Česko zřejmě podpoří nigerijské mediky, mimo jiné jako prevenci před nelegální migrací

Nigerijské zdravotnictví je v tristním stavu – řada lékařů raději odešla natrvalo léčit do vyspělých zemí a v některých oblastech doktoři kvůli mizerným podmínkám nejsou k dispozici. Skoro polovina země nemá zajištěno odpovídající zásobování vodou. Na severovýchodě státu navíc řádí hnutí Boko Haram, kvůli němuž jsou odhadem tři miliony lidí na útěku. Situace lidí v nigerijském státě Borno je pak přímo otřesná - nemají přístup ke zdravotní péči a jen omezeně k vodě a jídlu. Na snímku učí zdravotnice vesnické ženy, jak se mají starat o své zdraví. Foto: public-domain-image.com

Česká republika pravděpodobně přispěje na studium medicíny deseti nigerijským studentům, kterým z důvodu problémů v Nigerijské federativní republice přestala tamní vláda hradit stipendia. Důvodem je snaha přispět k preventivním krokům týkajícím se nelegální migrace a populačního růstu, zároveň je ale Nigérie z hlediska obchodní a zahraniční politiky ČR jednou z nejvýznamnějších zemí subsaharské Afriky. Ministerstvo zahraničí tak hodlá medikům přispět na tři roky studia celkovou částkou 4,4 miliony korun, MŠMT dá 5,5 milionu.

Poskytnout peníze na studium medicíny se zavázala v roce 2013 vláda nigerijského státu Rivers, po dvou letech ale stipendia kvůli úsporným opatřením vyplácet přestala. S výjimkou studentů posledních ročníků tak měli všichni medici studující na zahraničních univerzitách za pomoci vládních peněz přejít na univerzity místní.

„Udaným důvodem, proč Rivers a Rivers State Sustainable Development Agency přestalo poskytovat stipendia svým studentům, je špatná a dále se zhoršující finanční a bezpečnostní situace v důsledku výrazného propadu cen ropy a zvýšené aktivity teroristů Boko Haram a Delty Nigeru. Došlo k výraznému propadu hodnoty nigerijské měny naira (až o 70 procent), takže platby do zahraničí tím významně podražily. Byla zavedena výjimečná opatření ohledně převodu plateb do zahraničí,“ píše se v návrhu mimořádného opatření ve věci podpory nigerijských studentů studujících na 1. lékařské fakultě UK v Praze.

Ekonomická a bezpečnostní nestabilita souvisí s tím, že Nigérie představuje problém z hlediska nelegální migrace. Podle statistiky Frontex patřila mezi lety 2011 až 2014 k deseti nejčastějším zemím, jejichž občané nelegálně překračovali hranice EU. Jen mezi lety 2013 a 2014 stoupla nelegální migrace z Nigérie o téměř 160 procent na více než 8700 lidí. Letos zřejmě budou čísla ještě vyšší – jen do května se počet nigerijských migrantů vyšplhal na více než 6300. V uplynulých letech přitom tvořili nigerijští uprchlíci tři procenta ilegální migrace. Pro srovnání, Syřané tvořili 28 procent, Afghánci necelých osm.

Zpráva OSN z roku 2015 zároveň předpokládá, že do roku 2050 vzroste nigerijská populace o 219 milionů na 399 milionů lidí, čímž se po Indii a Číně stane Nigérie třetím nejlidnatějším státem světa.

Prací v domovině pomohou absolventi eliminovat rizika

V rozhodování o tom, zda podpořit nigerijské mediky, aby mohli pokračovat v započatém studiu, ale hraje roli také obchod a politika. „Nigérie patří z dlouhodobého hlediska k nejvýznamnějším zemím hospodářského a politického zájmu české zahraniční politiky v oblasti subsaharské Afriky. ČR považuje zemi za perspektivní i z hlediska vzájemných obchodních vztahů. Od propadu v roce 2009, kdy v důsledku celosvětové ekonomické krize Nigérie omezila dovozy, vývoz ČR do této země roste a v současnosti se pohybuje nad 70 milionů amerických dolarů ročně. Saldo obchodní bilance je dlouhodobě výrazně aktivní ve prospěch ČR,“ uvádí se v návrhu mimořádného opatření, který již prošel meziresortním připomínkovým řízením a nyní ho má projednat vláda.

Protože nigerijští studenti absolvující výuku v angličtině (jde o pět mužů a pět žen) patří na fakultě mezi průměr, lze předpokládat, že školu úspěšně dokončí. „Existuje předpoklad, že úspěšní vysokoškolští absolventi návratem zpět do Nigérie a pracovním zařazením do tamního trhu budou vytvářet přidanou hodnotu, která může pomoci eliminovat výše uvedená rizika a přispět k rozvoji a pokroku nigerijské společnosti vystavené výzvám současnosti. V tomto smyslu je třeba chápat i záměr umožnit prospěchově úspěšným nigerijským studentům dokončit studia na 1. LF UK za finanční spoluúčasti české strany,“ apeluje návrh.

Ministerstvo zahraničních věcí proto chce v letech 2017 až 2019 přispět celkovou částkou 4,4 miliony korun, ministerstvo školství přidělí od letoška do roku 2019 5,5 milionu. Ubytování, životní náklady a zdravotní pojištění si studenti budou hradit odjinud, doplatit pak mají také nezaplacené školné za dobíhající akademický rok. Fakulta již o uhrazení těchto závazků se studenty podepsala smlouvy. Návrh zároveň předpokládá, že takto v ČR budou ročně utraceny zhruba dva miliony korun, čímž se pouze na DPH státu ročně vrátí až 0,4 milionu Kč.

„Jedná se o mimořádné opatření, které reaguje na konkrétní případ poměrně velké skupiny mladých Nigerijců a Nigerijek, kteří se ne svoji vinou ocitli v neřešitelné situaci. Pokud vláda schválí návrh uvedeného mimořádného opatření, bude to i gesto výrazné politické podpory nigerijskému státu, který se nachází v současné době v poměrně složité finanční situaci,“ dodává návrh.

-mk-