Doktoři, usmívejte se: Empatičtí chirurgové mají spokojenější pacienty

U chirurgů by sezdálo, že stačí, že mají šikovné ruce a chladnou hlavu při operacích, ale pacienti, alespoň v USA, jsou spokojeni jenom tehdy, když se k nim tito lékaři vlídně a vstřícně chovají. Foto: Wikimedia

Špičková lékařská péče je bezpochyby důležitá, ale velký vliv má také to, jak se lékaři ke svým pacientům chovají a to překvapivě i v takových oborech, jako je chirurgie či ortopedie. Ukazuje to nová studie zveřejněná na výročním zasedání American Academy of Orthopaedic Surgeons, a publikovaná také v Journal of Hand Surgery.

 

Chirurgie a ortopedie patří k oborům, kde je úspěch obvykle spojován s dostatečnými technickými dovednostmi a bohatými zkušenostmi z operací. Ty jsou také běžně považovány za rozhodující, pokud jde o dobré výsledky lékařů. Jak ale popisuje nově publikovaná studie, pro pacienty samotné je velmi důležité to, zda jsou jejich lékaři dostatečně empatičtí, vnímají jejich potřeby a chápou to, co s ohledem na svůj zdravotní stav prožívají.

Právě empatie ze strany lékařů má podle nové studie zásadní vliv na to, jak jsou pacienti spokojeni s lékařskou péčí, a je dokonce „klíčovým faktorem“ ke spokojenosti. Empatie se ukázala jako mnohem důležitější faktor než délka čekání na ošetření, čas strávený v ordinaci nebo to, zda pacienti sami vyhledávali druhý odborný názor či jejich vlastní zdravotní gramotnost.

Empatie lékařů má rozhodující vliv

Studie byla provedena na nově příchozích pacientech oddělení ortopedické chirurgie v Massachusetts General Hospital v Bostonu. Celkem do ní bylo zahrnuto 112 pacientů s věkovým průměrem 51 let. Pacienti hodnotili osobní interakci se svým lékařem, specialistou na chirurgii ruky. Vedle toho také vyplnili své sociodemografické údaje a dotazník zahrnující otázky z oblasti zdravotní gramotnosti. Pacienti rovněž odpovídali na otázky ohledně bolesti, funkce své horní končetiny nebo deprese.

Podle analýzy získaných dat se pak ukázalo, že zcela zásadní vliv na spokojenost pacientů měl právě empatický přístup jejich lékařů. Naopak vliv délky čekání na ošetření nebo čas strávený v ordinaci se neprokázal. Stejně tak spokojenost pacientů podle studie neovlivnilo, zda o ně pečovali mladí lékaři rezidenti nebo starší a zkušenější lékaři. Vliv neměly ani pacientovy znalosti z oblasti zdraví a medicíny, tedy zdravotní gramotnost, či to, zda nemocní vyhledali nebo nevyhledali druhý odborný názor ke zhodnocení svého zdravotního stavu.

„Tato studie ukazuje, že empatie ze strany lékařů je nejlepší příležitostí pro zlepšení péče o pacienty,“ popisuje David Ring, ortopedický chirurg a zároveň vedoucí výzkumného týmu. Ke spokojenosti pacientů tak nestačí „jen“ dobré a technicky správné provedení operace, ale i to, jak je o ně následně postaráno. „V předchozích studiích jsme měli problém s tím určit, co přesně přispává ke spokojenosti pacientů, a proto závěr, že empatie se podílí na spokojenosti pacientů z 64 %, je skutečně zásadní,“ dodal Ring.

Trénink komunikace má smysl

Podle vedoucí výzkumného týmu Davida Ringa by chirurgové a samozřejmě také rezidentní lékaři měli být trénováni v tom, aby dokázali se svými pacienty komunikovat empaticky. Naučit se vhodné komunikační strategie pro péči o pacienty je podle něj velmi důležité. Stejně tak by chirurgové měli být obklopeni empatickým personálem, který je dostatečně vyškolen k tomu, aby dokázal s pacienty komunikovat s dostatečným pochopením.

V USA má pak spokojenost pacientů ještě o něco větší význam než v jiných zemích, protože úhrada zdravotní péče zde, jak upozorňují autoři studie, je stále více vázaná na to, jak jsou pacienti spokojeni a jak hodnotí výsledky práce zdravotníků. „Moji pacienti, stejně jako já sám, jsme velmi těžili z toho, že jsem se vzdělával v oblasti efektivnějších komunikačních strategií a také je ve své praxi používal,“ dodal David Ring.

-ham-