Soukromí lékaři nesouhlasí s mediálními výstupy prezidenta komory Kubka

Prezident České stomatologické komory Pavel Chrz (vlevo) je nyní také mluvčím Koalice soukromých lékařů, která se ostře pustila do prezidenta České lékařské komory Milana Kubka (vpravo). Foto: Koláž ZD

Koalice soukromých lékařů, která vystupuje za praktické lékaře pro děti i dospělé, zubaře, specialisty a gynekology, vydala prohlášení k mediálním výstupům prezidenta České lékařské komory Milana Kubka. „Zásadně nesouhlasíme s tvrzeními, že problémy ve zdravotnictví se týkají především lůžkových zařízení,“ píše ve svém prohlášení Koalice. Soukromí lékaři upozorňují, že do lůžkových zařízení teče stále větší podíl peněz z celého balíku na zdravotnictví a podfinancována je ambulantní sféra. Navrhují, aby se zrušily ambulance v nemocnicích a tarifní platy. Nesouhlasí s případnou redukcí počtu zdravotních pojišťoven a požadují navýšit spoluúčast pacientů. Prohlášení koalice přinášíme v plném znění.

 

Prohlášení Koalice soukromých lékařů (KSL)

k situaci ve zdravotnictví a k mediálním prohlášením České lékařské komory

Organizace sdružené v Koalici soukromých lékařů shodně s ČLK konstatují, že práce lékaře je v České republice nedostatečně ohodnocena. Proto opakovaně doporučují navýšení ocenění práce lékaře prostřednictvím změn v Seznamu zdravotních výkonů, případně navýšením kapitační platby.

Zásadně nesouhlasíme s tvrzeními, že problémy ve zdravotnictví se týkají především lůžkových zařízení. Opakovaně konstatujeme, že podíl veřejných prostředků, které v ČR směřují do lůžkových zařízení, kontinuálně stoupá ze  47,75 % v roce 2000 na 53,42 % v roce 2015. Tak velký objem ani tento trend nejsou v zemích EU ani mimo ni obvyklé. Za chybu považujeme, že nedošlo k dostatečné redukci a restrukturalizaci lůžkových zařízení. Tyto kroky by mohly výrazně pomoci vyřešit nedostatek lékařů a zdravotních sester v některých zařízeních.

Tarifní tabulky ve zdravotnictví považujeme za relikt předlistopadové éry
a doporučujeme je zrušit. Jejich zavádění do dalších zdravotnických zařízení považujeme za absurdní.

Pokud je personální situace v některých nemocnicích opravdu vážná, bylo by vhodné zrušit nemocniční ambulance kromě pohotovostních, příjmových a superspecializovaných.

V naprosté většině regionů ČR by ambulantní zařízení byla schopna péči převzít.

Ambulantní péče včetně péče primární je dlouhodobě podfinancována a její problémy neřešeny.

V rámci zachování kvality a dostupnosti péče žádáme důrazně všechny zainteresované, aby se věnovali zdravotnictví jako celku, ne pouze jedné jeho složce.

Žádáme rovněž o posílení role pacienta v systému zdravotnictví včetně spoluúčasti srovnatelné s průměrem zemí EU.

Zrušení minimální spoluúčasti – regulačních poplatků považujeme za vážnou chybu, ohrožující finanční stabilitu systému.

Zástupci Koalice soukromých lékařů považují za nevhodné současné mediální vystupování prezidenta ČLK MUDr. Kubka, neboť v občanech ČR vyvolává dojem, že vše by vyřešilo prosté navýšení platů nemocničních lékařů. To ale jistě není pravda. Stejně jako není pravda, že by se peníze ušetřily redukcí počtu zdravotních pojišťoven a omezením autonomie zdravotního pojištění s posílením pravomocí ministerstva zdravotnictví.

 

Za Koalici soukromých lékařů:

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory, mluvčí Koalice

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR

MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR