Chcete se stát sestrou v Británii? Od teďka už jenom s dobrou angličtinou slovem i písmem

Zdravotní sestra je žádané povolání všude v Evropě. Kolik českých sestřiček dokáže zvládnout angličtinu natolik, že obstojí v nových testech, které zavádí britská vláda? Odborně totiž zcela jistě práci zvládnou a to i včetně specializované neonatologické péče. Foto: Wikimedia

Sestřičky a porodní asistentky, přicházející do Británie ze zemí Evropské unie, budou muset nyní předvést, jak ovládají plynně anglický jazyk. Až dosud se tento požadavek týkal pouze sester ze zemí mimo EU. Nová pravidla požadují, aby zdravotník prokázal dostatečné jazykové dovednosti. Tím se sestry v Británii dostávají do stejného režimu jako lékaři. A společným důvodem je bezpečí pacientů. Na změnu upozornila televize BBC.

 

Na riziko působení lékaře, který neovládá dostatečně jazyk země, v níž hostuje (tedy v tomto případě angličtinu), upozornil případ fatální chyby doktora Daniela Ubaniho, který přišel do Británie z Německa. V roce 2008 podal pacientovi Davidu Greyovi smrtelnou dávku léku proti bolesti.

„Od nynějška všechny sestry a porodní asistentky, které se mají registrovat v Británii a přicházejí z ciziny, včetně EU, musí předvést, jak umí účinně komunikovat s použitím angličtiny „vysokého standardu“, řekla BBC Jackie Smithová, výkonná ředitelka Rady pro ošetřovatelství a porodní asistentky (NMC). „Schopnost efektivně komunikovat s nemocnými je základem bezpečí pacientů a principů, které jsou soustředěny v našem kodexu,“ dodává.

Testy ověřují poslech, čtení, psaní a schopnost plynně hovořit.

Jestliže se objeví podezření, že sestra nebo porodní asistentka, která již v Británii pracuje, ale dosud neměla potřebu zlepšovat si své jazykové dovednosti, bude její způsobilost komunikace přezkoušena.

NMC sdružuje více než 690 tisíc sester a porodních asistentek, zhruba 66 tisíc z nich přichází do Británie ze zemí mimo EU, kdežto přímo z unie pouze 33 tisíc z EU.

Úřady ale chtějí nabrat více zahraničích sester. V říjnu vláda dočasně ukončila restrikce, týkající se sester ze zámoří a zařadila je do speciálního seznamu nedostatkových povolání. Znamená to, že žádosti sester z oblastí mimo evropský ekonomický prostor, jsou nyní upřednostňovány.

A co na to pacienti? „Sestry z jiných zemí představují velký přínos pro zdravotnictví Spojeného Království.  Nicméně, nasloucháme pacientům na naší Národní lince pomoci, kteří hlásí reálné potíže se zdravotníky ze zámoří, včetně jejich problémů s komunikací a neporozuměním procesům a procedurám. Pacientská asociace vyzývá jednotlivé složky Národní zdravotní služby (NHS), aby zajistily dodržení nových požadavků ze strany personálu a také to, že se všem sestrám z ciziny dostane nezbytné podpory a školení, aby byly schopny pacientům poskytnout bezpečnou a účinnou léčbu,“ prohlásila Katherine Murphyová z Asociace pacientů.

-cik-