Ministerstvo zdravotnictví navrhuje změny ve správních radách zdravotních pojišťoven

Ministerstvo zdravotnictví má právo navrhnout vládě jmenování a odvolávání pěti členů správních rad a jednoho člena dozorčích rad zaměstnaneckých pojišťoven. Foto: Koláž ZD

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) navrhuje vládě odvolání tří členů správních rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a jejich nahrazení novými lidmi. Z funkce člena správní rady Zaměstnanecké pojišťovny škoda odstoupil šéf Národní rady zdravotně postižených Václav Krása, i na jeho místo navrhuje ministr nové jméno. Zároveň potvrdil pro další funkční období zástupce ministerstva v jedné správní a třech dozorčích radách. Do rozhodujících orgánů pojišťoven posílá ministr Němeček většinou své náměstky, nebo vedoucí příslušných odborů. Podívejte se na konkrétní jména.

 

Ministr Němeček chce odvolat tří členy správních rad a na jejich místa navrhuje:

– člena správní rady Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, JUDr. Radka Policara, náměstka pro legislativu a právo Ministerstva zdravotnictví,

– člena správní rady Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, Mgr. Jana Zapletala, vedoucího oddělení správy zdravotních pojišťoven Ministerstva zdravotnictví,

– členky správní rady Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Mgr. Lenky Ptáčkové Melicharové, MBA, náměstkyně pro strategie Ministerstva zdravotnictví.

Ke dni 8. ledna 2016 se vzdal funkce člena správní rady Zaměstnanecké pojišťovny škoda Mgr. Václav Krása. Na uvolněné místo se navrhuje jmenování Mgr. Tomáše Trocha, zaměstnance Ministerstva zdravotnictví.

Současně ministr zdravotnictví navrhuje, vzhledem k tomu, že dnem 2. 2. 2016 skončilo funkční období dosavadních členů orgánů zdravotních pojišťoven, jmenování

– člena Správní rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda ve druhém funkčním období Ing. Radko Česeneka, zaměstnance Ministerstva zdravotnictví

– členky Dozorčí rady Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ve druhém funkčním období Ing. Hanu Semínovou, zaměstnankyni Ministerstva zdravotnictví

– člena Dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky v prvním funkčním období Ing. Petra Landu, náměstka pro ekonomiku Ministerstva zdravotnictví,

– člena Dozorčí rady Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny ve druhém funkčním období Mgr. Bc. Romana Odložilíka, MPA, vedoucího oddělení koordinace systémů zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví.

-cik-