„Neexistuje jediný důkaz, že by údajná vaginální detoxikační tělíska dokázala eliminovat toxiny z lidského organismu. Jediné, co tyto výrobky dokáží spolehlivě odstranit, jsou peníze z peněženky,“ shrnuje exkluzivně pro Zdravotnický deník fakta emeritní profesor Edzard Ernst. Detoxikace je oblíbený pojem zastánců alternativních "léčebných" postupů, kteří straší bubáky, kteří neexistují a se skutečnými toxiny, čili jedy, nemají nic společného. Foto: Koláž ZD

Detoxikujte si vaginy, doporučuje gynekologická společnost

Zaveďte si do pochvy směs čínských bylin a ponechte je zde 72 hodin. Pokud ucítíte pálení, bolest nebo se objeví zvláštní výtok, je vše v pořádku. Vaše tělo se právě zbavuje nebezpečných toxinů. Zdá se vám to podezřelé nebo snad nebezpečné? Ale no tak, bylinná detoxikační vaginální tělíska Scarlett získala už dva roky po sobě pečeť garance České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP. Co na tom, že odborná společnost nemá jediná přesvědčivá data o bezpečnosti výrobku a co hůř, ani se o ně nezajímala, protože prý k tomu není kompetentní. Za to si vystačí s údajnými klinickými studiemi, které provádí a současně kontroluje jeden z členů výboru společnosti a které tudíž nemají s opravdovými klinickými studiemi vůbec nic společného. Systém, na který Zdravotnický deník díky vaginálním detoxikačním kuličkám narazil, je promyšleným strojem na peníze. Ženy platí za výrobky s klamavou reklamou, protože věří odborníkům. Firma platí odborné společnosti za to, že v této hře o důvěru zákazníků jedou společně.

 

Mohl by to být jen jeden z mnoha ezoterických nápadů, který úspěšně vydělává na lidské hlouposti a naivitě, jenže tady jde o víc. Česká gynekologicko-porodnická společnost, jenž má dbát na dodržování odborných standardů, s klidem garantuje něco, o čemž nemá solidní vědecké důkazy.  Údajně tisíce let stará detoxikační metoda, jejíž historie prý sahá k čínským císařům a jejich konkubínám, má zajistit zdravější ženské vaginy, zbavit je všeho ošklivého a ještě vylepšit sexuální život, o lepší šanci na otěhotnění ani nemluvě. Taky se tak údajně dají řešit problémy s inkontinencí nebo častými záněty močových cest. Princip tohoto „zázraku“ je jednoduchý. Vezme se různorodá směs čínských bylin, užmoulá se z nich kulička, ta se zabalí do kousku gázy a připevní se šňůrka. To se zavede do vaginy a ponechá uvnitř 72 hodin. Během té doby se začnou dít věci, přesněji má probíhat ona slíbená „detoxikace“. Pro dosažení kýženého efektu je pochopitelně nutné celý proces pravidelně opakovat.

Solidní podvod bez medicínských důkazů

Česká gynekologicko-porodnická společnost je jednou z mnoha odborných společností sdružující lékaře v rámci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. K jejímu poslání patří hájit a zastupovat zájmy oboru, podílí se na expertní činnosti v oblasti gynekologie a porodnictví a mimo jiné také vytváří doporučované standardy péče o pacientky v souladu s dostupným poznáním medicíny založené na důkazech. O to víc je zarážející, že jako odborná společnost schválila „udělení pečeti a garance České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS“ výrobku, který staví principy medicíny postavené na důkazech doslova na hlavu. Místo kvalitních a dobře analyzovaných dat zde postačí líbivé ezoterické bláboly.

„Neexistuje jediný důkaz, že by údajná vaginální detoxikační tělíska dokázala eliminovat toxiny z lidského organismu. Jediné, co tyto výrobky dokáží spolehlivě odstranit, jsou peníze z peněženky,“ shrnuje exkluzivně pro Zdravotnický deník fakta emeritní profesor Edzard Ernst, který na britské University of Exeter založil pracoviště specializující se na výzkum „celostní a alternativní medicíny“ a vede odborné žurnály Focus on Alternative a Complementary Therapies and Perfusion. V loňském roce pak obdržel prestižní vědeckou cenu Johna Maddoxe určenou těm, kteří se zasloužili o obhajobu vědy a vědeckého myšlení. Podle něj je nepochopitelné, že odborná společnost garantuje něco, u čeho nejsou žádné důkazy. „Pokud tato certifikace existuje, rozhodně není postavena na vědeckých důkazech, a pokud nestojí na vědeckých důkazech, je otázkou, na čem skutečně stojí,“ přemítá profesor Ernst.

Mimochodem, problematiku „vaginální detoxikace“ řeší i gynekologové v zahraničí a „překvapivě“ zcela opačně, než česká odborná společnost. „Vagina je vytvořena tak, aby sama sebe dokázala čistit a nepotřebuje „detox“,“ popsala Vanessa McKay, gynekoložka a mluvčí britské odborné společnosti Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Více o přístupu zahraničních odborníku přineseme v dalším článku.

Detoxikace vaginy je nesmysl

Redakce Zdravotnického deníku proto oslovila vedení České gynekologicko-porodnické společnosti a také několik dalších předních českých gynekologů s žádostí o vysvětlení pojmu vaginální detoxikace. Nejčastější odpovědí docentů a profesorů gynekologie a porodnictví bylo překvapivě mlčení, případně sdělení, že pro posouzení dané problematiky nemají potřebné odborné znalosti. Své odpovědi zaslali pouze dva lékaři a to sice docent Tonko Marděšić, který vede Sanatorium Pronatal, a po také docent Vít Unzeitig, který provedl „klinické hodnocení“ bylinného detoxikačního vaginálního tělíska Scalett a jeho účinky vychvaloval mimo jiné v pořadu Sama doma České televize. Odborná stanoviska těchto lékařů se ovšem výrazně liší.

„Termín „detoxikace vaginy“ se rozhodně v gynekologii nepoužívá. V souvislosti s některými preparáty, které obsahují především laktobacily, se hovoří o „úpravě vaginální mikroflory“ či „úpravě vaginálního prostředí“, ne však o detoxikaci,“ popisuje docent Marděšić. Docent Unzeitig ale vidí „detoxikaci vaginy“ o poznání optimističtěji s tím, že se „věda stále vyvíjí a naše znalosti rozšiřují“. „Do dnešních dnů se nepodařilo zcela objasnit procesy fyziologické obnovy poševního prostředí a my pouze víme, že se v pochvě ‚hromadí odpadové produkty‘ buněčné, chemické i biologické povahy. U některých žen pak z neznámých důvodů selhává již dávno popsaná autoregulace zajišťující optimální ochranu pochvy. Termín detoxikace se tak snaží vystihnout proces, při kterém jsou nežádoucí produkty vaginálního metabolismu z pochvy odstraněny,“ vysvětluje.

Zvláštní ale je, že odborná literatura a ani medicínské databáze obsahující vědecké studie pojem „detoxikace vaginy“ vůbec neznají. Vzhledem k mlčenlivosti gynekologů se tedy redakce Zdravotnického deníku obrátila na další odborníky s prosbou o možné vysvětlení celého procesu. „Třídenní zavádění jakéhokoliv savého, nesterilního, cizorodého přesněji necharakterizovaného biologického materiálu do jakéhokoliv tělesného otvoru nelze považovat za dobrý nápad. Tohle počínání může vést k imunologické reakci, případně může vytvořit ideální podmínky pro rozvoj infekce. Oba stavy potom mohou pacientku ohrozit na zdraví, v krajním případě i na životě, poměrně známé jsou případy toxického šoku způsobeného menstruačními tampony. V případě vaginy s bohatou fyziologickou mikroflórou lze očekávat spíš její narušení, než vyřešení nějakého již existujícího problému,“ popisuje „vaginální detoxikaci“ imunolog Michal Křupka, který působí na Ústavu imunologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a zabývá se také imunologickými aspekty kvasinkových infekcí. Pro názornost je podle něj možné vzít sáček bylinkového čaje a nechat jej tři dny ve vlhkém prostředí. Ve vagině je přitom specifické pH a specifické bakterie.

Kriticky se k „vaginální detoxikaci“ staví také profesor Vladimír Tesař, přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice a někdejší předseda Nefrologické společnosti ČLS JEP. Jako lékař se sám ve své praxi setkává s pacienty, jenž byli poškozeni tzv. „přírodní léčbou“. „Mluvit o vaginální detoxikaci je bombasticky znějící nesmysl orientovaný na laickou veřejnost, u jejíž části jsou různé detoxifikační kůry velmi oblíbené,“ shrnuje. Velmi problematické je i označení „přírodní“, což má vyvolat zdání kvality. Jenže každá jednotlivá kulička může mát zcela jiný obsah účinných i toxických látek. Konkrétní kombinace bylin, jenž uvádí dovozce tělíska Scarlett může obsahovat účinné, ale i potenciálně toxické látky. Například croomin, obsažený v rostlině Stemona sessilifolia, která je součástí tělíska, může tlumit dechové centrum. Momordin obsažený v bylině Fructus kochiae má potenciálně cytostatické účinky, také zpomaluje srdeční akci a může u predisponovaných jedinců vyvolat poruchy srdečního rytmu. Látky Z-ligustilide a E-ligustilide obsažené v Angelica sinensis mohou zhoršovat hojení, zatímco ligustrazin z Ligusticum wallichii má protizánětlivé a antioxidační účinky.

„Přírodní fakticky znamená, že neznám přesné složení daného roztoku nebo v tomto případě tělíska, zcela přírodní je například i muchomůrka zelená nebo rulík zlomocný a určitě je nelze nikomu doporučovat jako léky,“ dodává profesor Tesař s tím, že vlastnosti tělíska by měly být testovány podle jasných pravidel. „K potenciálním léčebným účinkům se musí vyjádřit odborník po provedení adekvátních rozsáhlých dvojitě slepých randomizovaných kontrolovaných studií a schválení daného výrobku jako léčiva,“ vysvětluje.

Jak se nedělá klinické hodnocení

To, co dělá moderní medicína (ať už v Evropě, nebo třeba v Číně), je izolování jednotlivých účinných látek a seriózně je samotné nebo jejich kombinace testuje, podobně jako jsou zkoumány jiné léky. „Tak můžeme výrazně omezit potenciální toxicitu a optimalizovat možný léčebný účinek,“ doplňuje profesor Tesař.

V případě bylinného detoxikačního tělíska Scarlett se ale nic takového nestalo. Dovozce, společnost Medica Herba, místo toho šikovně žongluje se slovy a takřka zázračnými tvrzeními. „Traduje se, že tibetští mniši dostali od císaře pokyn, aby namíchali směs pro jeho konkubíny pro jejich čistotu a zdraví,“ vysvětluje Ilona Skalická, projektová manažerka společnosti s tím, že složení výrobku je „know how“ čínského výrobce, které si chrání. K dispozici je tak pouze seznam použitých bylin, nikoliv data o skutečném obsahu účinných i toxických látek. Podle tvrzení dovozce tělísko mimo jiné „příznivě působí na pohlavní a urologické ústrojí, pohlcuje nežádoucí mikroorganismy a toxické látky, podporuje dezinfekci pochvy po porodu, potratu nebo menstruaci, má pozitivní vliv při problémech s otěhotněním a velmi příznivě působí při problémech souvisejících se záněty dělohy a děložního čípku“. Dovozce také tvrdí, že tělíska zlepšují kvalitu sexuálního života, jsou vhodná i pro těhotné a kojící ženy a nemají žádné vedlejší účinky. Garanci České gynekologicko-porodnické společnosti, kterou se firma pochopitelně chlubí, získala prý na základě „klinických studií“.

Ale právě toto tvrzení kulhá na obě nohy. „Výbor České gynekologicko-porodnické společnosti posuzoval klinickou účinnost tohoto výrobku u žen s opakovanými poruchami vaginálního enviromentu. O jiných účincích nemá informace,“ vysvětluje docent Unzeitig, který je také členem výboru odborné společnosti. Pro udělení pečeti ČGPS podle jeho slov musí výrobek prokázat „deklarovanou klinickou účinnost a být na trhu jedinečný nebo nějakým způsobem originální“.

Jenže obě „klinická hodnocení“ tělísek Scartlett zadával, prováděl i kontroloval právě docent Unzeitig. On je také podepsán pod pozitivními výsledky hodnocení a také tvrzeními, že je tato léčba vhodná pro těhotné ženy a nemá žádné vedlejší účinky.

První tato „studie“, jíž uvádí i společnost Medica Herba na svých webových stránkách, byla provedena v roce 2013 na 15(!) ženách a chybí v ní jakékoliv upřesňující údaje o tom, jaký byl stav pacientek před zahájením aplikace tělísek, tedy není možné objektivně posoudit, jaký efekt tato terapie měla. „Pokud by se jednalo o léčivý přípravek, byla by daná studie pro uvedení na trh zcela nedostatečná,“ upozorňuje Jakub Dvořáček, ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Pro srovnání léky se před tím, než se vůbec dostanou na trh, musí testovat na tisícovkách pacientů a hlavně klinické hodnocení léků má velmi přísná pravidla. Jenže dovozce, ani přes opakované žádosti Zdravotnického deníku, informace o tom, jak je testována alespoň základní bezpečnost výrobků (jak je běžné například i u potravin, či kosmetických přípravků), tedy například, zda použité byliny neobsahují těžké kovy či rezidua pesticidů, neodpověděl.

Podezřelé je i druhé „klinické hodnocení“ tělísek, jenž opět prováděl a současně dozoroval docent Unzeitig. To bylo provedeno na téměř 150 ženách, které dochází do Centra ambulantní gynekologie a primární péče Brno, kde působí právě docent Unzeitig, a na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Ostrava, kde má tento lékař částečný úvazek. „Jeho složení je známé, ale poměr bylinek se po staletí dědí z generace na generaci (jako u naší Becherovky) a zůstává tajemstvím.  Miliony žen především na americkém kontinentě a v Japonsku ji považují za nenahraditelnou součást osobní hygieny,“ píše o tělísku v hodnocení docent Unzeitig. „Ve vyselektované skupině chronicky nemocných žen, často s psychotickou nástavbou, bylo čtyřměsíčním podáváním poševního bylinného tělíska NATURGYN – SCARLETT dosaženo velmi dobrých výsledků,“ shrnuje výsledky s tím, že subjektivní hodnocení přípravku je „ještě významně lepší“ a jen 6 % žen s ním nebylo spokojeno. Provádění každého klinického hodnocení na pacientech ale musí schválit etická komise, v tomto případě etická komise FN Ostrava, aby bylo zaručeno, že nemůže dojít k poškození jejich zdraví. Etická komise FN Ostrava však nikdy hodnocení tohoto přípravku neschválila. „U nás toto klinické hodnocení neprobíhalo,“ konstatuje mluvčí nemocnice Tomáš Oborný.

Klamání spotřebitele ve velkém

Bylinná detoxikační vaginální tělíska nejsou lékem. „Na základě rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Ministerstva zdravotnictví ČR se nejedná ani o léčivý přípravek, ani o zdravotnický prostředek,“ shrnuje Lucie Šustková, mluvčí SÚKL. To v praxi znamená, že dovozce nemusí nijak deklarovat účinnost výrobku, ale ani jej nesmí vydávat za prostředek, který má vlastnosti léku. Jenže dovozce na svém webu mimo jiné tvrdí toto: „100% přírodní a účinná léčba vaginální mykózy a zánětu močových cest.“

„Česká obchodní inspekce by toto mohla kvalifikovat jako klamavou obchodní praktiku, protože je výrobek na webových stránkách nabízen k léčbě,“ vysvětluje Jiří Fröhlich, tiskový mluvčí ČOI. Ze zákona ale nesmí výrobky, které nejsou lékem, vytvářet dojem, že dokáží léčit. Léčebné účinky lze přisuzovat pouze léčivům, jejichž bezpečnost, jakost i účinky posuzuje SÚKL. V případě „detoxikačních tělísek“, které nejsou lékem, ale k žádnému takovému posuzování ze strany SÚKL nikdy nedošlo. „Označování doplňků stravy a ani kosmetických výrobků jim nesmí přisuzovat vlastnosti týkající se prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo na tyto vlastnosti odkazovat,“ shrnuje právnička Dagmar Kaščáková, která působí v mezinárodní právní kanceláři PwC Legal. Podle ní mají spotřebitelé právo domáhat se náhrady případné škody soudní cestou, pokud se u nich nedostaví výrobcem garantované účinky. Mohlo by se tedy jednat o klamavou obchodní praktiku.

Nic z toho ale Česká gynekologicko-porodnická společnost zřejmě nevzala v úvahu, a tak dva roky po sobě schválila udělení své „pečeti a garance“ za „standardních podmínek“, což podle informací redakce Zdravotnického deníku znamená pouze paušální platbu ve výši 50 tisíc ročně. Za tuto částku ale společnost Medica Herba získala pro svá tělíska neocenitelnou výhodu na trhu. „Na spotřebitele vždy působí garance ze strany lékařské instituce velmi pozitivně. Taková záštita je chápána jako znak kvality a především jistota zdravotní nezávadnosti a jistá záruka léčebných účinků,“ dodává Robert Hladil, Managing Partner agentury Epic PR. Podle něj nikdo ze zákazníků nebude zpochybňovat účinky a ani bezpečnost výrobku, pokud jej doporučuje respektovaná lékařská instituce. Právě to je problém.

Ludmila Hamplová