Za péči o nejdražšího klienta dala ČPZP loni přes 25 milionů, dvacet nejdražších stálo téměř 179 milionů korun

Nemoci krve patří mezi nejnákladnější- Ilustrační foto: Torange

Více než 25 milionů korun vynaložila v uplynulém roce 2015 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) za péči o svého nejdražšího klienta. Tím byl jedenáctiletý chlapec z Královéhradeckého kraje s těžkou formou hemofilie.  Na pomyslném druhém místě se ocitla dívka z Olomouckého kraje, u níž si léčba lymfoidní leukemie vyžádala přes 14 milionů korun. Celkově ČPZP za dvacet svých nejnákladnějších pojištěnců uhradila téměř 179 milionů korun.

 

„Náklady na léčbu nejnákladnějších pojištěnců mají rostoucí tendenci. V roce 2014 za prvních dvacet činily 156,7 milionu korun, takže se meziročně zvýšily o 14 procent. K nejdražším diagnózám patřily nemoci oběhové soustavy. Na jejich léčbu se v ČPZP v obou přechozích letech vynaložilo shodně 2,4 miliardy korun,“ uvádí tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

Léčba nejdražších nemocí v roce 2015 se týkala 13 mužů či chlapců a sedmi dívek či žen. Nejmladším v této dvacítce prvních pacientů byl chlapeček, u nějž se šest týdnů po narození objevilo respirační selhání a tato diagnóza u něj přetrvávala zhruba do 11 měsíců. Naopak nejstarší zde byla 63letá žena s poruchou metabolizmu uhlovodanů. Oba pocházejí z Moravskoslezského kraje a cena za jejich léčbu se blížila částce šesti milionů korun. Přehled dvaceti nejnákladnějších pacientů uzavírá 16letý mladík z Olomouckého kraje s diagnózou respirační selhání, kde si léčení vyžádalo přes 5,3 milionů korun.

Zajímavé je srovnání nákladů na nejdražšího a průměrného pojištěnce ČPZP. Zatímco léčba nejdražšího pacienta s kartičkou ČPZP, který byl zároveň nejdražším v celé ČR, přesáhla v roce 2015 částku 25 milionů korun, léčba jednoho pojištěnce ČPZP stála v průměru 20 773 korun.

ČNZP drazí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-TZ-