Peníze z evropských fondů půjdou na modernizaci perinatologie, vzdělávání i reformu psychiatrie

Až 10,6 miliardy korun budeme moci čerpat z evropských fondů v nadcházejícím období na zdravotní péči. Velká část půjde do reformy psychiatrie, žádat mohou také specializovaná centra. Foto: koláž ZD

Modernizace zařízení zaměřených na léčbu nádorů ženských pohlavních orgánů, zlepšování péče o předčasně narozené děti, zdokonalování infrastruktury návazné péče či změny související s reformou psychiatrie. To jsou oblasti, na které bude možno čerpat dohromady až 10,6 miliardy korun z evropských fondů. Na některé z nich už přitom byly vypsány výzvy a hlásit se o peníze je možné od loňského podzimu, další přibydou v letošním roce.

 

Zdravotnická zařízení budou moci v rámci čerpání finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) čerpat 7,8 miliardy korun, z Operačního programu Zaměstnanost k tomu ještě 2,8 miliardy. Celkem přitom může Česká republika v programovém období 2014 až 2020 získat až 23,83 miliard euro (tedy cca 650 miliard korun).

Na co a kolik je či bude možné čerpat v rámci IROP?

  • Modernizace infrastruktury center vysoce specializované péče – onkogynekologie, perinatologie – 1,168 miliardy korun
  • Modernizace infrastruktury návazné péče – 4,35 miliardy korun
  • Infrastruktura pro zajištění reformy psychiatrické péče (centra duševního zdraví) – 750 milionů korun
  • Psychiatrické ambulance, stacionáře, mobilní týmy – 300 milionů korun
  • Psychiatrická péče (úpravy a výstavba akutních oddělení nemocnic) – 1,2 miliardy korun

V rámci tohoto programu je také dána míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a státního rozpočtu či jiných zdrojů. Příspěvkové organizace ministerstva zdravotnictví mohou dostat na daný projekt 85 procent z ERDF, 10 procent by mělo jít ze státního rozpočtu a pět procent z jiných národních veřejných zdrojů příspěvkových organizací ministerstva zdravotnictví. U organizací zřizovaných kraji pak je dáno, že 85 procent může jít z ERDF, pět procent by pak mělo pocházet ze státního rozpočtu. Organizace zakládané kraji a obchodní společnosti pak mají dáno 85 procent z ERDF a nula procent ze státního rozpočtu.

V rámci IROP už byla loni vyhlášena výzva č. 5 – Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie. Ta odstartovala 24. září a žádosti o podporu je v jejím rámci možné podávat do 1. prosince 2017. Pro rok 2016 se pak chystá vyhlášení výzvy na zvýšení kvality návazné péče, která by měla trvat od dubna, a pak výzvy č. 44, tedy deinstitucionalizace psychiatrické péče, jejíž vyhlášení je plánováno na květen 2016.

Co se týče Operačního programu Zaměstnanost a čerpání prostředků na zdravotnictví, může být realizátorem projektu pouze ministerstvo zdravotnictví nebo jeho příspěvkové organizace Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví nebo Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Čerpat z něj pak bude možné na tyto oblasti:

  • Podpora specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků – 630 milionů korun
  • Realizace screeningových programů a zlepšení jejich dostupnosti nejrizikovějším skupinám – 225, 4 milionů korun
  • Vytvoření a zajištění fungování regionálních center zdraví – 380 milionů korun
  • Podpora transformace a deinstitucionalizace zdravotnických služeb v oblasti psychiatrické péče – 1,2 miliardy korun
  • Zavádění zdravotní péče ve vybraných oborech v regionech, kde tato péče dříve nebyla poskytována nebo byla poskytována v nedostatečném objemu – 450 milionů korun

V operačním programu už od loňského 30. října běží výzva 03_15_039 na projekty realizované ministerstvem zdravotnictví. V rámci této výzvy má být rozděleno celkem 1,5 miliardy korun na podporu transformace a deinstucionalizace, vzdělávání, destigmatizaci a komunikaci. Žádosti o podporu bude možné podávat do 29. června 2018. U operačního programu Zaměstnanost pak pro letošní rok nejsou plánovány žádné další výzvy.

-mk-