Roche politizuje problém placení firmy asistenta poslance Hovorky

MUDr. Jiří Pešina, šéf komunikace české pobočky firmy Roche, se osobně se zastal JUDr. Ondřeje Dostála. V dopise zaměstnancům tvrdí, že se jakési politické subjekty, které chystají zdravotní registry, snaží podkopat Dostálovu kredibilitu. Odvádí tak pozornost od skutečnosti, že firma navenek říká, že nemá žádné kontakty s poslanci a jejich asistenty a přitom posílá peníze rodinné firmě jednoho z nich. Foto: Koláž ZD

Před dvěma týdny jsme zveřejnili článek, který poukazoval na skutečnost, že asistent poslance Ludvíka Hovorky (KDU-ČSL) právník Ondřej Dostál zároveň pracuje prostřednictvím své rodinné firmy (napsané na manželku) pro společnost Roche s.r.o. Výrobce léků ovšem předtím tvrdil, že se vůbec s poslanci a jejich asistenty nestýká. Poukázali jsme i na to, že rodinná firma „Dostálů“ D&D Health s.r.o. inkasovala od Roche jenom za rok 2015 téměř 600 tisíc korun. Nyní se podařilo Zdravotnickému deníku získat interní anglicky vedenou komunikaci společnosti Roche, označenou jako „Únik důvěrných informací na veřejnost“. Je podepsána vedoucím oddělení komunikace Jiřím Pešinou. V reakci na náš článek oslovuje pan Pešina zaměstnance firmy nikoliv, aby vyvrátil tvrzení Zdravotnického deníku, ale aby je varoval před dalšími úniky informací. Navíc se zastává Ondřeje Dostála, jakoby to snad byl jejich kmenový zaměstnanec a spojuje zveřejnění informací o jeho obchodním vztahu s Roche s politickým bojem poslance Hovorky proti zdravotním registrům. Redakce Zdravotnického deníku se domnívá, že to není reakce adekvátní principům transparence a protikorupčního snažení, které farmaceutické firmy navenek deklarují.

 

Jiří Pešina píše svým kolegům, že pravděpodobně došlo k úniku důvěrných obchodních informací od některého ze současných nebo bývalých zaměstnanců firmy Roche a připomíná jim povinnost mlčenlivosti, která přetrvává i po ukončení pracovního poměru. „Jakékoliv porušení má své pracovněprávní, občanskoprávní i kriminální důsledky,“ varuje své kolegy J. Pešina.

K samotné spolupráci s asistentem poslance uvádí, že „tyto aktivity jsou dokonale legální a v posledku v souladu s pravidly (compliance).“ Částku nerozporuje, ale jako problém označuje, že článek identifikuje výši finančního plnění, kterou autoři „seminářů“ a „legislativního monitoringu“ dostávají. Zarazí však závěr celé komunikace: „Cílem článku, který byl včera publikován, je podkopat kredibilitu JUDr. Ondřeje Dostála ve spojitosti s politickými subjekty, které chystají zdravotní registry. Poslanecká sněmovna projednávala změnu zákona o zdravotních službách, která je zaměřena na nové registry hrazených zdravotních služeb a některé další navzájem propojené registry s daty o vážně nemocných nebo hospitalizovaných pacientech. A návrh na odmítnutí této změny byl předložen během druhého čtení zákona poslancem Ludvíkem Hovorkou. JUDr. Dostál působí jako poradce tohoto poslance a publikovaný článek je zjevným pokusem ho zdiskreditovat,“ píše vedoucí oddělení komunikace firmy Roche Jiří Pešina.

Zdravotnický deník nehájí zájmy žádného politického nebo lobbistického subjektu, ale dlouhodobě se se zajímá o pozadí legislativních změn a o vliv farmaceutického průmyslu na politiky a politiku v Česku. Původně jsme zveřejnili článek, v němž se farmaceutické firmy dušovaly, že v žádném případě nejsou v kontaktu ani s poslanci ani s jejich asistenty. „S poslanci a senátory nekomunikujeme, nezveme je na schůzky, obědy, ani neoslovujeme jejich asistenty. Pokud v rámci našeho průmyslu ke komunikaci s poslanci a senátory dochází, pak výhradně prostřednictvím Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, která hájí zájmy farmaceutických firem, jež se intenzivně věnují výzkumu a vývoji a přináší na trh inovativní léčbu,“ napsala nám tehdy dr. Christiane Hamacherová, generální ředitelka společnosti Roche.

Když jsme nyní upozornili na to, že asistent poslance přes rodinnou firmu za své služby inkasuje od Roche téměř 600 tisíc korun, firma reaguje prapodivně. (Připomínáme, že Ondřej Dostál doslova uvedl: „pro pana poslance Hovorku skutečně pracuji, ale nejsem ‚politickým‘ asistentem“ a že o firmě D&D Health s.r.o. mluví jako o „naší firmě“, kde přednáší a za „svá vystoupení účtuji lektorné“). Roche svým zaměstnancům namlouvá, že nejde o poukázání na konflikt zájmu O. Dostála a rozpor mezi tím co firma veřejnosti říká a ve skutečnosti činí, ale o jakýsi útok politických protivníků poslance Hovorky.

Snažili jsme se zjistit přímo u Jiřího Pešiny, jindy velice komunikativního profesionála, proč se firma Roche domnívá, že cílem článku bylo poškodit kredibilitu Ondřeje Dostála. „Protože jsme to jako čtenáři vašeho textu takto vnímali,“ odpověděl nám. Současně popřel, že by společnost Roche podporovala politické aktivity poslance Hovorky a prý „nemá ani zájem podporovat jakékoliv jiné politické aktivity.“ O konfliktu zájmů a rozporech mezi slovy a činy se nezmínil.

Tomáš Cikrt