Pneumokokům loni podlehly dvě děti. Obě neočkované

Ačkoli jsou vakcíny proti invazivnímu pneumokokovému onemocnění hrazeny zdravotními pojišťovnami, klesá proočkovanost dětí proti pneumokokům. Ve věku do pěti let je přitom nákaza velmi riziková, do dvou let má dokonce dvacetiprocentní úmrtnost. Foto: public-domain-image.com

Více než dvacetiprocentní nárůst nemocnosti v souvislosti s invazivním pneumokokovým onemocněním hlásí za uplynulý rok Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu (SZÚ). To loni zaznamenalo 413 případů pneumokokových onemocnění, přičemž nemocnost stoupla z 3,2 případu na sto tisíc obyvatel v roce 2014 na 3,9 na sto tisíc obyvatel v roce 2015. Ze statistik zároveň vyplývá, že jak v kategorii dětí do jednoho roku života, tak v kategorii do dvou let byla zaznamenána 20 procentní úmrtnost. K úmrtí ale došlo jen u neočkovaných dětí. Podle SZÚ v roce 2015 nedošlo ani k jednomu selhání vakcíny, tedy že by dítě onemocnělo sérotypem obsaženým v očkovací látce. Invazivním pneumokokovým onemocněním bývají nejvíce děti do pěti let, senioři a lidé s oslabenou imunitou.

 

Loňský rok byl již devátým, kdy byl sledován výskyt invazivních pneumokokových onemocnění (IPO) v celorepublikovém programu surveillance invazivních pneumokokových onemocnění. Zároveň byl šestým rokem, kdy bylo zavedeno pojišťovnami hrazené očkování dětí proti pneumokokům. Surveillance databáze spojuje data Národní referenční laboratoře pro streptokokové nákazy a data programu EPIDAT sloužícího k zajištění povinného hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí v ČR.

V roce 2015 bylo do databáze nahlášeno celkem 413 případů IPO. Odborníci však předpokládají, že ne všechny případy IPO se podaří zachytit, skutečné číslo je tak nepochybně vyšší.

Celková úmrtnost IPO meziročně vzrostla z 15,4 procenta v roce 2014 na 16,0 procent, což v absolutních číslech představuje 66 úmrtí. Dvě z nich byla zaznamenána v kategorii dětí do dvou let věku, v obou případech se však jednalo o neočkované děti. Celková úmrtnost, tedy podíl zemřelých z celkového počtu nemocných, v kategorii dětí do dvou let věku dosahuje alarmujících 20 procent. Ačkoli jsou vakcíny proti IPO hrazeny zdravotními pojišťovnami, klesá proočkovanost dětí proti pneumokokům. Podle odborníků přitom vysoká proočkovanost pomáhá chránit celou populaci, zejména pak seniory. Vysoká proočkovanost vede k tomu, že se děti stávají v menší míře zdrojem nákazy pro seniory a sérotypy obsažené ve vakcínách z populace postupně mizí.

Onemocnění pneumokokem je rizikové zejména pro děti ve věku do pěti let a může vést k řadě komplikací. Nejčastěji postihuje děti tzv. neinvazivní onemocnění, například zánět středního ucha nebo zápal plic. Výrazně závažnější komplikace mohou nastat při tzv. invazivních pneumokokových onemocněních, kdy bakterie pronikne do krve nebo mozkomíšního moku dítěte. Invazivní onemocnění mají velmi rychlý průběh, mohou zanechat trvalé následky, jako je hluchota či opoždění psychomotorického vývoje dítěte, a dokonce způsobit úmrtí dítěte.

-TZ AMI-