Důležité je uvědomovat si propacientský přístup, říká dlouholetý ředitel nemocnice v Českých Budějovicích Břetislav Shon. Foto: Nemocnice České Budějovice

Ředitel českobudějovické nemocnice: Denně pracujeme s velkou dávkou emocí. Proto je klíčová komunikace

Bodují v žebříčcích pacientské spokojenosti a modernizují jako o život. Českobudějovická nemocnice, jíž už 16 let šéfuje urolog Břetislav Shon, nezapomíná jít s dobou. Co je podle jejího ředitele klíčem úspěchu? Stabilní vedení, důvěra managementu a primářů, stálá filozofie rozvoje nemocnice i selský rozum.

 

 

Nemocnice České Budějovice vyhrála v soutěži Nemocnice 2015. Ještě před dvěma roky se přitom v žádné z hlavních kategorií neobjevila a i v rámci Jihočeského kraje byla třetí. Můžete přiblížit kroky, které napomohly tomu, že nemocnice dostala o téměř 9800 hlasů více než v roce předcházejícím?

Nemocnice České Budějovice, a. s. monitoruje spokojenost pacientů i zaměstnanců pravidelně již několik let. Využíváme k tomu vlastní dotazníky, ve kterých zaměstnanci i pacienti vyjadřují svou spokojenost se zdravotní péčí či pracovním uplatněním v našem zařízení. Oproti rokům předešlým jsme po dobu dotazníkového období nahradili naše interní dotazníky formuláři institutu HCI. Zároveň jsme danou anketu dostatečně propagovali jak mezi pacienty, tak mezi zaměstnanci. Naši zaměstnanci se intenzivně zapojili do informační kampaně, kdy pacientům nabízeli možnost vyplnění dotazníku. Informace, které nám hodnotitel v dotazníku poskytne, slouží k získání zpětné vazby a k následnému zvyšování spokojenosti našich pacientů.

Českobudějovická nemocnice má svou manažerku spokojenosti. Co tato pozice obnáší, můžete konkrétně popsat, jak na spokojenost pacientů a zaměstnanců dohlíží a pomáhá ji zlepšovat? Jak je tato pozice obvyklá v jiných nemocnicích?

Pozice manažerky spokojenosti pacientů a zaměstnanců vznikla před dvěma lety s cílem se více přiblížit k oběma zmíněným stranám, vidět jejich situaci nezatíženým pohledem, ať se jedná o pacienta či zaměstnance. Manažerka spokojenosti je určitým průsečíkem mezi pacienty/zaměstnanci a vedoucími pracovníky naší společnosti. Obdobná pozice funguje i v ostatních nemocnicích, zde se jedná např. o ombudsmana či manažera kvality. Hlavní náplní této pozice je práce v terénu, monitoring podnětů z již zmíněné ankety spokojenosti s cílem kontinuálního zlepšování prostředí, komfortu a spokojenosti našich klientů a zaměstnanců.

Co je podle Vás klíčem ke spokojenosti pacientů? Plánuje českobudějovická nemocnice nějaké další kroky vedoucí ke zlepšení v této oblasti?

Pacient je pro nás na prvním místě. I proto pracujeme velmi intenzivně na nových projektech, vedoucích ke zvyšování spokojenosti našich pacientů. Jedná se například o bezplatnou službu kadeřnictví či pedikúry pro naše dlouhodobě hospitalizované pacienty, dále můžeme zmínit otevření zdravého bistra v areálu Nemocnice České Budějovice. Pro maminky, které nemají možnost hlídání svých děti po dobu návštěvy našeho zdravotnického zařízení, jsme v červnu loňského roku otevřeli dětský koutek s kvalifikovaným personálem. Oba areály českobudějovické nemocnice jsou rozlehlé, proto se snažíme o zkvalitnění našeho navigačního značení. V roce 2016 chystáme rovněž pár novinek, ať už se jedná o donáškovou službu pro naše pacienty či možnost položit dotaz našim odborníkům prostřednictvím chatu na našich webových stránkách.

Domníváte se, že je v našem současném systému zdravotnictví brána spokojenost pacienta dostatečně vážně, nebo ještě máme rezervy? Pokud ano, jaký „propacientský“ krok byste považoval za nejdůležitější?

Dle mého názoru se jedná vždy o přístup managementu a zaměstnanců daného zařízení. V Nemocnici České Budějovice, a. s. máme štěstí, že pracujeme s velmi kvalitním týmem zaměstnanců, kteří si uvědomují důležitost propacientského přístupu. Ve zdravotnictví je tento přístup o to složitější, že pracujete denně s velkou dávkou emocí, jedná se o velmi zodpovědnou a psychicky náročnou práci, a je tedy pochopitelné, že mohou nastat i ty méně příznivé momenty. Komunikace a pochopení je v těchto situacích klíčová.

Většinu zdravotnických zařízení v Česku nyní trápí nedostatek lékařů a zejména sester. Jak je to v českobudějovické nemocnici, případně kolik zdravotníků v ní schází? Odráží se dobrá pověst nemocnice v tom, jak se jí daří shánět personál?

V současné době stačíme doplňovat odcházející střední zdravotnický personál z nemocnice novými zaměstnanci. U lékařů nemohu mluvit o nedostatku. Spíše nás trápí skutečnost, že ze škol vycházejí hlavně lékařky a přitom jsou obory, kde je pro náročnost práce více využitelný muž. Bohužel tento trend ještě chvíli bude trvat, neboť mnoho lékařů mužů po studiu rovnou odchází do zahraničí z důvodů finančních. Dobrou pověst nemocnice bych zatím při shánění personálu nepřeceňoval.

Nemocnice České Budějovice vyhrála na podzim v soutěži Nemocnice 2015. Na snímku předává Zdeněk Grimm ze společnosti Linet ocenění řediteli českobudějovické nemocnice Břetislavu Shonovi, vlevo od něj je manažerka spokojenosti nemocnice Iva Nováková a Martin Bláha z představenstva Jihočeských nemocnic. Foto: MK
Nemocnice České Budějovice vyhrála na podzim v soutěži Nemocnice 2015. Na snímku předává Zdeněk Grimm ze společnosti Linet ocenění řediteli českobudějovické nemocnice Břetislavu Shonovi, vlevo od něj je manažerka spokojenosti nemocnice Iva Nováková a Martin Bláha z představenstva Jihočeských nemocnic. Foto: MK

Nemocnice České Budějovice vyhrála v soutěži Nemocnice 2015 také v kategorii finančního zdraví, kde hrály roli mj. investice do majetku. Zařízení v posledních 15 letech průběžně modernizuje pavilony, nyní se pracuje na tom centrálním. Můžete shrnout hlavní změny, které se v nemocnici v poslední době odehrály, a plány, které máte na několik dalších let?

V roce 2015 jsme dokončili výstavbu perinatologického centra z vlastních zdrojů v hodnotě cca. 200 milionů korun, dokončili jsme přístavbu dvou pater na centrálním pavilonu nemocnice v hodnotě 50 milionů korun, opět z vlastních zdrojů, a dále plánujeme kompletní přestavbu pavilonu bývalého ženského oddělení. V letošním roce také postavíme dvoupatrové parkoviště pro pacienty. Jde o nejdůležitější kroky druhé etapy rekonstrukce nemocnice, jejímž cílem je postupné ukončení poskytování zdravotní péče v dolním areálu naší nemocnice. Budeme pokračovat ve stavební rekonstrukci nemocnice, která je naplánována do roku 2019. V přístrojovém vybavení bude nejdůležitější nákup nové PET kamery, čímž bude učiněn velký krok kupředu pro diagnostiku a sledování onkologických onemocnění. V rámci plánu rekonstrukce a obnovy nemocnice plánujeme v blízké budoucnosti i výstavbu nové prádelny. Po demolici původní prádelny bude na tomto místě vybudováno vícepatrové parkoviště pro zaměstnance a veřejnost, na jehož střeše bude zřízen heliport, který bude propojen nadzemním koridorem s pavilony nemocnice.

Jihočeské nemocnice obecně se v žebříčcích hodnocení nemocnic umisťují velmi dobře, z Nemocnic 2015 obsadily tři z pěti prvních míst. Co je podle Vás důvodem?

Na tuto otázku jsme tázáni opakovaně, já na ni neumím jednoduše odpovědět. Jsem přesvědčen, že nejdůležitější ze všeho jsou úplně jednoduché věci, jako je stálý tým vedoucích pracovníků, vzájemná důvěra vedení a primářů jednotlivých oddělení, stálá filozofie rozvoje nemocnice, hospodaření na všech úrovních nemocnice a to bez zhoršování kvality péče a v neposlední řadě selský rozum. Vzhledem k tomu, že  jednou z největších položek jsou dnes mzdy, je nutný přiměřený počet zaměstnanců, opět na všech úrovních. Toto se týká z velké části vedoucích pracovníků ředitelství.

cv shon

-mk-