Výše plateb za státní pojištěnce mezi lety 200-2014 rostla (červená čára). Kdyby se už tenkrát uplatnil nyní navrhovaný mechanismus, tak v době, kdy je ekonomická krize a vyšší počet státních pojištěnců, stát by za ně platil více (růžová čára). Zdroj: MZ ČR

K dohodě s Babišem na valorizaci plateb za státní pojištěnce nedošlo. Němeček už počítá s nařízením vlády

Ministerstvo financí nesouhlasí s valorizací plateb za státní pojištěnce tak, jak ji navrhuje ministerstvo zdravotnictví. Bude prý příliš nákladná pro státní rozpočet. Podobný postoj zaujala i ostatní ministerstva, vedená politiky hnutí ANO. Své výhrady zaslala ministru zdravotnictví Svatopluku Němečkovi (ČSSD) v rámci vnějšího připomínkového řízení. Přesný opak – tedy ještě větší příspěvek státu, než navrhuje Němeček – požadují lékařská komora a odbory. Stát přispívá do celého balíku veřejného zdravotního pojištění pouze ze čtvrtiny a přitom lidé, za něž platí pojistné, tvoří zhruba 60 procent všech pojištěnců, upozorňují. K pravidelné valorizaci plateb za státní pojištěnce se koaliční strany zavázaly v programovém prohlášení vlády, na konkrétním mechanismu se ale zatím neshodnou. Zavést by jí měli formou novely zákona č. 592/1992, o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, avšak legislativní proces je teprve na začátku. Ministr Němeček pro Zdravotnický deník uvedl, že raději ještě pro letošek využije jednorázové rozhodnutí vlády a nebude čekat na přijetí zákona. „Nechci riskovat, že prošvihneme termín 30. června, který máme k tomu, aby vláda rozhodla svým nařízením o navýšení plateb, a zákon pak uvízne někde v parlamentu,“ vysvětlil nám ministr.

 

V rámci vypořádání připomínkového řízení se uskutečnilo tento týden jednání mezi zástupci ministerstev zdravotnictví a financí. „K dohodě ještě nedošlo, ala zatím to bylo jednání na řekněme nižší úrovni. Jednání na úrovni náměstků se teprve připravuje. Doufám, že tam ještě dojde k nějakému pozitivnímu posunu,“ řekl ZD Němeček, ale je zřejmé, že cesta k větší shodě bude ještě dlouhá.

MF hledá důvody proč nepřidat tolik peněz

Jak už jsme uvedli v lednu, když návrh prošel poradou vedení ministerstva zdravotnictví (MZ), vybírali Němečkovi lidé ze čtyř možných řešení a zvolili princip, kdy budou platby za státní pojištěnce vázány na všeobecný vyměřovací základ pro účely důchodového pojištění. K tomu připojili anticyklický mechanismus, který má zajistit kompenzaci výpadku peněz pro veřejné zdravotní pojištění v době ekonomické krize. Naopak v době konjunktury se celková částka za státní pojištěnce částečně sníží, protože budou dostačovat příjmy od ekonomicky aktivních obyvatel. Anticyklický mechanismus by se uplatnil přes tzv. koeficient počtu státních pojištěnců, který by vycházel z aktuálního stavu zaměstnanosti.

Jaký je odhadovaný dopad na platby za státní pojištěnce a meziroční nárůst celkových nákladů  při vazbě na všeobecný vyměřovací základ a zakotvení anticyklického mechanismu, ukazuje tabulka:

Zdroj: MZ ČR
Zdroj: MZ ČR

Ministerstvu financí (MF) se ovšem nelíbí, že návrh má výrazný dopad na státní rozpočet, který není nijak finančně krytý a nepočítá s ním ani střednědobý výhled na léta 2017-2018. Valorizace by měla být podle MF navázána na parametry, uvedené v koaliční smlouvě (růst inflace, růst průměrné mzdy ve zdravotnictví). A financím se už vůbec nezamlouvá „proticyklický mechanismus“, neboť prý nemá jednoznačný proticyklický charakter. Chybí jim i provázanost se zvýšením výběru pojistného na zdravotní pojištění při ekonomickém růstu a možností snížení plateb státu (jako příklad uvádí, že v letech 2004–2007 by při průměrném růstu reálného HDP 5,9 %, nárůstu pojistného o cca 30 miliard a poklesu počtu státních pojištěnců o cca 28 tisíc, došlo k nárůstu plateb státu kumulativně o cca 6 miliard korun). „Návrh by vedl k ještě vyššímu podílu veřejných výdajů na celkových výdajích na zdravotnictví, který je již nyní v České republice v porovnání s vyspělými státy na výrazně nadprůměrné úrovni,“ varuje MF. Domnívá se také, že návrh nebere v úvahu demografické vlivy a vytýká MZ, že chybně argumentuje počty státních pojištěnců, protože většina z nich v budoucnosti bude (děti), nebo v minulosti byla (důchodci) aktivními poplatníky a je třeba „mít na paměti celý život pojištěnce, nikoli vytrhávat z kontextu jednu jeho část“.

závazek koalice a vlády

„Pravidelně valorizujeme platby za státní pojištěnce vázané na ekonomické parametry (růst inflace, růst průměrné mzdy ve zdravotnictví).“

Koaliční smlouva mezi ČSSD, ANO, KDU-ČSL

„Vláda zavede pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce.“ 

Programové prohlášení vlády Bohuslava Sobotky

Všechny technické argumenty směřují k jedinému cíli – ministerstvo financí – udělá všechno proto, aby ze státních peněz šlo do zdravotnictví navíc jen minimum peněz.

Podporují ho v tom ostatní ministerstva řízená politiky hnutí ANO. „Požadujeme zrevidovat parametry navrhované valorizace, aby se snížil celkový dopad na státní rozpočet,“ píšou z obrany. Část stejných připomínek jako MF, popsaných jenom trochu jinými slovy, poslalo ministerstvo životního prostředí (silnější anticyklický mechanismus, analýzy demografie i udržitelnosti stáních výdajů). Ministerstvo spravedlnosti vytýká MZ, že se „nevypořádává s otázkou, na základě jakého konkrétního opatření (např. navýšení výdajů v rámci rozpočtu kapitoly) získá Ministerstvo financí předmětných cca 3,5 mld. Kč, o které narostou náklady státu na veřejné zdravotní pojištění za tzv. státní pojištěnce v roce 2017.“ MZ tím podle spravedlnosti porušuje dokonce jednací řád vlády.

Babiš volán k odpovědnosti za zdravotnictví

V opozici vůči ministerstvu financí stojí Česká lékařská komora (ČLK), která podporuje snahu MZ zavést automatický valorizační mechanismus s jedinou, avšak podstatnou výhradou: je to málo. ČLK chce vázat vyměřovací základ pro pojistné za státní pojištěnce na výši průměrné mzdy a dokonce má i itinerář: příští rok 30 %, další rok 40 % a od roku 2019 cílových 50 % průměrné mzdy.

ČLK nesouhlasí s anticyklickým mechanismem platby. „Snižování platby v době ekonomické konjunktury povede v konečném důsledku ke snížení plateb za státní pojištěnce,“ obává se komora.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) prosazuje „navyšování plateb pojištění za státní pojištěnce tak, aby došlo k postupnému sjednocení sazby u těchto pojištěnců se sazbou pojištěnců bez zdanitelného příjmu“.  Tuto variantu ministerstvo zdravotnictví zvažovalo na základě připomínek členů  pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody. Podle ministerstva by toto řešení sice výrazně posílilo příjmy systému veřejného zdravotního pojištění, ale vyvolalo by problémy ve státním rozpočtu. Navíc se prý v podstatě vůbec nejedná o valorizaci, neboť určení vyměřovacího základu by bylo závislé opět na vydání nařízení vlády, v tomto případě ale určujícím minimální mzdu.

MZ tedy hledalo zlatou střední cestu. Pokud bude Svatopluk Němeček letos navrhovat zvýšení platby za státní pojištěnce prostřednictvím nařízení vlády, zřejmě zvolí stejný postup jako loni a so systému by tak dostal část peněz na další pětiprocentní zvýšení platů. Pokud komora chce více státních peněz do zdravotnictví tak, aby zdravotníci dostali každý rok, jak požaduje, přidáno 10 procent, musí se pokusit jednat s premiérem a Andrejem Babišem. Předseda vlády Bohuslav Sobotka (CSSD) se s ČLK už setkal a přislíbil, že bude tématu věnovat pozornost, což v praxi zatím neznamená vůbec nic.

Větší výzvou je přesvědčit ministra financí. „Pan ministr Babiš je velice vlivná osoba v současnosti, je předsedou koaliční strany, je prvním místopředsedou vlády, ministrem financí, je člověkem, který do značné míry určuje, kolik peněz do zdravotnictví půjde a měl by nést svoji spoluodpovědnost. My máme pocit, že v současnosti, minimálně ve veřejnosti, není se zdravotnictvím spojován, ale měl by říci občanům do očí, že on se rozhodl, že do zdravotnictví peníze nepůjdou a že tedy nebudeme mít lékaře, že nebude zdravotní péče dostupná, že na ní budou pacienti déle čekat atd. Měl by za svá rozhodnutí nést také svůj díl odpovědnosti a to zatím nenese,“ řekl Zdravotnickému deníku prezident komory Milan Kubek s tím, že oslovil premiéra a jeho prostřednictvím volá k odpovědnosti celou vládu.

Ve sněmovně už leží také poslanecký návrh na pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce z dílny KSČM, který je podle předkladatelů podobný předloze, připravené ministerstvem zdravotnictví. Na rozdíl od ní ale neobsahuje anticyklický mechanismus.

Tomáš Cikrt