Úmrtnost pacientů je vyšší, pokud jich má jedna sestra na starosti víc než šest, spočítali Britové

Pacienti by neměli doplácet na to, že se jim dostane péče od méně zkušeného a méně vzdělaného personálu, jenom proto, aby se napravilo selhání systému, který nedokáže zajistit dostatek vzdělaných registrovaných sester,“ prohlásila pro Telegraph autorka studie Jane Ballová. Foto: Wikimedia

Nejen Česko, ale i Velká Británie se potýká s kritickým nedostatkem sester. Rozruch nyní způsobila nová studie, která dává personální problémy do souvislosti s životy pacientů. Dospěla k závěru, že úmrtnost pacientů se zvyšuje, pokud o ně pečují sestry, které jich mají na starosti více než šest. Autoři studie proto varují před poddimenzováním početního stavu personálu. Hodnotili situaci ve 137 tzv. NHS trust, což jsou veřejné organizace, na které se člení britská Národní zdravotní služba (rozlišují se nemocniční, ambulantní, duševního zdraví a komunitní). V nemocnicích, kde sestry měly na starosti šest a méně pacientů byla míra úmrtnosti nižší, než tam, kde pečovaly o více než 10 pacientů. Zprávu přinesl deník The Telegraph.

 

Ve výzkumu devět z 10 nemocnic uvedlo, že trpí nedostatkem personálu. Předcházející studie ukázaly, že v průměru vychází osm pacientů na jednu sestru a v noci se tento počet zvyšuje na 15. Dokonce jedna organizace, konkrétně Mid Yorkshire NHS trust, byla loni inspektory Národní zdravotní služby označena ze nikoliv bezpečnou („unsafe“), když zjistili, že se tam jedna sestra stará o 22 pacientů.

Ministerstvo zdravotnictví nyní připravuje návrh na zavedení nového typu sestry, která nemusí být tak vzdělaná jako registrovaná sestra, aby tak řešilo jejich nedostatek. Plán ale napadaly vedoucí osobnosti ošetřovatelské komunity s tím, že sestry za „podseknutou cenu“ („cut price“) nebudou poskytovat adekvátní péči.

Čerstvý výzkum University v Southamptonu King’s College v Londýně se zaměřil na vztah mezi počtem sester, lékařů a zdravotních asistentů mortalitu pacientů. Detailnější analýza u 31 organizací NHS ukázala, že úmrtnost byla o 20 procent nižší v nemocnicích, kde jedna registrovaná sestra pečovala o v průměru šest a méně pacientů v porovnání s nemocnicemi, kde se starala o 10 a více pacientů.

Zjistilo se také, že pokud jsou chybějící sestry nahrazeny zdravotními asistenty, nezabrání to zvýšení mortality. Podle profesorky Anne Marie Raffertové z londýnské King’s College je tato studie první, která upozornila na nebezpečí jednoduchého nahrazení kvalifikovaných sester pomocným personálem.

Spoluautorka výzkumu dr. Jane Ballová ze Southampton University je přesvědčena, že rozhodnutí o personálním zajištění musí být učiněno na základě bezpečí pacienta a nikoliv podle financí. “Podíl registrovaných sester je pro bezpečí rozhodující, nemocnice s vyšším podílem pomocného personálu, mají vyšší mortalitu. Pacienti by neměli doplácet na to, že se jim dostane péče od méně zkušeného a méně vzdělaného personálu, jenom proto, aby se napravilo selhání systému, který nedokáže zajistit dostatek vzdělaných registrovaných sester,“ prohlásila pro Telegraph Ballová.

Ohroženi jsou i novorozenci

Jiný výzkum zase ukázal, že během čtyř let prudce poklesl podíl dětí, jež jsou v neonatologických odděleních intenzivní péče v rukou pouze jedné sestry („one to one nursing care“). Studie, publikována v odborném časopise Archives of Disease in Childhood Journal, zjistila, že podíl dětí, které mají takovouto péči, klesl v letech 2008 až 2012 z 40 procent na méně než 36 procent. Pokles o každých deset procentních bodů (v podílu intenzivní péče postel/dní, kdy je péče poskytována) je spojen se zvýšením úmrtnosti o 0,6 procenta. Data byla získána z Národní databáze neonatologického výzkumu u dětí přijatých ve 43 jednotkách intenzivní péče.

-cik-