Očkování seniorů proti pneumokokovi: hlavní hygienik doporučuje jinou vakcínu než vakcinologové

Ačkoliv se to vakcinologům nelíbí, hradí dnes pojišťovny kompletně lidem nad 65 let pouze vakcínu proti pneumokokům Pneumo 23. Foto: freestockphotos.biz

Poté, co bylo minulý rok v rámci tzv. transparenční novely schváleno, že mají lidé nad 65 let nárok na hrazené očkování proti pneumokokovi, nedošlo ke shodě na tom, jaká ze dvou vakcín by se vlastně měla užívat. Zákon sice říká, že úhrada se vztahuje k ekonomicky méně náročné variantě – jenže v tomto případě není tak snadné určit, která z vakcín je skutečně levnější. Jednorázový konjugovaný Prevenar je asi třikrát dražší, polysacharidové Pneumo se ale musí pravidelně po třech až pěti letech přeočkovávat. Každá z vakcín má navíc své plusy a minusy. Tématem se včera zabýval sněmovní zdravotnický výbor.

 

Téma hrazené vakcíny proti pneumokokovi bylo na zdravotnickém výboru nadneseno už před dvěma měsíci na 28. schůzi. Tehdy se na podnět Rady seniorů, která na problém poukázala v říjnu loňského roku, rozhodli poslanci zjistit, jak je to s výkladem zákona ze strany pojišťoven a co na to říká ministerstvo.

„Přišel nám názor ministerstva i od vakcinologické společnosti. Co se týče názoru náměstka Vladimíra Valenty, ten v podstatě doporučuje schéma ponechat jen na polysacharidové vakcíně Pneumo 23. Zdůvodňuje to tím, že má širší spektrum pneumokokových variant,“ říká šéf zdravotnického výboru Rostislav Vyzula (Ano).

Naproti tomu názor České vakcinologické společnosti je opačný. Doporučuje totiž na prvém místě očkovat vakcínou konjugovanou, která má větší imunizační efekt, i když nemá takové spektrum.

„Podle stávajícího stavu poznání je zlatým standardem v této věkové skupině očkování pneumokokovou konjugovanou vakcínou. Diskuse se vede o tom, zda-li by při tomto základním očkování mělo ještě následně dojít k očkování vakcínou polysacharidovou nebo nikoliv. Aplikace konjugované vakcíny jako první je zřejmá. Očkování pouze polysacharidovou vakcínou má u této věkové skupiny velmi nízkou účinnost a vakcíny jsou v tomto slova smyslu naprosto nezaměnitelné,“ píše ve svém stanovisku výbor České vakcinologické společnosti ČLS JEP.

Proti tomu se ale ohrazuje největší česká zdravotní pojišťovna. „Postup VZP je v souladu se stanoviskem ministerstva zdravotnictví i SÚKL a je zcela obvyklý v rámci zemí EU, například v Německu,“ poukazuje k plné úhradě Pneuma náměstek VZP Petr Honěk (pojišťovna hradí 482 korun na obě vakcíny, jen Pneumo ale úhrada pokryje zcela).

I když se vakcinologické společnosti nelíbí, že pojišťovny plně hradí pouze Pneumo, Rostislav Vyzula říká, že rozhodnutí je na nich. „Pojišťovny si to vyřeší po svém,“ konstatuje. Dodává ovšem, že podle ministerstva může lékař vzhledem ke zdravotního stavu pacienta rozhodnout, která vakcína je vhodnější. Pokud doporučí konjugovanou, neměl by si pacient platit celou vakcínu, ale jen rozdíl oproti polysacharidové.

-mk-