Devadesátiny slaví bývalý politický vězeň, lékař a rytíř Hugo Engelhart

MUDr. Hugo Engelhart .Před šesti lety mu Česká lékařská komora udělila titul Rytíře českého lékařského stavu, Foto: OS ČLK Děčín

Devadesáté narozeniny dnes slaví vesnický rodinný lékař ze severočeského pohraničí, bývalý politický vězeň a vězeňský lékař Hugo Engelhart. Jako vysokoškolák vstoupil do České strany národně sociální a zúčastnil se dvou studentských pochodů na Pražský hrad s delegací k prezidentu Edvardu Benešovi v únoru 1948. Pro údajné spojení s protistátní skupinou byl v dubnu 1955 zatčen. Spojení s další skupinou se StB nepodařilo prokázat, přesto byl odsouzen k 16 letům vězení a ztrátě občanských práv. Byl ve věznici v Rtyni v Podkrkonoší, kde jako vězeňský lékař léčil vězně z uhelných dolů. Na Pankráci pak působil ve vězeňské porodnici.

 

Po amnestii v roce 1960, než mu byla vrácena občanská práva a akademický titul, pracoval jako dělník na pile. Od roku 1962 působil v horském obvodě ve Verneřicích v Českém středohoří. V obvodu měl 14 obcí, v zimě špatně přístupných. Musel zastat i výkony jiných odborností, včetně drobných chirurgických zákroků, ORL, kožního lékařství, porodnictví a pediatrie.

V roce 1968 spoluzakládal pobočku K 231, byl jejím tajemníkem. V roce 1990 se stal předsedou okresní pobočky Konfederace politických vězňů. Byl dva roky zastupitelem a členem městské rady v Děčíně. Děčínští gymnazisté o něm natočili film v projektu Bojovníci proti totalitě očima dětí.

Před šesti lety mu Česká lékařská komora udělila titul Rytíře českého lékařského stavu, který je udělován od roku 1996 lékaři, který se mimořádně zasloužil o etiku povolání, rozvoj medicíny a humanismu nebo projevil mimořádně statečný občanský či lékařský postoj.

-čtk-