Neděle, 20. června, 2021

Stovky studentek ošetřovatelství v Británii bylo nachytáno, jak podvádí a opisuje cizí práce

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

 

Deník The Times přišel s odhalením, že více než 1700 studentek (a studentů) ošetřovatelství během tři let podvádělo a opisovalo cizí práce. Prý to bude mít znepokojivé dopady do veřejného zdraví. The Times získal data z více než 60 univerzit cestou svobodného přístupu k informacím. Nejčastější metodou plagiátorství, kterou novináři objevili, bylo použití webových stránek s již napsanými úvahami (esejemi, studiemi) na míru. Jedna z nich nabízí i esej o „národních a mezinárodních zdravotních politikách“ za cenu 195 liber (přes 6 tisíc korun), jak zjistil redaktor Timesů, vydávající se za studenta.

 

Přestože mnoho podobných webových stránek vypadá, jako že sídlí ve Velké Británii, ve skutečnosti jsou provozovány z Pakistánu firmami, které tak ovládají desítky „výroben“ esejů a studií.

Téměř 300 studentek ošetřovatelství podvádělo v letech 2010-2013 na Edinburgh Napier University. Mluvčí této univerzity sdělil deníku Independent, že mají nejvíce studentek ošetřovatelství ve Skotsku. „Bereme incidenty plagiátorství vážně a snažíme se studenty vzdělávat o tom, jak se mu vyhnout hned od prvního roku studií. Často je plagiátorství dílem spíše naivity, než nečestnosti a tak se zaměřujeme na vzdělávání studentů ve správné praxi písemných prací, zvláště zdůrazňujeme korektní citování a odkazování,“ dodal. Univerzita také používá Turnitin software (existuje i v češtině), aby odhalila plagiátorství, stejně jako jsou určení úředníci, kteří řeší jednotlivé případy. Takový dohled prý zvyšuje úspěšnost zachycení plagiátorství a umožňuje intervenovat dříve, takže studenti neudělají stejnou chybu později během studia.

Vyšší počty plagiátorů odhalili novináři Timesů také v Dundee University (155) a Brighton University (126). Podle vyjádření zástupců prvně jmenované, plagiátorství je na vzestupu, kvůli nedostatečné praxi a naivitě, například když nejsou správně uvedeny reference, nejde ale prý o zlý úmysl. Profesorka Margaret Smithová, děkanka fakulty ošetřovatelství a zdravotních věd na Dundee University říká: “Naše proti plagiátorská opatření jsou mezi všemi britskými univerzitami nejrobustnější, odrážejí vážnost, s jakou nahlížíme na tuto věc. Všichni naši studenti jsou si vědomi, že plagiátorství je profesionální selhání a každá část ročníkové práce prochází softwarem detekujícím plagiátorství. Studenti, přistižení při nečestnosti, jsou potrestáni, ale často plagiátorství plyne z naivity a proto poskytujeme rady a podporu, jak se mu vyhnout.“

Z Brighton University vzkázali, že počet pachatelů je velmi malý v porovnání s celkovým počtem studentek a studentů ošetřovatelství.  Většinou jde o špatnou praxi, kdy studenti zapomněli odkázat na zdroj, nebo tak učinili nesprávně, spíše než o podvádění. „Polovina těchto případů se týká studentů v jejich prvním roce studia a my zachytáváme problémy, abychom zajistili, že nebudou tyto chyby opakovat,“ říká mluvčí univerzity.

Loni zaznamenali na Swansea University 175 případů podvádění, což byl značný nárůst proti dřívějším letem, kdy jich bylo pouze kolem 60. Tamní profesorka Mary Pagetová řekla Independentu, že ačkoliv počet případů plagiátorství v posledních letech roste, lze to přímo vztáhnout k rostoucímu celkovému počtu studentů a k většímu rozšíření technologií, které detekují plagiátorství, jako je  Turnitin. Univerzita je ovšem i trestá, a to v nejzávažnějších případech i nejpřísněji jak může – vyloučením ze studií.

Novináři se zeptali také na názor profesního regulačního orgánu pro sestry a porodní asistentky The Nursing and Midwifery Council (NMC). Ten má sice za úkol chránit pacienty a veřejnost prostřednictvím účinné regulace, ale nemůže prý zasahovat do podvádění ještě nekvalifikovaných zdravotníků. „Je to odpovědnost akademických institucí aby zajistily, že jednotlivci legitimně projdou všemi částmi vzdělávání předtím, než je jim přiznána kvalifikace a než se mohou ucházet o registraci. Navíc máme rigorózní registrační procesy, které prověří každého, kdo se chce registrovat a má být způsobilý bezpečně pracovat v Británii. Akademické instituce musejí mít systém, aby identifikovaly a rychle řešily podvádění a plagiátorství u kterékoliv budoucí sestry nebo porodní asistentky,“ míní NMC.

-cik-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY