Poslanci zdravotnického výboru dali zelenou vodním dýmkám v čajovnách a e-cigaretám v restauracích

Poslanci zdravotnického výboru včera jednohlasně doporučili ke schválení ve třetím čtení zákaz kouření v autě za přítomnosti dítěte či mladistvého do 18 let. Foto: Flickr

Více než dvě stovky pozměňovacích návrhů k tzv. protikuřáckému návrhu včera museli projednat poslanci zdravotnického výboru, který tentokrát zasedal jako výbor garanční. Do třetího čtení jich nakonec doporučili ke schválení zhruba pětinu. Vedle víceméně technických návrhů dali své ano mimo jiné užívání vodních dýmek ve vyhrazených prostorech a e-cigaret v restauracích, navrhli zákaz kouření v autě za přítomnosti dítěte či odsouhlasili tabák na vyznačených předzahrádkách.

 

Poslanci si na včerejším zdravotnickém výboru pěkně procvičili ruce. Hlasovali totiž tolikrát, kolikrát často nehlasují ani v celé řadě zasedání dohromady. Na svém 31. setkání museli odhlasovat 222 pozměňovacích návrhů, a to nepočítáme 17 vlastních, které už projednali na uplynulých zasedáních. Přesto se jim povedlo hromadou návrhů proplout poměrně bezbolestně – příliš se nezdržovali debatami a za tři hodiny bylo hotovo (což oproti jiným letošním zasedáním, z nichž nejdelší trvalo sedm hodin, bylo skutečně bleskové rozhodování). Za věcný přístup si pak na závěr neopomněli navzájem poděkovat.

Nutno ovšem podotknout, že ve změti někdy zcela protichůdných, jindy zase dublujících se návrhů nebylo zřejmě všem vždy zcela jasné, o čem vlastně hlasují. I zpravodaj tisku Jaroslav Krákora (ČSSD) několikrát poopravil své stanovisko, u pozměňovacího návrhu Marka Bendy ohledně možnosti zřídit kuřárnu všude včetně hospod (kde by byly bez obsluhy) dokonce dvakrát. Protože ministerstvo k tomuto návrhu zaujalo neutrální stanovisko, bylo jen na něm, zda budu poslanci hlasovat o tom, jestli zaujmou doporučující nebo nedoporučující stanovisko. K nedoporučujícímu stanovisku se přitom vrátil až poté, co Marek Benda objasnil, co přesně návrh znamená. V druhé části hlasování proto raději výbor přistoupil k tomu, že každý bod bude stručně shrnut.

Zdravotnický deník vám nyní přináší přehled hlasovaných pozměňovacích návrhů, jejich navrhovatele a u těch, které zdravotnický výbor doporučil ke schválení, stručný souhrn toho, co přinášejí.

A 1-17 Zdravotnický výbor (podruhé již o návrzích nehlasoval).

B 1-9 Ústavně právní výbor. Schváleno: B 1 (do vnitřního prostoru se nepočítají dočasné stavby), B 2.2 (zákaz kouření nejen na krytých, ale všech nástupištích MHD), B 3 (doplňuje, že kouření je povoleno ve vnější části provozovny stravovacích služeb, pokud je provozovatel označí a zajistí, že odsud nepronikne kouř do vnitřních prostor), B6 (na veřejnosti přístupné sportovní akci se zakazuje prodávat alkohol s více než 4,3 procenty etanolu místo původních čtyř procent; k úpravě došlo, aby se do limitu vešlo desetistupňové výčepní pivo), B 9 (ruší se, že obec může obecně závaznou vyhláškou zakázat kouření a e-cigarety na veřejnosti přístupné akci, pokud je tato akce přístupná osobám mladším 18 let).

C 1-7 Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Schváleno: C 6 (stejně jako B 6 zvyšuje limit na obsah etanolu v pivu podávaném na sportovních akcích).

D 1-4 Lukáš Pleticha (ČSSD). Schváleno: D 2 (upřesňuje výjimku ze zákazu prodeje a podávání alkoholu v dopravních prostředcích).

E 1-3 Jana Pastuchová (ANO). Schváleno: –

F 1-2 Jiří Petrů (ČSSD). Schváleno: –

G 1-9 Václav Zemek (ČSSD). Schváleno: G 1-9 (dovoluje vodní dýmky ve speciálně vyhrazených prostorech).

H 1-3 Antonín Seďa (ČSSD). Schváleno: H 1.3 (upřesňuje možnost prodeje lihovin v rámci příležitostného prodeje na akcích), H 2 (v novelizaci zákona o obecní policii se vypouští oprávnění vstupovat kdykoliv do provozovny, pokud má podezření, že se v ní podává osobě mladší 18 let alkohol), H 3 (účinnost od ledna 2017).

I 1-2 Ludvík Hovorka (KDU-ČSL). Schváleno: I 1.2 (stejně jako B 6 a C 6 zvyšuje obsah etanolu v nápojích, které lze podávat na sportovních akcích, na 4,3 procenta), I 2 (upřesnění, že zákaz podávat alkohol se vztahuje na opilé osoby, které ohrožují jiné, majetek či veřejný pořádek).

J 1-5 Bohuslav Svoboda (ODS). Schváleno: J 1-5 (pedagogický školský pracovník se vyškrtává ze seznamu osob, které mohou vyzvat k orientačnímu nebo odbornému lékařskému vyšetření).

K 1-18 Marek Benda (ODS). Schváleno: K 2.1 (vypuštění e-cigaret z nadpisu k seznamu míst, kde platí zákaz kouření), K 8 (upřesnění formulace, kdy má provozovatel zařízení, kde je zakázáno kouřit, vyzvat osobu porušující zákaz k opuštění prostor), K 12 (umožňuje prodej a podávání alkoholu ve školských a zdravotnických zařízeních v době, kdy provozovatel poskytl prostory pro jiné účely, než k nimž je určen).

L 1-17 Štěpán Stupčuk (ČSSD). Schváleno: –

M 1-6 Rom Kostřica (TOP 09). Schváleno: M 4 (zákaz kouření v automobilu s osobami mladšími 18 let).

N 1-83 Václav Snopek (KSČM). Schváleno: –

O 1 Martin Plíšek (TOP 09). Schváleno: –

P 1-2 Jiří Koskuba (ČSSD). Schváleno: –

Q 1-6 Jiří Běhounek (ČSSD). Schváleno: –

R 1-2 Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). Schváleno: R1 (zařazení substituční léčby do užívání do užívání léčivých přípravků).

S 1-16 František Adámek (ČSSD). Schváleno: –

T 1-2 Petr Bendl (ODS). Schváleno: –

U 1-10 Jiří Koubek (TOP 09). Schváleno: –

V 1-15 Jaroslav Krákora (ČSSD). Schváleno: V 1 (transpozice EU legislativy definující bylinný výrobek určený ke kouření), V 2 (definice nástupiště MHD), V 3 (zpřesnění prodeje a podávání, gramatické opravy), V 4 (seznam míst, kde je zakázáno kouřit, se nevztahuje na e-cigarety, ty jsou výslovně zakázány jen v MHD, zdravotnických zařízeních, školách a zařízeních pečujících o děti, dětských hřištích, sportovištích a místech tanečních a kulturních akcí. Další změna se týká všech tabákových výrobků a umožňuje ve veřejnosti volně přístupných vnitřních prostorech zřídit kuřárnu, a to včetně sportovišť, kin, divadel a dalších míst konání kulturních a tanečních akcí; kouřit není možné ani v zoo s výjimkou vyhrazených vnějších míst), V 5 (ze zákazu prodeje a podávání alkoholu jsou vyňaty školy se zaměřením na gastronomii, hotelnictví, zemědělství, potravinářství nebo potravinářskou chemii. Dále se zakazuje prodávat alkohol osobě zjevně opilé nebo vzápětí vykonávající činnost, při které by mohla ohrozit lidi či majetek), V 6 (změna slova v nadpisu – výrobky jsou nahrazeny hračkami napodobujícími obal alkoholických nápojů), V 7 (podej zaměněn za podávání), V 8.1 (shoduje se s H 1.3 – upřesňuje příležitostný prodej na akcích), V 9 (upřesňuje povinnosti prodejce vůči osobám pod vlivem či mladistvým), V 10 (technická změna týkající se zmocnění), V 11 (z kontrol SZPI se vyjímají bylinné přípravky určené ke kouření), V 12 (změna v sankcích), V 13 (legislativně technická úprava), V 14 (prodloužení oznamovací doby u prodejců kuřiva na dálku pro ověřovací systém věku z 60 na 90 dnů), V 15 (legislativně-technická úprava).

Michaela Koubová