Pět náměstků MZ je již definitivně jmenováno, otazník visí nad profesorem Vymazalem

Pět náměstků (Phillip, Ptáčková, Landa, Policar, Kolaříková) už má jistotu. Co bude s tím šestým (profesorem Vymazalem)? Ministerstvo oficiálně zatím o výsledcích výběrového řízení mlčí. Foto: Koláž ZD

Pět z šesti náměstků pro řízení sekce ministra zdravotnictví (odborných náměstků) již má v kapse definitivní jmenování do svých funkcí. Podle informací Zdravotnického deníku úspěšně absolvovali výběrová řízení, na jejichž základě je náměstky jmenoval státní tajemník Ivo Beneda přesně tak, jak vyžaduje služební zákon. Podle několika zdrojů ZD z jednotlivých odborných úseků ministerstva, jsou jmenováni: Lenka Ptáčková Melicharová, Lenka Taie Kolaříková, Radek Policar, Petr Landa a Tom Philip. Jediný, kdo tedy ještě ve své funkci odborného náměstka potvrzen nebyl a pravděpodobně ještě ani nepředstoupil před výběrovou komisi, je profesor Josef Vymazal. Ten je zároveň jediným náměstkem na ministerstvu zdravotnictví, jehož tam vyslalo hnutí ANO.

 

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) má celkem 8 náměstků, kromě zmíněných šesti, ještě Lenku Tesku Arnoštovou (místopředsedkyně ČSSD), která je náměstkyní člena vlády (politickou náměstkyní) a Vladimíra Valentu, který je hlavním hygienikem ČR a současně náměstkem pro ochranu a podporu veřejného zdraví. Zatímco L.T. Arnoštovou jmenuje ministr a jako politická náměstkyně nemusí procházet výběrovým řízením, hlavního hygienika jmenuje vláda a výběrové řízení se na něj vztahuje. Ostatně tento týden už bylo řízení – po projednání ve vládě –  vyhlášeno (o jeho přípravě jsme psali zde). V plném proudu jsou výběrová řízení na další řídící posty na ministerstvu zdravotnictví a jedno bylo vyhlášeno i na ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Ač si to mnoho lidí z rezortu neuvědomuje, díky přijetí služebního zákona Svatopluk Němeček určí personální podobu ministerstva zdravotnictví na dlouhá léta dopředu. Všichni již potvrzení přišli za jeho éry a jsou nyní jmenováni na dobu neurčitou. Zákon je chrání natolik, že pokud nevyvedou nějakou vylomeninu, mohou sloužit státu v nynějších funkcích – teoreticky – až do svých 70 let. Nějaký příští ministr se jich bude zbavovat jen velmi těžko.

 

Náměstci pro řízení sekce ministra zdravotnictví jmenovaní státním tajemníkem

Lenka Ptáčková Melicharová
Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová

 

Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová je bývalá politička KDU-ČSL, původně učitelka, která svou úřednickou dráhu zahájila jako poradkyně ministra informatiky. Postoupila až na náměstkyni ministra vnitra pro evropské záležitosti (2007) a náměstkyni pro personalistiku ministra obrany (2013), odkud jí odvolal ministr za ANO Martin Stropnický. Potom vedla tým poradců Svatopluka Němečka. Jako náměstkyně ministra zdravotnictví stojí v čele nově vytvořené Sekce strategií, kam je zařazeno oddělení koncepcí zdravotní péče a odbor informatiky.

 

 

Lenka Taie Kolaříková
Mgr. Lenka Taie Kolaříková

 

Mgr. Lenka Taie Kolaříková vedla brněnskou pobočku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a premiér Bohuslav Sobotka ji prosazoval na ředitelský post celého tohoto úřadu, Andrej Babiš (ANO) si však vybral někoho jiného. Kolaříková se pak stala ředitelkou kabinetu ministra zdravotnictví Němečka. Ve funkci náměstkyně vede novou Sekci majetkových a mezinárodních věcí, kam byl zařazen odbor mezinárodních věcí a Evropské unie, oddělení veřejných zakázek a odbor hospodářské správy.

 

Radek Policar
Radek Policar

JUDr. Radek Policar vystřídal na postu náměstka pro legislativu a právo Lenku Tesku Arnoštovou, která se stala politickou náměstkyní. Policar vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Od roku 2000 do roku 2004 pracoval ve FN Brno, mimo jiné jako vedoucí Oddělení veřejných zakázek a zástupce vedoucího Odboru právních věcí. V roce 2004 přešel do Masarykova onkologického ústavu, kde zůstal až do letošního roku. Fungoval tam jako vedoucí Právního úseku, od 2008 náměstek pro právní služby a personalistiku a v letech 2011 až 2014 jako zástupce ředitele. V letech 2013 až 2014 byl přednostou Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

 

Petr Landa
Petr Landa

Ing. Petr Landa usedl na místo náměstka pro ekonomiku a přímo řízené organizace teprve letos těsně před datem účinností služebního zákona, kdy byl náhle odvolán jeho předchůdce David Kotris. Petr Landa vystudoval obor systémové inženýrství na Fakultě řízení VŠE. V letech 1985 až 1992 pracoval jako ekonomický ředitel v Českých radiokomunikacích v Ústí nad Labem, další čtyři pak byl ředitelem ústecké pobočky Investiční a Poštovní banky. V roce 1996, kdy se stal generálním ředitelem a členem představenstva Penzijní fond VZP ČR. V letech 2003 až 2008 pak vedl Nemocnici sv. Alžběty v Lounech, posléze vedl Ústeckou polikliniku. Od roku 2013 až do současného angažmá na ministerstvu pracoval jako ekonomický náměstek pražské Nemocnice Na Bulovce.

 

Tom Phillip
Tom Phillip

MUDr. Tom Phillip je revmatolog a politik KDU-ČSL. Je náměstkem pro zdravotní pojištění. Tři volební období působil v Radě městské části Prahy 12 a zároveň pracoval jako lékař a později náměstek ředitele ve Fakultní Thomayerově nemocnici.

 

 

 

 

 

Dosud nepotvrzený náměstek pro řízení sekce ministra zdravotnictví

 

Josef Vymazal
Josef Vymazal

Prof. MUDr. Josef  Vymazal, klinický neurolog a radiolog, v letech 1986-1991 působil ve Fakultní Thomayerově nemocnici, od roku 1996 v radiodiagnostickém oddělení Nemocnice na Homolce, Praha, později se stal jeho přednostou. Nyní je náměstkem pro zdravotní péči. Do funkce jej původně nominovalo hnutí ANO, dosud v ní ale nebyl potvrzen a neprošel výběrovým řízením, jak ukládá služební zákon.

 

 

 

 

Náměstkyně člena vlády, jmenovaná ministrem

Počet náměstků člena vlády (politické náměstky) zákon omezuje na maximálně dva. Výběrové řízení na ně není třeba vypisovat, ministr si je vybere, jmenuje i odvolává sám. Měli by to být jeho lidé, kteří budou svého šéfa zastupovat na různých jednáních a pomáhat mu prosazovat jeho záměry. Tito náměstci nejsou ve služebním poměru, ale jenom běžnými zaměstnanci státu.  Ministr Němeček má obsazeno pouze jedno místo.

Lenka Teska Arnoštová
Lenka Teska Arnoštová

JUDr. Lenka Teska Arnoštová – místopředsedkyně ČSSD, pracovala na ministerstvu zdravotnictví už mezi lety 199 až 2007, mimo jiné jako vedoucí oddělení i ředitelka právního odboru. Po odchodu z MZ zastávala pozici ředitelky legislativně právního odboru v agentuře CzechInvest. Působí jako odborná asistentka na Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK.  Od září 2010 do nástupu na ministerstvo pracovala v advokátní kanceláře Havel & Holásek.

 

 

 

Náměstek – hlavní hygienik – jmenovaný vládou

 

Vladimír Valenta
Vladimír Valenta

MUDr. Vladimír Valenta je hlavním hygienikem a náměstkem pro ochranu a podporu veřejného zdraví od října 2012, když vystřídal Michaela Víta. Začínal v okresní hygienické stanici v Jablonci nad Nisou, odkud přešel do okresní hygienické stanice v Liberci, kterou pak deset let vedl. Po vzniku krajů se stal krajským hygienikem a ředitelem Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.

 

 

 

 

-cik-