ČR a Slovensko by chtěly vytvořit okruh států, které budou společně jednat s výrobci o cenách moderních léčiv

Ministři zdravotnictví Tomáš Drucker a Svatopluk Němeček včera jednali mimo jiné o tom, jak pro české a slovenské pacienty zajistit dostupnost nákladných moderních léků. Foto: MK

Společný postup při vyjednávání cen nových léků, problematika reexportů či antibiotické rezistence. To byla některá z témat, o nichž včera diskutovali slovenský ministr zdravotnictví Tomáš Drucker (SMER) se svým českým protějškem Svatoplukem Němečkem (ČSSD). Drucker, který je vzděláním právník a informatik, šéfuje slovenskému zdravotnictví od letošního jara. Jak řekl pro Aktuality.sk, plánuje systémové změny, rozběhnutí platby za diagnózu či eHealth a nebrání se ani transformaci nemocnic. Na jednání s českým ministrem se pak soustředil i na témata, která bude nadnášet při slovenském předsednictví EU.

 

„Problémy, které obě země v oblasti zdravotnictví řeší, jsou velmi podobné a můžeme se inspirovat řešeními na obou stranách. Otevřeli jsme témata týkající se vzdělávání, rezidenčních míst a zajišťování dostatku praktických lékařů v odlehlých oblastech,“ shrnuje Svatopluk Němeček.

Na některá včera projednávaná témata se slovenský ministr bude zaměřovat v evropském měřítku – Slovensko totiž od července předsedá EU. „Jde o otázku dostupnosti léků, což navazuje i na předsednictví Holandska v oblasti inovativních léků. V současnosti je důležitým problémem také tematika antimikrobiální rezistence, a to i v důsledku migrační krize. Nyní jsme připravili půdu pro to, abychom propojili naše pracovní týmy, takže budou pracovat na výměně informací. Díky tomu se budeme moci připravovat na výzvy, které zdravotnictví v celé Evropě v příštích desetiletích čekají,“ říká Tomáš Drucker.

Co se týče dostupnosti léčiv, jednali o ní ministři jak ve smyslu přístupu k nejmodernějším lékům, tak z pohledu problematiky reexportů. „Slovensko již před několika lety přistoupilo k poměrně razantnímu regulativnímu kroku. Některé myšlenky slovenských kolegů jsou velmi inspirativní a možná je využijeme do budoucna,“ uvádí Němeček. Český (mírnější) návrh na regulaci reexportů je nyní v poslanecké sněmovně.

Velký potenciál má ovšem mezinárodní spolupráce na poli vyjednávání cen moderních léčiv. „Je připravena celá řada moderních molekul, které by měly pomoci u onkologických onemocnění a dalších nemocí. Je ale potřeba, aby to nevyvolalo problémy ve veřejných rozpočtech. Dohodli jsme se, že je tu prostor pro společný postup pokud možno co největší skupiny států tak, aby vyjednávací pozice byla významná a umožnila jednat s výrobci o snesitelných finančních podmínkách tak, abychom léčiva pro pacienty zajistili, ale nezruinovali veřejné rozpočty,“ poukazuje Svatopluk Němeček.

Podle něj už se téma probíralo před několika týdny na jednání zemí V4, kde všichni přítomní projevili zájem se do společného postupu zapojit. Bylo by ale přínosné, kdyby se díky slovenskému předsednictví EU do skupiny podařilo přilákat i další partnery. „Podobné aktivity byly i v pobaltských zemích. Na konferenci v Sofii jsme nyní diskutovali s ministry Bulharska, Rumunska, Maďarska, Slovinska či Polska ohledně problematiky vytvoření většího okruhu států, které by se tak staly v jednáních významnějším partnerem,“ dodává Tomáš Drucker.

-mk-