Nemocnice Na Homolce přichází s novou metodou léčby vysokého krevního tlaku

Karotidové tělísko (carotid glomus, glomus caroticum) je chemorecepční a zároveň interorecepční tělísko nacházející se v místě, kde se krkavice (karotida, tepna směřující do hlavy) větví na vnější a vnitřní krkavici. Karotidové tělísko vnímá koncentrace oxidu uhličitého a kyslíku v krvi. Foto: NNH

Kardiologové Nemocnice Na Homolce tuto sobotu jako první na světě provedli unikátní zákrok u pacientů s vysokým krevním tlakem. Ultrazvukem přes stěnu krční žíly usměrnili zvýšenou aktivitu tzv. karotického tělíska, jehož funkce má vliv právě na hladinu krevního tlaku. Tímto šetrným zákrokem se vyhnuli jinak poměrně náročné chirurgické operaci.

 

„Cílem zákroku je významné snížení krevního tlaku, popřípadě snížení dávky podávaných léků,“ říká Petr Neužil, primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce. „Po výkonu budeme tlakové parametry u obou pacientů sledovat,“ dodává.

Hypertenze patří k nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním – ve vyspělých zemích postihuje až 35 procent dospělých, v Česku jím trpí zhruba dva miliony lidí. Neléčená nebo špatně léčená hypertenze je významným rizikovým faktorem, jenž hraje negativní roli v onemocnění srdce a cév, která jsou hlavní příčinou úmrtnosti na celém světě. V ČR zemřelo v roce 2014 v důsledku chorob cév a srdce téměř 55 tisíc lidí, což představuje 50 procent všech úmrtí.

Přes veškerou snahu se daří lékařům snížit vysoký krevní tlak pomocí léků jen asi u tří čtvrtin léčených pacientů. Znamená to tedy, že existuje početná skupina lidí, u nichž se hypertenze nedá léčit do té míry, jak by bylo žádoucí. Odborníci proto stále hledají nové možnosti a postupy pro úspěšnou léčbu vysokého krevního tlaku.

O co odborníci v Nemocnici Na Homolce usilují? Cílem projektu, který probíhá zcela nově na kardiologickém oddělení a je zaměřen na zrušení funkce karotického tělíska, je zhodnotit bezpečnost a účinnost působení ultrazvukové energie na toto tělísko v léčbě nemocných s rezistentní, tedy jinak neřešitelnou hypertenzí.

Transvenózní ultrazvukový systém (CTUS) je určen k vysoce cílenému přerušení funkce karotického tělíska s cílem zlepšit výsledky léčby nemocných s jinak neřešitelnou hypertenzí, způsobenou především zvýšeným vlivem sympatiku, tedy aktivační složky autonomního nervového systému. Systém CTUS se skládá z transvenózního ultrazvukového katétru, ohybatelného zavaděče a ultrazvukového generátoru.

Systém se přitom nejdříve zavede žilní cestou do oblasti hluboké krční žíly, díky ultrazvukovému paprsku se pak znázorní větvení obou krčních tepen i karotické tělísko, které je uloženo v sedle tohoto větvení. Podle velikosti karotického tělíska systém automaticky vypočítá nutnou míru energie, která je třeba ke kompletnímu zničení jeho funkce. Aplikace ultrazvukové energie se provádí obvykle po dobu osmi sekund, podle potřeby i opakovaně.

Projekt bude probíhat v pěti až osmi centrech v EU. V české Nemocnici Na Homolce proběhl jako první na světě.

-tz NNH-