E-cigarety pomáhají v odvykání kouření a populaci neškodí, tvrdí Královská lékařská společnost

Modelka vyfukuje páry, resp aerosol, který předtím inhalovala z elektronické cigarety, kterou prezentuje. Foto: Flickr

E-cigarety nejsou zdaleka tak nebezpečné jako tradiční tabákové výrobky a mohou být užitečné při odnaučování kouření, tvrdí britští lékaři. A vyvracejí mýty, jako například, že e-cigarety jsou vstupní branou ke kouření tabáku. Překvapili tak zejména světová média, která dosud vycházela z názorů amerických úřadů a odborných společností, které se stavěly k e-cigaretám rezervovaně až odmítavě. Britové ovšem analyzovali data a postavili vedle sebe přínosy a rizika a dospěli k jednoznačnému závěru: z pohledu veřejného zdraví jsou e-cigarety prospěšné, zaslouží si citlivou regulaci a dokonce podporu v propagaci mezi kuřáky.

Královská lékařská společnost (RCP – Royal College of Physicians  ) podpořila e-cigarety ve své zprávě nazvané Nikotin bez kouře: snížení škodlivosti tabáku (Nicotine without smoke: Tobacco harm reduction), zveřejněné minulý týden. Televizní stanice NBC zprávu označila za kontroversní a připojila přehled amerických stanovisek.

Americké obavy

Americký zdravotní ústav The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sice nekomentoval britské stanovisko, ale NBC upozornila na jeho dřívější závěry:

  • Reklamy na e-cigarety lákají mladé, aby zkusili vaporizér (z latinského vapor = pára, je přístroj sloužící k vaporizaci, tj. k změně látky kapalného někdy pevného skupenství na skupenství plynné působením tepla, vaporizérem mohou být elektronické cigarety, ale i jiné výrobky ).
  • Více než 18 miliónů dětí vidí reklamu na e-cigarety
  • U dětí, které zkusí e-cigaretu, je větší pravděpodobnost, že začnou kouřit.

Podle NBC odborné týmy zjistily, že e-cigarety neobsahují jenom nikotin – který je vysoce návykový a  může být i jedovatý – ale další známé toxiny (jedy. Americký úřad pro potraviny a léky (FDA – The Food and Drug Administration) má v plánu regulovat e-cigarety, které dopravují do organismu nikotin v horkých párách vody, glycerinu a propylglykolu, spolu s klasickými cigaretami a dalšími tabákovými výrobky. Americká kardiologická asociace (The American Heart Association –AHA) tvrdí, že e-cigarety by měly být zakázány u nezletilých a používány pouze jako poslední instance k odvykání kouření.  „Za posledních 50 let 20 miliónů Američanů zemřelo kvůli tabáku. My jsme ostře odhodláni předejít tomu, aby tabákový průmysl učinil závislou další generaci kuřáků,“ tvrdí generální ředitelka AHA Nancy Brownová v nedávném stanovisku. Matthew Myers, prezident Campaign for Tobacco-Free Kids, která také tlačí na regulaci e-cigaret ze strany FDA, říká, že by tento úřad měl ověřit, zda elektronické cigarety mohou kuřákům pomoci přestat kouřit. „Jestli by tu měl být nějaký prospěch e-cigaret pro veřejné zdraví, tak jedině pokud by byly účinné v pomoci kuřákům ukončit používání cigaret a když by byl jejich marketink odpovědný tak, aby neidealizoval tabák mezi mladými lidmi,“ řekl NBC Myers. Dodal, že v USA je zatím málo důkazů, aby mohly být e-cigarety doporučeny jako způsob, jak se zbavit závislosti na tabáku.

Britská odpověď

Britská Královská lékařská společnost samozřejmě tyto závěry a názory zná, přesto se nimi rozchází. Nutno zdůraznit, že není žádným pohůnkem tabákového průmyslu. Již v roce 1962 upozornila na to, že kouření cigaret je spojeno s kardiovaskulárními nemocemi, stejně jako s rakovinou plic a chronickou bronchitidou (zpráva Smoking and Health). O dva roky tak předběhla slavnou americkou zprávu o zdravotních rizicích kouření. Dnes jí ale velice znepokojují stále vysoká čísla: Tabák připraví každý rok o život 100 tisíc Britů. Na každé jedno úmrtí způsobené kouřením, připadá 20 kuřáků, kteří trpí některou z nemocí, která s kouřením souvisí. Jenom v Anglii se odhaduje, že v letech 2010-2011 bylo možno u dospělých 35letých a starších přičíst kouření 460 tisíc hospitalizací, což je 5 procent všech hospitalizací v této věkové skupině.  S tím je něco třeba dělat a elektronické cigarety nám pomohou, míní britští lékaři.

“Rozsáhlá záměna kouření tabáku za e-cigarety, nebo jiné netabákové výrobky s nikotinem, má potenciál předcházet téměř všem škodám, které společnosti tabák přináší,“ tvrdí britští lékaři. Podle nich propagace netabákových výrobků jako náhražky kouření může mít zásadní pozitivní vliv na zdraví v jejich zemi. Ve své zprávě mj. diskutují tři nejspornější body: 1. Je vapování bezpečnější, než kouření? 2. Pomáhají e-cigarety s odvykáním kouření? 3. Jsou e-cigarety vstupní branou pro kouření? Podívejme se, jak se nimi vyrovnali (výstižný výtah provedl časopis Forbes).

Je vapování (vaping), tedy inhalace par, bezpečnější, než kouření?

Ano, je.

“Výpary z e-cigaret obsahují daleko užší spektrum jedovatých látek a ty, které jsou přítomny, mají typicky mnohem nižší hladiny než v tabákovém kouři. Při běžném způsobu použití se nachází hladina jedovatých látek, které jsou inhalovány ve výparech e-cigarety, dostatečně nízko pod limitem předepsaným pro hodnoty expozice v pracovním prostředí, v tomto případě je statisticky významné dlouhodobé poškození nepravděpodobné,“ píše se ve stanovisku RCP.  Určitá škodlivost daná expozicí nízkým dávkám jedovatých látek během mnoha let podle organizace stále přichází v úvahu, ale závažnost těchto rizik je ve vztahu k těm, které působí kouření tabáku, relativně malá. „Ačkoliv není možné zcela přesně kvantifikovat dlouhodobá zdravotní rizika spojená s e-cigaretami, dostupná data naznačují, že je nepravděpodobné, že by překročila pět procent těch, která jsou spojena s tabákovými výrobky, určenými ke kouření a jsou podstatně nižší, než je toto číslo,“ uvádí královská společnost.

Podobně i zpráva Public Health England z roku 2015 se odvolává na expertní odhad, že „elektronické cigarety jsou zhruba o 95 procent bezpečnější než kouření“. Při zvážení tak obrovského rozdílu v riziku, je podle lékařů zcela nezodpovědné, aby představitelé vlády a lékařských autorit odrazovali kuřáky od přechodu na vaping a vyvozovali, že beztabákové a nehořlavé e-cigarety jsou stejně nebezpečné jako opravdová cigareta.

RCP souhlasí s tím, že elektronické cigarety musejí být regulovány z hlediska bezpečnosti. Varuje ale před tím, aby tato regulace skončila tím, že e-cigarety budou obtížněji dostupné, dražší, méně uživatelský přívětivé či méně farmakologicky účinné, nebo že bude jejich výrobcům bráněno v inovacích a vývoji nových a vylepšených výrobků. Tím by se nadělalo více škody, než užitku, protože by populace nadále raději kouřila, než zkoušela nějakou alternativu.

Pomáhají e-cigarety s odvykáním kouření?

Ano, pomáhají.

“Kuřáci, kteří používají výrobky s nikotinem jako prostředky k omezení kouření, se s větší pravděpodobností pokusí skončit s ním zcela. Propagace širokého užívání nikotinových výrobků jako jsou e-cigarety, může zásadně zvýšit počet kuřáků, kteří s kouřením přestanou,“ míní zpráva RCP.

Jako alternativa ke kouření už v Anglii e-cigarety překonaly léčbu pomocí nikotinových náhražek (nicotine replacement therapy – NRT, nikotinová substituční terapie ve formě žvýkaček, nosních sprejů atd). Důkazů je zatím omezené množství, avšak naznačují, že e-cigarety jsou minimálně stejně tak účinné jako NRT v tom, jak pomáhají lidem skoncovat s kouřením. Je tu i důvod věřit, že u mnoha lidí působí lépe, jednoduše proto, že se vapování kouření podobá více, než třeba žvýkání.

Také speciální služba pro odvykání kouření v rámci Národní zdravotní služby (SSSs – The National Health Service’s Stop Smoking Services) aktuálně zkouší u kuřáků e-cigarety jako způsob, jak je kouření odnaučit a první data jsou slibná.  “Průměrný index odvykání kouření (quit rate) je u všech kuřáků využívajících službu SSSs zhruba 51 procent a u těch, kteří přitom používají e-cigaretu 66 procent. Přestože je třeba započítat i jiné faktory, než jenom samotný výrobek, závěry jsou rozhodně konzistentní s vysokou účinností jakožto odvykací léčby,“ tvrdí RCP.

Nezdá se, že by samotné e-cigarety zaručovaly úspěch v odvykání kouření, ale podle RCP „nezávislé klinické studie a observační data z britské tzv. Smoking Toolkit Study ukazují, že užívání e-cigaret zlepšuje šanci úspěšně s kouřením přestat“.

Jsou e-cigarety vstupní branou ke kouření?

Ne, pro takové spekulace chybí důkazy.

Kritici se obávají, že užívání e-cigaret znovu činí kouření „normálním“ a akceptovatelným a že přilákají k nikotinové závislosti i lidi, kteří by jinak o tabák ani nezavadili. Podle britských lékařů ale pro tyto obavy chybí důkazy. Naproti tomu se i v amerických výzkumech u mladých lidí ukázalo, že kouření a vapování stojí proti sobě, že e-cigarety nelákají nové závislé na nikotinu, ale že jsou náhražkou za klasické cigarety.

Jak stoupá počet studentů, kteří používají e-cigarety, klesá počet těch, kteří kouří. Zdroj: National Youth Tobacco Survey (CDC)
Jak stoupá počet studentů, kteří používají e-cigarety, klesá počet těch, kteří kouří. Zdroj: National Youth Tobacco Survey (CDC)

“Nejsou důkazy, že by NRT nebo e-cigarety měly za následek renormalizaci kouření. Žádný z těchto výrobků nenalákal signifikantní počet uživatelů mezi dospělými nekuřáky, nebo se nestal vstupní bránou ke kouření pro mladé lidi,“ zdůrazňuje RCP.

Jestliže by skutečně existoval efekt vstupní brány, studie by identifikovaly lidi, kteří nikdy nepoužívali tabákové výrobky, ale přitom pravidelně užívají e-cigarety a případně pak přešli na klasické kuřivo. Pokud vůbec takoví lidé existují, není jich mnoho, míní britští lékaři.

“E-cigarety aktuálně užívané v Británii jsou téměř zcela vyhrazeny současným, bývalým, nebo experimentálním kuřákům. Tak jako u NRT neexistují důkazy, že by užívání e-cigaret mělo za následek jakýkoliv znatelný dopad na zahájení kouření jak u dospělých, tak u dětí. Extrémně nízká prevalence užívání e-cigaret mezi dospělými a dětmi, kteří nikdy nekouřili, ukazuje, že i když se takový případ přechodu z e-cigarety na kouření, může stát, jeho význam je z populačního hlediska zanedbatelný,“ říká zpráva RCP.

Naopak, vliv přerodu velkého množství kuřáků na vyznavače vaporizace je dramatický. „Rostoucí užívání elektronických cigaret jako náhražky za kouření tabáku se stalo terčem velké kontroverze s mnoha spekulacemi o jejich rizicích a prospěšnosti. Tato zpráva zvážila všechny okolnosti a došla k závěru, že citlivá regulace elektronických cigaret má potenciál velice přispět k prevenci předčasné smrti, nemocí a sociálních nerovností ve zdraví, které nyní ve Velké Británii způsobuje kouření. Kuřáci by měli být uklidněni, že tyto výrobky jim pomohou navždy se zbavit veškeré závislosti na tabáku,“ shrnul pro Forbes John Britton, který v RCP vede poradní skupinu pro tabák.

-cik-