Zpracovatelé počítali s životností vrtulníků 34 let (!), výrobci při dané zátěži uvádějí 8 let. „Provádět výpočet odpisů na životnost 34 let je asi jako kdybychom do provozu LZS zařadili vrtulníky Mi-2,“ píše docent Němec. Původně sovětské vrtulníky Mi-2 stály u zrodu letecké záchranné služby v Československu mezi lety 1987–1992. Foto: Koláž ZD

Expert rozcupoval posudek VŠE pro policii, kvůli kterému Babiš rozbil leteckou záchranku

Posudek vypracovaný znalci z VŠE pro potřeby policie, která šetří tendr na leteckou záchrannou službu (LZS) z roku 2008, má natolik vážné chyby, že by měl být podroben reviznímu posudku. Doporučuje to docent Vladimír Němec z Dopravní fakulty ČVUT, kterého o názor požádalo ministerstvo zdravotnictví (MZ). „Opomenutí, nebo nesprávně vypočítané náklady způsobily v analyzovaném posudku rozdíl v celkovém úhrnu více než 1 200 mil. Kč.,“ konstatuje ve své odpovědi MZ docent Němec. Její text, má Zdravotnický deník k dispozici a vy se na ní můžete podívat. Podle Němce posudek VŠE nesplňuje kritéria znaleckého posudku, obsahuje zásadní chyby a ignoruje fakta.

Docent Němec zkoumal, proč posudek VŠE došel k  mnohem nižší částce, než za jakou dnes provozují LZS soukromníci. „Vykazuje závažné nedostatky, pro které je zčásti nereprodukovatelný, neopakovatelný a tedy jako celek v podstatě nepřezkoumatelný, zejména v otázce zjištění obvyklé ceny spojené s provozováním stanovišť LZS…,“ píše ve svém stanovisku. Posudek VŠE tak nesplňuje kritéria znaleckého posudku, je neúplný. Měl by totiž obsahovat nejen závěry, ale i postupy, data, zdůvodnění.

Co nasadit sovětské vrtulníky?

Docent Němec poukázal na očividné nesmysly, například na chybně stanovenou životnost vrtulníků. Zpracovatelé počítali s 34 lety (!), výrobci při dané zátěži uvádějí 8 let. „Provádět výpočet odpisů na životnost 34 let je asi jako kdybychom do provozu LZS zařadili vrtulníky Mi-2,“ píše docent Němec. Jak uvádí wikipedie, původně sovětské vrtulníky Mi-2 stály u zrodu letecké záchranné služby v Československu mezi lety 1987–1992. V 90. letech se u nich začalo projevovat jejich stáří a postupně byly ze služeb armády, policie i soukromníků vyřazovány. Dopad této chyby by bylo třeba exaktně dopočítat, ale V. Němec ho odhaduje na stovky miliónů korun.

Problém vidí už v zadání. Policie chtěla po znalcích, aby zjistili obvyklou cenu spojenou s provozováním stanovišť LZS. V Česku je však pro úzce specializovaný obor LZS malý trh, není co s čím, nebo kým porovnávat. Znalci z VŠE si nahradili údaje, které neměli jak zjistit, vlastními kalkulačními modely – a to nepřijatelné.  V. Němec vytýká VŠE i používání neodborných podkladů. S oběma zpracovateli posudku VŠE (docenty Jaroslavem Bradou a Miloslavem Hájkem) se osobně setkal. Na schůzce se dozvěděl, že vycházeli pouze s podkladů, které jim dala nebo odsouhlasila policie. „Velmi vážným prohřeškem je zjištění pořizovací ceny vrtulníků z webu www.vrtulnik.cz, Tento web je nejen neautorizovaný, ale ceny na tomto webu jsou dokonce jiné, než uvádějí zpracovatelé ve svém posudku. Rozdíl v pořizovacích cenách uvedených na tomto webu a v posudku je 270 mil. Kč,“ uvádí V. Němec.

Některá fakta experti VŠE prostě pominuli. Nepočítali s úrokovými náklady, špatně spočítali náklady na pojištění (ani se nezeptali pojišťovny). Některé náklady zamlčeli, zejména náklady na provoz stanoviště nebo na výcvik leteckého personálu. Ignorovali evropskou legislativu.

Dokument: Analýza docenta Němce:

 

10306984_1745061839059864_1742417399_n 12324866_1745061842393197_344396256_n 12421849_1745061852393196_1686954681_n

 

Posudek VŠE byl argumentem pro vládu

Vláda nedávno rozhodla, po několika odkladech a váhání, převést provozování letecké záchranné služby (LZS) pod stát, a to ve dvou krocích. V prvním kroku změnila parametry výběrového řízení pro soukromé firmy (původně navrhované MZ) a to tak, že osekala dobu 8 let a počet 8 stanovišť na 4 roky a 6 stanovišť. Po uplynutí této doby přijde druhý krok, kdy soukromníky zcela nahradí armáda a policie.  Vláda demontuje stávající funkční a kvalitní systém LZS na podnět a pod tlakem ministra financí Andreje Babiše (ANO), který tvrdí, že soukromníci jsou příliš drazí (a abychom byli spravedlivý i pod tlakem poněkud neuvážených slibů politiků ČSSD před volbami). Při své argumentaci vycházel právě z vyšetřování policie a posudku VŠE.

-cik-