Základní škola Brunswick North West Primary School ctí rozmanitost, bohužel do toho plete i toleranci k přijímání neočkovaných dětí. Nakonec jich měla tolik, že musela čelit epidemii planých neštovic, při níž onemocněla čtvrtina žáků. Foto: BNW Primary School

Překvapení: Tolerantní škola vítala odpůrce očkování, výsledkem byla epidemie

Respektujeme právo každé rodiny rozhodnout o očkování svých dětí a rozhodně předem nevylučujeme děti, které nejsou plně očkovány. Taková je filosofie základní školy otevřené všem rodičům bez rozdílu. Výsledkem přátelského přístupu vůči rodičům odmítajícím očkování je ale lokální epidemie, která zasáhla čtvrtinu všech žáků.

 

„Očekáváme, že všichni členové komunity budu jednat s respektem a tolerancí při kontaktu s jinými rodiči a pečovateli, kteří mohou mít odlišné názory, než jsou jejich vlastní. To zahrnuje pochopení opačných postojů vůči očkování děti,“ takto žádalo vedení základní školy Brunswick North West Primary School, v severní části Melbourne v australském státě Victoria, rodiče svých žáků o pochopení vůči jiným rodičům, kteří odmítají plošné očkování svých děti. Aktivní přijímání neočkovaných dětí označil ředitel školy Trevor Bowen za „přijímání rozmanitosti“, i když žádná základní škola v Austrálii nesmí odmítnout neočkované dítě. Výsledkem tohoto laskavého přístupu ale byla lokální epidemie planých neštovic, která v prosinci loňského roku během několika dní zasáhla nejméně čtvrtinu z 320 žáků školy. Zdrojem nákazy bylo jedno šestileté dítě, od kterého se rychle nakazili další. Proti planým neštovicích se přitom v Austrálii plošně očkuje od roku 2005 a proočkovanost dětské populace se pohybuje nad 90 %.

Kolektivní imunita (ne)funguje

Taková milá otevřená škola to je...
Taková milá otevřená škola to je…

Vstřícný postoj školy vůči odmítačům očkování vedl k tomu, že se stala atraktivní pro tuto skupinu rodičů, kteří tam začali přihlašovat své neoočkované děti. Australské zákony umožňují škole přijmout neočkované dítě, jeho rodiče ale musí doložit certifikát, který dokládá, zda vůbec, případně proti čemu bylo dítě očkováno. Podle záznamů Brunswick North West Primary School bylo proti planým neštovicích očkováno pouze 73,2 % žáků školy. Proočkovanost proti planým neštovicím je přitom v nejbližším okolí 92 % a v celém státě Victoria je pak podle údajů úřadů 90,4 %. Právě dostatečně vysoká proočkovanost je velmi důležitá. Ideálně by dosáhnout alespoň 95 %, aby se minimalizovalo riziko šíření infekce a nemoc nemohla ohrozit ty, kteří z vážných zdravotních důvodů očkováni být nemohou. Americký úřad Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) uvádí, že očkovat nelze těhotné ženy, ačkoliv u nich může mít nemoc fatální následky a ohrozit plod na životě. Problematické je očkování také u HIV pozitivních, pacientů osob s některými poruchami imunitního systému, onkologicky nemocné či pro osoby užívající imunosupresivní terapii.

„Je zřejmé, že se nemoc více šíří v oblastech, kde proočkovanost klesne pod kritický práh,“ řekla v rozhovoru pro australskou televizi ABC Jodie McVernon, expertka na infekční choroby, která působí v Murdoch Children’s Research Institute. Podle ní je důležité si uvědomit, že není možné očkováním ochránit všechny, protože někteří lidé kvůli svému zdravotnímu stavu očkováni být nemohou, proto je tak důležitá, aby proočkovanost populace byla co možná nejvyšší. „Víme, že existují oblasti, kde je proočkovanost nižší a místa, kde žijí lidé se zvláštními názory na očkování,“ popsala McVermon s tím, že je národním zájmem, aby proočkovanost byla co možná nejvyšší. Proto je tak důležité podporovat rodiče v jejich rozhodnutí nechat své děti očkovat.

Podle hlavního hygienika státu Victoria profesora Michaela Acklanda není nijak překvapivé, že lokální epidemie planých neštovic propukla právě ve škole, která vykazovala výrazně nižší proočkovanost žáků, než je běžné v okolní populaci. Nemoc se podle něj může objevit ve více školách, a proto je nejbezpečnější nechat děti očkovat, aby byly chráněny před infekcí. „Není divu, že 80 žáků onemocnělo v situaci, jako je tato,“ uvedl pro stanici ABC. Vakcína podle něj není dokonalá, ale dokáže ochránit před infekcí drtivou většinu očkovaných, navíc chrání i před následným propuknutím pásového oparu. Pokud očkované dítě planými neštovicemi přesto onemocní, průběh infekce je mírnější a riziko vážných komplikací je výrazně nižší. Mezi možné komplikace planých neštovic patří zápal plic, postižení kostí a kloubů, celková sepse organismu nebo zánětlivé poškození centrálního nervového systému, včetně mozku. V krajním případě mohou být neštovice smrtelné a to i pro děti.

Respektovat odpůrce očkování?

Netušili jsme, že je tu tolik neočkovaných dětí, řekli médiím rodiče.
Netušili jsme, že je tu tolik neočkovaných dětí, řekli médiím rodiče.

Propuknutí infekce ve škole podle deníku The Age Victoria rodiče značně překvapilo. Jednoduše proto, že si neuvědomovali, že by taková situace vůbec mohla nastat. Sara McKenzie nechala svého šestiletého syna očkovat proti planým neštovicím, chlapec ale stejně onemocněl. Skutečnost, že je proočkovanost žáků tak nízká, jí šokovalo. „Je jedno, jak moc jste naštvaní, nemůžete ostatní rodiče donutit, aby nechali očkovat své děti,“ popsala novinářům. „Myslím, že by každý měl být očkovaný, protože jde o záležitost veřejného zdraví a ochrany celé společnosti. Nejde jen o to, že necháte naočkovat své děti, ale chráníte tak ostatní,“ shrnula své postoje. Ne všichni rodiče ale hodnotili situaci stejně. Meaghan Ward má očkovanou dceru v jedné ze tříd, kde infekce propukla. Sama by byla raději, kdyby byli očkování všichni, ale zároveň je přesvědčená o tom, že by školy neměly diskriminovat neočkované děti. Další matka Rachel Berman, která má ve škole dva syny, z toho jednoho ve třídě, kde se infekce objevila, popsala, že netušila, že je v této škole očkováno tak málo dětí. „Moje děti jsou naštěstí zdravé,“ uvedla s tím, že cítí obavy ze vzniklé situace.

Na sociálních sítích reagovali lidé a svěřovali se svými zkušenostmi.  Meredith napsala: Bolest způsobená očkováním není nic v porovnání s bolestí, když vidíte své dítě umírat. Vím to, protože jsem obojí zažila.
Na sociálních sítích reagovali lidé a svěřovali se svými zkušenostmi. Meredith napsala: Bolest způsobená očkováním není nic v porovnání s bolestí, jakou cítíte, když vidíte své dítě umírat. Vím to, protože jsem obojí zažila.

Mnohem méně „pochopení“ projevila média a to včetně zahraničních. Americký magazín Slate viní z propuknutí infekce právě až příliš „tolerantní“ přístup vedení školy: „Tolerance rasové a kulturní diverzity je v pořádku, ale tolerance těch, kteří ohrožují komunitu tím, že odmítají očkovat své děti, nikoliv.“ Úcta, tolerance, respekt a ani pochopení nejsou odpovědí na to, že 80 dětí onemocnělo. „To, že se epidemie planých neštovic vymknout kontrole není nevyhnutelné, jako příchod zimy, nebo to, že Donald Trump řekne něco hrozného v televizi. Této situaci lze jednoduše předejít očkováním. Pokud se více rozšíří postoj ‚tolerance‘ vůči rodičům, kteří odmítají očkovat své děti, může to znamenat ohrožení pro celou společnost,“ upozorňuje magazín.

Také podle komentáře amerického magazínu Time nemá v případě odmítání očkování tolerance místo: „V určitých situacích je důležité hodně mluvit o netoleranci, zejména když se jedná o bezpečnost dětí. Netolerujeme šikanu ve školách, protože bychom falešně věřili v to, že rvačky posilují charakter. Netolerujeme kouření na dětských hřištích s tím, že rodiče mají právo rozhodnout, kdo další s nimi bude sdílet jejich kuřácké návyky. Stejně tak bychom neměli, i když to stále ještě často děláme, tolerovat rodiče zpochybňující vědu a odmítající očkovat své děti, čímž potenciálně ohrožují všechny děti ve školách i svém okolí.“  Podle textu není žádný důvod k tomu, aby společnost tolerovala infekce přímo ve svém středu, když je možné jim zabránit. Stejně tak není důvod k toleranci myšlenek, které umožňují návrat infekcí.

„Mám pochopení pro ředitele školy, který se musel pohybovat v emotivním prostředí. Ale nemohu podpořit jeho myšlenku, kterou vyjádřil ve své prosbě o toleranci a pochopení, že dva názory na očkování jsou stejně platné a hodnověrné… …Pokud si nebudeme cenit vědění založené na důkazech více než našich předsudků a pověr, tak jak můžeme nastavit fungování společnosti nebo mít kolektivní znalosti?,“ ptá se ve svém komentáři australský deník The Age. Hnutí odmítající očkování svádí společnost na scestí, že pravda je jen relativní pojem a na vědeckých důkazech nezáleží. To pak vede k tomu, jak píše The Age, že někteří rodiče si s pocitem sebeuspokojení a intelektuální arogance vybírají očkování pro své děti, stejně jako kdyby šlo o stylové oblečky. „Plané neštovice mohou mít pro někoho katastrofální následky, třeba pro malé děti, těhotné ženy nebo lidi, kteří jsou na chemoterapii, nebo mají poruchu imunity. Odpůrci očkování tyto zranitelné skupiny lidí přímo ohrožují. Někdy má tolerance až příliš vysokou cenu,“ shrnuje komentář.

Poraďte se s lékařem, ne se šarlatány

Očkování zachraňuje životy,“ prohlásila ministryně zdravotnictví státu Victoria Jill Hennessy
Očkování zachraňuje životy,“ prohlásila ministryně zdravotnictví státu Victoria Jill Hennessy

Lokální epidemie planých neštovic propukla v době, kdy je plošné očkování a jeho důsledky pro celou společnost horkým tématem v USA i v Austrálii. Vlivem klesající proočkovanosti se mnohé americké státy potýkají s opakovaným výskytem infekčních chorob, které se v zemi podařilo téměř vytlačit právě díky očkování. Austrálie se rozhodla pro přísnější řešení klesající proočkovanosti. Podle bývalého premiéra země Tony Abbotta vzrostl počet neočkovaných dětí během deseti let o více než 24 tisíc. Celkem zhruba 39 tisíc dětí mladších deseti let nebylo očkováno. Od ledna 2016 proto začíná platit zákon označovaný jako „No Jab, No Play“, který vylučuje neočkované děti z předškolního vzdělávání v jeslích nebo mateřských školách. Vedle toho rodiče, kteří odmítli své děti nechat očkovat, a nemají pro toto rozhodnutí závažné zdravotní důvody, ztrácí nárok na dávky ze strany státu.

„Očkování zachraňuje životy,“ prohlásila ministryně zdravotnictví státu Victoria Jill Hennessy s tím, že očkování není pouze v zájmu dítěte jako jednotlivce, ale celé společnosti. „Naším cílem není vyloučit děti z předškolního vzdělávání. Naším cílem je, aby lidé byli očkování, a toto použijeme jako pobídku,“ dodala. Rodiče by se podle ní měli o očkování radit s lékařem, kterému důvěřují a nespoléhat se na pochybné zdroje informací, které vychází z přesvědčení, že je očkování špatné, bez ohledu na skutečné vědecké důkazy.

Ludmila Hamplová

Foto: TV Seven News Melbourne