Pátek, 19. srpna, 2022

Statiny možná brání účinku očkování proti chřipce, není ale rozumné je vysazovat

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Statiny, účinné léky ke snižování vysokých hladin tuků, mohou zkomplikovat účinnost vakciny proti chřipce u starších lidí. Tvrdí  to dvě nové studie. Upozornila na ně světová média, mezi nimi i britský The Telegraph. Očkování je přitom doporučováno seniorům jak v Británii, tak v Česku, protože chřipka pro ně může mít fatální následky. Zejména se to týká lidí starších 65. let (ti u nás mají vakcinaci hrazenou). Ve Velké Británii užívá statiny 13 milionů pacientů a většina z nich je starší 50 let. V Česku je léčen statiny více než milion nemocných, tedy každý desátý, ve věku seniorů pak téměř každý druhý.

 

Dvě nové americké studie ukázaly, že statiny mohou bránit účinnosti vakcíny proti chřipce tím, že snižují počet protilátek o 67 procent. „Statiny interferují s odpovědí organismu na očkovací látku a snižují imunitní reakci a to by mohlo mít za následek nižší účinnost vakcíny proti chřipce,“ tvrdí vedoucí autor studie dr. Steven Black z dětské nemocnice v Cincinnati (Children’s Hospital Medical Centre).

Vakcíny proti chřipce měly v posledních letech problémy. V srpnu uvedly úřady v Británii, že v uplynulé sezóně očkování vakcinace ochránila pouze jednoho ze tří očkovaných, protože virus zmutoval způsobem, který experti nečekali. Letos se očekává, že účinnost vakcíny bude lepší (o problémech s účinností jsme psali zde).

„Statiny jsou široce předepisované léky starším lidem proto, aby snižovaly hladiny cholesterolu, ale je o nich známo, že mají supresivní účinek na imunitní systém,“ upozorňuje v The Telegraph profesorka Sarah Gilbertová, vakcinoložka z univerzity v Oxfordu.

“Víme, že vakcína proti chřipce má mírný účinek na starší dospělé, proto nové výsledky, že statiny mohou snižovat účinnost vakcín, vyžadují další zkoumání,“ doplňuje profesorka Gilbertová.

V první studii vědci hodnotili data 7 tisíc lidí starších 65 let, kteří se účastnili studie s vakcínou proti chřipce, provedené mezi lety 2009 až 2011. Uživatelé statinů měli signifikantně (statisticky významně) sníženou imunitní odpověď na vakcinaci v porovnání s těmi, kteří statiny neužívali. Měřena přitom byla hladina protilátek proti kmeni viru chřipky, obsaženém ve vakcíně, a to v krvi po třech týdnech od očkování.

Ve druhé studii vědci z Emory University vyhodnotili záznamy 140 tisíc lidí, aby ověřili, zda statiny zvyšují jejich riziko přijetí do nemocnice se závažným onemocněním dýchacích cest, přestože byli očkováni. Zjistili, že ti, kteří užívali statiny, měli o 25 procent větší pravděpodobnost, že se dostanou do nemocnice kvůli takovým nemocem jako je bronchitida, nebo zápal plic.

Nevysazovat!

Statiny mají protizánětlivý účinek, což také znamená, že snižují imunitní odpověď organismu. Zatím je tu ale pouze podezření, že by mohly také snižovat účinnost očkování proti chřipce. Sami autoři studií přiznávají, že je třeba tuto souvislost dále zkoumat, než by se třeba přistoupilo ke změně doporučení (guidelines) pro podávání statinů ve vztahu k očkování.

Například Královská farmaceutická společnost je toho názoru, že důkazů, které by ukazovaly, že rizika převažují prospěch, je zatím málo. “Musíme zjistit, zda snížený účinek vakcíny nemá jiné příčiny. Je dobře prokázáno, že statiny chrání vaše zdraví. Dokud nebude provedeno více vědeckých prací, které by zodpověděly otázku potenciální interakce mezi statiny a vakcínou a zda má nějaký vliv na snížení účinku vakcíny, měli byste užívat své statiny jako obvykle,“ radí mluvčí farmaceutické společnosti pro kardiovaskulární medicínu Sotiris Antoniou.

“Z jiných studií víme, že je těžko předvídatelné, kdo skončí v nemocnici s chřipkou a u každého je to trochu jiné, proto je obtížné řídit se závěry studie jako je tato. Účinky jsou příliš nejisté na to, aby pacienti přestali užívat statiny,“ míní profesor Stephen Evans  z  London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Professor Peter Weissberg, lékařský ředitel British Heart Foundation to vyjádřil ještě jasněji. „Nikdo, kdo se chystá k očkování proti chřipce, by neměl přerušovat užívání svých statinů na základě těchto studií. Pacienti se srdečním onemocněním jsou ve větším riziku infarktu pokud chytnou chřipku, a proto potřebují ochranu statinů. Je důležité, aby pacienti s srdeční chorobou byly očkováni proti chřipce a přitom pokračovali v užívání všech svých léků,“ zdůraznil.

-cik-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY