Česká republika zvítězila u dalšího soudu s Diag Human

Kauza Diag Human - údajně jde o spor o obchody s krevní plasmou, ve skutečnosti především o způsob, jak vytřískat ze státu peníze. Foto: SS Clinic

Prvoinstanční soud v Belgii potvrdil nevykonatelnost rozhodčího nálezu z roku 2008 ve sporu mezi Diag Human SE a Českou republikou. Další soudní instance tak dala za pravdu ČR, což je důkazem.  Že naše země postupuje ve sporu správně.

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR dnes obdrželo informaci od právních zástupců, kterým bylo doručeno od soudu v Belgii rozhodnutí, ve kterém se tamní soud plně ztotožnil s argumentací České republiky a posoudil rozhodčí nález z roku 2008, vydaný v rozhodčím sporu mezi společností Diag Human SE a Českou republikou, jako nevykonatelný.

Po vítězstvích ČR před soudy v Rakousku, Francii, Švýcarsku, Velké Británii a úspěchu před soudem v Amsterdamu se tak jedná o další v řadě rozhodnutí vydaných ve prospěch České republiky v řízeních zahájených společností Diag Human SE před zahraničními soudy. „Opět se prokazuje správnost postupu ministerstva zdravotnictví a právních zastoupení ČR, která řídí právní obranu v těchto soudních sporech,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

-TZ MZ-

 

Celá historie kauzy je popsána v knize šéfredaktora Zdravotnického deníku Tomáše Cikrta nazvaná Krev a peníze. Dostanete ji v knihkupectvích, nebo si ji můžete objednat po kliknutí na obrázek.

krev a penize