s danou účinnou látkou mimo živý organismus nebo na studie prováděné sice na pacientech, avšak tyto studie jsou obtížně objektivně vyhodnotitelné, protože na ně nejsou aplikována kritéria pro klinická hodnocení léčivých přípravků,“ shrnuje úřad.

S nežádoucími účinky nepočítají výrobci a ani úřady

Výsledky nedávné studie podle magazínu Time připomněly také skutečnost, že doplňky stravy v USA, na rozdíl od léků, nemusí před vstupem na trh prokazovat svou bezpečnost. Tamní úřad pro kontrolu léků Food and Drug Administration nevyžaduje speciální testování bezpečnosti těchto výrobků. Může ale přikázat stáhnout z trhu výrobek, který se ukáže jako nebezpečný. Doplňky stravy ale mohou být v USA legálně prodávány jako přípravky vhodné pro prevenci nemocí či zlepšení zdravotního stavu nemocných. Během let 1994 až 2012 se přitom počet prodávaných doplňků na trhu zvýšil ze 4 na 15 tisíc.

Podle autorů studie je ale velmi pravděpodobné, že skutečný počet vedlejších účinků doplňků stravy bude vyšší, byť studie ukázala, že je menší než u klasických léků. Na ně je ale nahlíženo odlišně, stejně tak je rozdílný přístup k jejich vedlejším účinkům. „Na rozdíl od volně prodejných léků a léků vázaných na lékařský předpis nejsou u doplňků stravy požadavky na uvedení vedlejších účinků na obalu,“ konstatují vědci s tím, že jejich čísla jsou pouze kvalifikovaným odhadem, protože nemalá část pacientů vůbec neuvede při návštěvě lékaře, že nějaký takový produkt užívá. Také jejich lékaři si jejich zdravotní problémy nespojí právě s doplňky stravy.

Podle obchodní organizace, sdružující výrobce doplňků stravy, Council for Responsible Nutrition je ale studie důkazem toho, že jejich produkty jsou bezpečné. „Výsledky této studie potvrdily, že doplňky stravy jsou bezpečné, zvláště pokud si je spojíte s počtem obyvatel, kteří je užívají. Každý rok užívá doplňky stravy 150 milionů Američanů,“ stojí v prohlášení organizace. Závěry studie však „oceňují“ jako užitečné podněty pro svou práci.

Ludmila Hamplová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY