ČLK protestuje proti pozměňovacímu návrhu připravovanému poslanci zdravotnického výboru

Podle ČLK hrozí, že by připravovaný pozměňovací návrh k novele zákona o postgraduálním vzdělávání mohl umožnit ministerstvu zdravotnictví nařizovat soukromým lékařům, aby vypomáhali v nemocnicích například při zajišťování ústavních pohotovostních služeb, a to dokonce i bez nároku na finanční odměnu. Foto: Pexels

České lékařské komoře se nelíbí pozměňovací návrh, který se připravuje k novele zákona 95/2004 o postgraduálním vzdělávání lékařů. Vládou v únoru schválená novela totiž vycházela z doporučení ministerské komise, kde byla zastoupena také ČLK. Komora se ale nyní zlobí kvůli tomu, že poté začalo poslancům ministerstvo ve spolupráci s odbornými společnostmi, lékařskými fakultami a kraji vypomáhat s komplexním pozměňovacím návrhem.

„ČLK nepodpoří žádný návrh, který by umožňoval nařídit lékařům bez specializované způsobilosti samostatnou práci v nemocnicích bez řádného odborného dohledu. ČLK rovněž odmítla návrhy finančně poškozující mladé lékaře, kteří by museli v nemocnicích delší dobu pracovat za nižší platy a mzdy bez možnosti odejít do zahraničí nebo do privátní praxe. ČLK nesouhlasí ani s návrhy na další fragmentaci specializačních oborů, která by prohloubila současný katastrofální nedostatek lékařů, ani se zbytečným prodlužováním povinné předatestační přípravy. ČLK razantně odmítla i návrh na obnovení povinnosti, aby lékaři, kteří absolvují specializační přípravu jako rezidenti, byli povinni odpracovat po složení atestace pět let ve svém oboru v ČR,“ píše v tiskovém prohlášení prezident ČLK Milan Kubek.

Poslanci zdravotnického výboru se pustili do projednávání novely na červnovém zasedání, kdy debatu přerušili v obecné rozpravě (více jsme psali zde). Rozhodli zároveň, že dále budou novelu probírat na uzavřených zasedáních.

„Bylo jasné, že o překvapení nebude nouze. Skutečnost však naše obavy ještě předčila. Poslanci ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví vymysleli vskutku svérázný způsob, jak vyřešit nedostatek lékařů v nemocnicích. Komplexní pozměňovací návrh, který se chystá podat skupina poslanců, ukládá ambulantním (tedy soukromým) lékařům povinnost absolvovat v rámci povinného celoživotního vzdělávání stáže v akreditovaných lůžkových zdravotnických zařízeních. Stáže by měly organizovat kraje a jejich rozsah a náplň by určovalo ministerstvo,“ uvádí Kubek.

Návrh by přitom měl mít následující znění:

§ 22 Celoživotní vzdělávání

(4) Lékař, který poskytuje ambulantní péči ve stanovených oborech zdravotní péče, absolvuje v rámci celoživotního vzdělávání pravidelnou stáž u poskytovatele lůžkové péče. Stáž lze absolvovat pouze v akreditovaném zařízení. Organizaci stáží zajišťuje kraj. Obory zdravotní péče, délku a četnost stáží, výjimky z povinnosti absolvovat stáž a bližší podmínky organizace stáží stanoví prováděcí právní předpis.

„Pokud by byl návrh schválen, mohlo by ministerstvo zdravotnictví nařizovat soukromým lékařům, aby vypomáhali v nemocnicích například při zajišťování ústavních pohotovostních služeb, a to dokonce i zdarma, bez nároku na finanční odměnu,“ konstatuje Milan Kubek s tím, že pod návrhem je podepsán šéf výboru Rostislav Vyzula (ANO), David Kasal (ANO), Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), Jiří Běhounek (ČSSD) a Jaroslav Krákora (ČSSD).

-tz ČLK, red-