Pátek, 18. června, 2021

Velká čínská revoluce: ministerstvo se zavázalo podporovat šarlatánství

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Příští týden přijede do Česka prezident Čínské lidové republiky Si Ťin-pching. Při této příležitosti bude podepsána zakládací listina „Nadačního fondu TCM“. Zkratka TCM označuje tradiční čínskou medicínu, což je systém šarlatánských metod, u jehož zrodu stál komunistický vůdce Mao Ce-tung. Zdravotnický deník má k dispozici materiál pro vládu, podle kterého by měla vyslovit souhlas se vstupem státní Fakultní nemocnice Hradec Králové do tohoto fondu. Jeho spoluzakladatelem je čínská firma s nejasnou historií CEFC China Energy Company Ltd (dále jen CEFC), investující v Česku do fotbalu, médií, či pivovarů. CEFC do fondu vloží částku 10 miliónů eur. Za tyto peníze se do dvou let postaví na pozemku fakultní nemocnice “klinika TCM”. Z vládního materiálu také vyplývá, že už v listopadu se v Pekingu české ministerstvo zdravotnictví v memorandu zavázalo, že bude „propagovat TCM v České republice a regionu zemí střední a východní Evropy“. Tento průlom šarlatánství a obchodních zájmů jedné konkrétní firmy do českého zdravotnictví a fakultní nemocnice byl proveden bez diskuse s odbornou veřejností. Podklady pro vládu obešly připomínkové řízení (byly zaslány pouze ministerstvu financí, které se s nimi včera teprve seznamovalo, pak také na ministerstvo vnitra).  

 

Návrh na vyslovení souhlasu Fakultní nemocnici Hradec Králové (FN HK) účastnit se založení Nadačního fondu TCM předloží vládě ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD). Ve zdůvodnění se připomíná, že už v říjnu 2014 bylo podepsáno s Číňany memorandum „o strategické spolupráci mezi zdravotními systémy ČLR a ČR“, na jehož základě bylo založeno Centrum tradiční Čínské medicíny při FN HK. O rok později bylo v Pekingu 27. listopadu uzavřeno další memorandum, tentokráte „o všestranné podpoře a rozvoji tradiční čínské medicíny v České republice“, a to mezi českým ministerstvem zdravotnictví, čínskou firmou CEFC, hradeckou FN, a nemocnicí Shuguang přidružené k Šanghajské univerzitě TCM.

Bez vyjádření odborníků

Zúčastněné strany se dohodly nejen na podpoře rozvoje Centra TCM, ale výslovně i na „podpoře propagace TCM v České republice a regionu zemí střední a východní Evropy“. Neexistuje přitom žádná analýza, diskutovaná na ministerstvu, nebo dokonce podrobená vnější odborné oponentuře, která by zdůvodňovala, proč by mělo ministerstvo zdravotnictví propagovat čínskou medicínu. „Z časových důvodů byl materiál předložen k vypořádání v rámci zúženého mezirezortního připomínkového řízení pouze na Ministerstvo financí,“ uvádí se ve zprávě pro vládu.

„Pokud by ministerstvo svůj záměr konzultovalo s odborníky, pak by samozřejmě nemohlo obdržet jiné než negativní doporučení. A právě proto se nezávislých odborníků nikdo na nic neptal. Českému zdravotnictví to pochopitelně nepřinese nic, ale patrně je to pro někoho tak dobrý byznys, že z ostudy kabát nevadí,“ reagoval pro Zdravotnický deník prezident České lékařské komory Milan Kubek s tím, že o memorandu informován nebyl. Podle něj by mělo ministerstvo zdravotnictví dbát na kvalitu a bezpečnost zdravotních služeb. „Tuto povinnost neplní. Svým postojem uvádí pacienty v omyl, neboť člověk bez medicínského vzdělání může nabýt dojem, že pokud je něco podporováno ministerstvem zdravotnictví, tedy státem, pak je to jistě účinné a bezpečné. To ovšem není pravda,“ říká Milan Kubek.

Ambice centra TCM

Hlavním cílem Nadačního fondu TCM je prý postavit v Hradci Králové v areálu fakultní nemocnice kliniku TCM s nákladem 10 milionů eur. „Budova kliniky bude postavena na pozemku ve vlastnictví státu, se kterým je příslušná hospodařit FN HK. V souvislosti s výstavbou pro stát nevznikají jakékoliv závazky. 100% nákladů na stavbu bude pokryto z daru CEFC prostřednictvím Nadačního fondu TCM. Vlastníkem budovy se stane Česká republika s tím, že s uvedenou nemovitostí bude příslušná hospodařit FN HK,“ píše se v podkladovém materiálu pro jednání vlády.

V úterý příští týden bude podepsána zakládací listina „Nadačního fondu TCM“, do konce dubna se počítá se souhlasem vlády a registrací rejstříkovým soudem. Stavba by měla být zahájena letos 1. listopadu a dokončena v dubnu 2018.

V návrhu zakládací listiny se, na rozdíl od odůvodnění pro vládu, nepíše o klinice, ale o Centru TCM, které bude mít široký záběr činností, citujeme doslova (červený text):

Hlavním cílem Centra TCM bude vytvořit jedinečné klinické, vzdělávací a kulturní Česko-čínské centrum, které bude v rámci Fakultní nemocnice Hradec Králové usilovat
o dosažení následujících cílových funkcí:

– léčebně preventivní;

– vzdělávací v rámci definovaného spektra vzdělávacích aktivit;

– vědecko-výzkumná (Centrum TCM má ambici stát se hlavním vědeckým ústavem zabývajícím se výzkumem metod a léčivých přípravků TCM v ČR a v zemích střední a východní Evropy);

– certifikační (certifikační funkce bude úzce provázána se systémem vzdělávání
v TCM, který se v současné době připravuje);

– osvětově propagační (jako významné, veřejně známé pracoviště má Centrum TCM ambici hrát významnou roli při podpoře dalších aktivit spojených s rozvojem použití prostředků TCM).

Co je na tom špatně?

Zdravotnický deník opakovaně upozorňoval na rizika té podoby spolupráce s Čínou ve zdravotnictví, jak jí prosazuje exministr obrany za ČSSD Jaroslav Tvrdík za pomoci ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka a s podporu premiéra a prezidenta republiky v zádech. Těmito riziky jsou:

Zaplevelení českého zdravotnictví šarlatánstvím

Expert na alternativní medicínu profesor Jiří Heřt charakterizoval TCM jako „ medicínský systém, který byl uměle vytvořen z důvodu nedostatku moderních léčiv a lékařů v době maoistické kulturní revoluce selekcí z různých dřívějších léčebných variant tak, aby zhruba odpovídal marxistické filosofii“. Zdravotnický deník podrobně informoval o vzniku a podstatě TCM v článku: Čínská medicína na prahu českého zdravotnictví, Mao Ce-tung by měl radost, který jsme doplnili v komentáři Protestuji proti invazi čínského šarlatánství do českého zdravotnictví.

Riziko čínské medicíny nedopadá jenom na fakultní nemocnici, kde je provozováno šarlatánství, ale především otřásá vědeckými základy celého zdravotnictví a medicíny. Když může mít záštitu fakultního vědeckého pracoviště a ministerstva TCM, proč ne homeopatie, irisdiagnostika, léčba pupeny a další vědecky nepodložené, či dokonce vyvrácené metody? Jak má veřejnost důvěřovat tvrzení předsedy vakcinologické společnosti profesora Romana Prymuly, že je vědecky prokázána účinnost a bezpečnost očkování, když stejný člověk v roli ředitele hradecké nemocnice propaguje čínskou medicínu, která žádné vědecké důkazy nemá?

Klamání pacientů ve fakultní nemocnici

Dosavadní zkušenosti s praktikováním TCM pod hlavičkou fakultní nemocnice jsou alarmující. Zdravotnický deník v článku Neexistující energie a tajné byliny. Tak jsou ohlupování pacienti v hradecké fakultní nemocnici upozornil, že služby nabízené Centrem TCM nejen vycházejí z nevědeckých blábolů, ale jsou nabízeny klamavým způsobem (nesmyslná tvrzení v informovaném souhlasu, neochota prozradit jaké jsou používány byliny). Pacienty tam „léčí“ díky výjimce ministerstva zdravotnictví osoby z Číny, o nichž není jasné, jaké mají klasické medicínské vzdělání a které používají takové metody jako „baňkování“ nebo „ rozpouštění bloků energie“.

Jakým způsobem budou klamáni pacienti, až na nich bude prováděn „klinický výzkum“ na Klinice TCM, když už teď je jasné, že nemůže dopadnout pro TCM špatně? Nebo snad zaplatí Číňané 10 miliónů eur a dovolí, aby se zjistilo, že TCM nefunguje?

Tlak Číny na registraci produktů TCM českým SÚKLem

Při loňské návštěvě delegace vedené premiérem Sobotkou byla v Číně podepsána dohoda, o které ministr Němeček pro ČTK prohlásil: „Je to dohoda mezi čínským ministerstvem pro dohled nad léky a českým Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) o spolupráci v oblasti léčivých přípravků. Tato dohoda zajišťuje výměnu informací o změně legislativy jak v Číně, tak v České republice, zahrnuje spolupráci na standardech kvality, hlášení nežádoucích účinků i boji proti padělkům léčiv a zmiňuje se i o tom, že český SÚKL pomůže se zatříděním přípravků tradiční čínské medicíny do evropského systému.“ To, na čem skutečně Číňanům záleží, je ten úplně poslední bod, o němž hovoří ministr: Česko má sloužit jako brána pro čínské produkty do Evropy, kde se jejich registraci zatím ostatní lékové autority úspěšně brání. Ovšem, pokud by je uznal SÚKL, ostatní lékové ústavy v Evropě by je měly uznat také.

Byznys pro čínskou firmu s nejasným vazbami

Firmu CEFC, s níž ministerstvo zdravotnictví uzavřelo memorandum o podpoře tradiční čínské medicíny a která spolu s hradeckou nemocnicí zakládá a financuje fond a kliniku TCM, přivedl do Česka Jaroslav Tvrdík. Ten sedí v jejím představenstvu i ve Smíšené česko-čínské komoře vzájemné spolupráce a také je poradcem premiéra Bohuslava Sobotky.  Předseda firmy CEFC pan Ye Jianming je zase poradcem prezidenta Zemana. Tvrdík byl, jak sám říká, už asi 100krát v Číně, několikrát vzal se sebou členy vlády, včetně ministra zdravotnictví, ředitelů nemocnic a premiéra.

CEFC již investovala do mnoha projektů v Česku, například do fotbalové Slavie, letecké společnosti Travel Service, Pivovarů Lobkowicz a také do mediálního domu Jaromíra Soukupa (Týden, TV Barandov). Zdravotníky, kteří se obávají monopolů a řetězců, jistě „potěší“ informace, že si Číňané rozumí s českými oligarchy. „Aliance se propojuje mezi J&T, Energetickým a průmyslovým holdingem miliardářů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče a čínskou firmou CEFC, budující si u nás základnu pro evropskou expanzi,“ napsal například deník Echo24 s tím, že na některé obchody se k nim ad hoc přidává PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Podle informací Radiožurnálu CEFC jedná o možnosti vstupu do investiční skupiny Penta.

Varovný pohled na firmu CEFC přinesl vloni časopis Euro v článku Číňané investující v Česku jsou napojení na pekingskou vojenskou rozvědku. „Panuje oprávněné podezření, že mateřská firma, která má neprůhlednou vlastnickou strukturu a jejíž „předseda“ Ye Jianming (Jie Ťien-ming) je poradcem prezidenta Zemana, má úzké vazby na zpravodajské služby Čínské lidové republiky a frakci „jestřábů“ v Ústřední vojenské komisi,“ napsal ve svém blogu profesorka Olga Lomová, sinoložka z Karlovy univerzity.  Portál HlídacíPes.org si zadal analýzu, jež informace o CEFC a její majetkové struktuře i finanční síle zjišťovala přímo v čínských zdrojích. Píše, že „narazil na nesrovnalosti, některé klíčové informace se pak ukázaly jako nedohledatelné“.

Jaroslav Tvrdík opáčil všem škarohlídům, že CEFC je stoprocentně soukromá společnost a nepředstavuje pro Česko žádné bezpečnostní riziko. Podrobněji to rozvedl (a vyvracel některá výše uvedená tvrzení) v rozhovoru pro Lidové noviny 19. března. Otázkou je, nakolik říká pravdu, v rozhovoru například uvádí, že „CEFC nemá žádnou formu spolupráce s veřejnou správou České republiky“. A co je pak memorandum s ministerstvem zdravotnictví a zakládací listina s fakultní nemocnicí?

Vítejte v novém zdravotnictví

„Čínské zdravotnictví se díky příchodu odborníků ze západu v posledních letech velmi dynamicky rozvíjí. Je škoda, že místo pouťové atrakce u nás nepostaví Číňané například moderní nemocnici, v níž by se mohli léčit asijští pacienti žijící v ČR i okolních zemích. Jaký je skutečný účel zvláštní čínské investice v Hradci Králové, o tom můžeme pouze spekulovat. Pan prezident nemá žádné zdravotnické vzdělání a jako laik chce patrně jen pomoci svým kamarádům. Je však smutné pozorovat, jak tak špičkové zdravotnické zařízení, jakým FN Hradec Králové nepochybně je, dává všanc své dobré jméno kvůli takto podivným komerčním aktivitám,“ hodnotí vpád čínské medicíny a investic do českého zdravotnictví prezident komory Milan Kubek

Zdravotnický deník přinese názory dalších odborníků v den podepsání zakládací listiny, tedy v úterý 29. března. Dostanou alespoň náhradní příležitost se vyjádřit, když už jim jí neposkytlo ministerstvo zdravotnictví. V tento den prý budou podepsána také další memoranda o spolupráci ve zdravotnictví a o založení asociace nemocnic i usnadnění zdravotnické péče mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy. Přijíždět k nám budou čínské děti, v Motole školí čínské lékaře. Číňané investují dvě miliardy korun do vzniku lázní na Jižní Moravě v Pasohlávkách. Tradiční čínskou medicínu zavádějí další nemocnice. Vítejte v novém zdravotnictví.

 

Tomáš Cikrt

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY