ÚOHS snížil pokuty dvěma dodavatelům nemocnic za kartel

Firmy Puro-Klima a Hospimed v letech 2008 a 2010 slaďovaly své nabídky nebo koordinovaly své jednání při účasti ve veřejných zakázkách. Kartel se týkal zakázek za téměř 200 milionů korun bez DPH. Hospimed má proto zaplatit pokutu 33,2 milionu korun a PURO-KLIMA 10,9 milionu. Foto: koláž ZD

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) snížil pokuty za kartel firmám HOSPIMED a PURO-KLIMA, dodavatelům přístrojového vybavení nemocnic. Dohromady mají zaplatit 44 milionů korun. Je to zhruba o 20 milionů méně, než kolik jim úřad vyměřil původně. Včera to uvedl v tiskové zprávě, rozhodnutí je pravomocné.

 

Hospimed má zaplatit 33,2 milionu korun a PURO-KLIMA 10,9 milionu. Předseda ÚOHS Petr Rafaj v novém rozhodnutí nemohl ukládat pokutu i za část jedné ze zakázek, protože u ní už uběhla lhůta pro ukládání sankce.

Hospimedu byla pokuta snížena o více než dva miliony, druhé firmě zhruba o 17 milionů. Firma upravila svoje účetní období, což se muselo projevit i při výpočtu výsledné sankce, která se odvíjí od posledního obratu pokutované společnosti.

„V pravomocném rozhodnutí byla sankce vypočtena z celkového čistého obratu společnosti PURO-KLIMA za hospodářský rok 2014, v prvostupňovém to bylo za rok 2013. Obrat uvedené společnosti za rok 2014 byl přitom výrazně nižší, konkrétní údaje nicméně nemůžeme sdělit s ohledem na možné obchodní tajemství,“ řekl ČTK mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Účetní závěrku za rok 2014 zatím firma nezveřejnila ani ve Sbírce listin, zjistila ČTK.

Firmy v letech 2008 a 2010 slaďovaly své nabídky nebo koordinovaly své jednání při účasti ve veřejných zakázkách. Týkalo se to například modernizace přístrojového vybavení nemocnice v Liberci nebo přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra Fakultní nemocnice Ostrava. Kartel se týkal zakázek za téměř 200 milionů korun bez DPH.

„Jednání ve vzájemné shodě ovlivnilo výsledky uvedených zadávacích řízení a došlo tak k narušení hospodářské soutěže na trhu dodávek zdravotnické přístrojové techniky na území České republiky,“ uvedl Rafaj.

Při prověřování konkrétních tendrů úřad zjistil, že některé nabídky firem byly nápadně podobné, nabídkové ceny byly zcela shodné či se lišily pouze nepatrně a vždy byly nastaveny těsně pod maximální cenu stanovenou zadavatelem.

-čtk-