Paralelní obchod v Česku v roce 2015 – TOP 10

Už dávno jsme si zvykli, že paralelní obchod je normální. Ty, kteří pracují v oboru nebo se o problematiku zajímají, ani nepřekvapuje, ani neděsí. Prostě je. Ti, kteří mají ve firmách za úkol s ním bojovat, to dělají. Někdy více, někdy méně úspěšně, platí tady, že pokud se protiexportní opatření zavedou, má to obvykle nějaký efekt. Úspěšnost boje s paralelním exportem nicméně historická čísla vývoje paralelního obchodu v ČR vyjadřují jen částečně.

 

Nejčastěji používané a pravděpodobně také nejúčinnější nástroje jsou navíc momentálně pod palbou, sice zatím spíše náhodnou, ale hrozící postupně přerůst v palbu přehradnou. Velký vliv v tomto druhu obchodování mají i pohyby cen a kurzů měn ve zdrojových a cílových zemích a také stav trhu a legislativa. Ta je na velkých cílových trzích převážně pro (z jejich pohledu) paralelně importní. V ČR jsou nyní v přípravě legislativní opatření, která by měla s omezením exportu pomoci.Jak budou v praxi účinná, uvidíme.

K paralelnímu obchodu patří kromě exportu i import. V ČR je tradičně významně nižší než export, v roce 2015 to bylo v poměru zhruba 1:10, ale i tak se najde řada společností, které paralelní import umí pořádně potrápit.

V následujících tabulkách můžeme vidět TOP 10 za rok 2015 v počtu balení i v kusech, a to jak import, tak export, dále pak vývoj v obou procesech za poslednich 5 let a nakonec rozdělení celkových čísel vývozu do jednotlivých položek dle hlášení podávaného distributory dle pokyniu DIS – 13.

Zpráva pro nás jako účastníky trhu v ČR je v obecné rovině dobrá – nárůst exportu se zastavil, ba naopak trend je klesající. V rovině konkrétní zůstává bohužel pořád stejná, pokud jde o finanční objem, vyvážejí se stále nejvíce přípravky inovativní a tudíž nákladné, kde jsme dosáhli díky dobrému fungování systému úhrad příznivé úrovně úhrady na českém trhu. Tuto zprávu potvrzují čísla vývozu v počtu balení. Paralelní dovoz na český trh stále stoupá, ale stále činí v celkovém objemu trhu čísla velmi nízká.

 

Příjemný konec léta.

Jiří Stránský

Business Director Pharma

Sprinx Systems, a.s.

 

Paralelní export 2015 v počtu balení

paralel exp 2015 balení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralelní export 2015 v korunách

paralel exp 2015 koruny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralelní import 2015 v počtu balení

paralel imp 2015 balení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralelní import 2015 v korunách

paralel imp 2015 koruny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meziroční vývoj 5 let

paralel exp meziročně pět let

paralel imp meziročně pět let

 

Rozdělení reexportů podle kanálů

paral exp 2015 rozdělení dle kanálů