Vnitro soutěžilo vakcíny proti hepatitidě za 14 miliónů. Rozdíl mezi nabídkami byl 840 korun

Kdo dodá ministerstvu očkovací látky proti virové hepatitidě? Phoenix porazil Avenier o pouhých 840 miliónů korun při 14 miliónové zakázce. Foto: Morguefile

Zdravotnické zařízení ministerstva vnitra musí v souvislosti s migrační vlnou urychleně jednorázově naočkovat proti virovým hepatitidám 4 482 policistů a zaměstnanců rezortu (například odboru azylové a migrační politiky, správy uprchlických zařízení aj.). Ti byli buď přijati nově, nebo přeřazeni z jiné práce. Vnitro vybralo dodavatele z šesti oslovených firem v jednacím řízení bez uveřejnění. Vítězem se stal PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. na základě předložení nejnižší nabídkové ceny 14 032 258,87 korun bez DPH. Druhá firma v pořadí nabídla cenu jen o 840 korun vyšší.

 

Zadavatel se chystá s vítězem uzavřít smlouvu na dodávku vakcíny, ale do doby, než se tak stane, si vyhradil právo zrušit jednací řízení bez uveřejnění, a to bez udání důvodu.  Ministr vnitra by měl mezitím informaci o zadávání nadlimitní veřejné zakázky předložit vládě, ta si jí do programu svého dnešního jednání ale nezařadila.

Důvodem zvoleného způsobu zadání veřejné zakázky je podle ministerstva vnitra skutečnost, že bylo vydáno rozhodnutí jejího orgánu ochrany veřejného zdraví nařizující mimořádné očkování proti virovým hepatitidám, které reaguje na nastalou situaci způsobenou migrační vlnou. „Veřejnou zakázku je tak nutné zadat v krajně naléhavém případě, aby mohlo být v nejbližším možném čase provedeno mimořádné očkování a tím bylo ochráněno zdraví příslušníků Policie ČR a dalších zaměstnanců Ministerstva vnitra,“ zdůvodňuje se v materiálu pro vládu.

Zdravotnické zařízení ministerstva vnitra očkuje proti hepatitidě každoročně a v rámci svého rozpočtu na tento účel vynakládá částku v rozmezí 3,3 až 3,9 miliónu korun. Další částkou jednoho miliónu korun přispívá Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra v rámci preventivního programu. Nyní však nebylo možné předpovědět rozsah očkování, které je třeba realizovat co nejrychleji, a proto byla zadána zakázka formou jednacího řízení bez uveřejnění, neboť – jak píše ministerstvo – „jinou formou by došlo k očkování až za dobu cca 6 až 7 měsíců“.

Zadavatel obeslal 1. října výzvou k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění šest velkoobchodních společností s léčivy, 12. října bylo uskutečněno první jednání, na kterém všechny společnosti obdržely úplnou zadávací dokumentaci. Nabídky předložily společně na dalším jednání 21. října, přičemž otevírání obálek bylo veřejné. Vyhlášeno bylo pořadí na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH (červeně jsou uvedeny částky, o které byla nabídka vyšší, než nabídka vítěze):

  1. PHOENIX                     14 032 258,87 Kč
  2. AVENIER                     14 033 099,00 Kč     + 840 Kč
  3. J.K.TRADING              14 158 752,55 Kč      + 126 494 Kč
  4. Alliance Healthcare      14 230 670,24 Kč     + 198 412 Kč
  5. VIAPHARMA               14 253 163,02 Kč      + 220 905 Kč
  6. PHARMOS                  14 302 463,95 Kč     + 270 205 Kč

-cik-