Ředitelem hradecké fakultní nemocnice je od včerejška biochemik Palička

Nový ředitel FN Hradec Králové prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. Foto: FN HK

Do funkce ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové byl v úterý 9. srpna uveden dosavadní lékařský náměstek nemocnice a proděkan místní lékařské fakulty prof. Vladimír Palička (o jeho výběru informoval ZD zde). Ve vedení tak střídá odvolaného Romana Prymulu, jehož ministr odvolal kvůli konfliktu zájmů. Zdravotnický deník psal o této kauze v článcích Milióny ve víru konfliktu zájmů vrchního vakcinologa profesora Prymuly a Konflikt zájmů ředitele Prymuly? Horší, než se na první pohled zdálo.

„Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkové zdravotnické zařízení a pro toho, kdo ji vede, je to nejen velká odpovědnost, ale i velká čest,“ uvedl před svým jmenováním Vladimír Palička a dodal: „Vždy jsme patřili k vlajkovým lodím českého zdravotnictví a já udělám vše pro to,  abychom v této ‚flotile‛ měli i v budoucnu velmi dobré postavení.“

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c. se narodil v roce 1946 v Prostějově. Vystudoval všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Palackého Univerzity v Olomouci, po promoci dlouhá léta pracoval v nemocnici v Bruntále na interním, chirurgickém oddělení a následně na oddělení klinické biochemie. Od roku 1984 působí ve Fakultní nemocnici a na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové.

V roce 2001 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství. V letech 2003–2010 byl děkanem Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, v současnosti je jejím proděkanem. Vladimír Palička je členem, popřípadě funkcionářem mnoha vědeckých či odborových rad a redakčních rad časopisů, jakož i vědeckých společností v oborech biochemie a klinické osteologie. Je publikačně i vědecky výrazně aktivní.

Vladimíra Paličku včera jmenoval a do funkce uvedl náměstek ministra pro ekonomiku a přímo řízené organizace Ing. Petr Landa. Palička se chce zaměřit například na přípravu výstavby druhého chirurgického pavilonu za více než dvě miliardy korun. Řešit chce také nedostatek parkovacích míst v areálu nemocnice a jeho okolí.

„Já nechci ani v nejmenším podcenit ekonomiku ani nic jiného, ale hlavním úkolem nemocnice je péče o pacienty a špičková medicína. To je to, kam se chci posouvat s touto nemocnicí,“ řekl sedmdesátiletý Palička. Podle něj je fakultní nemocnice v relativně dobrém stavu, v plánu je například stavba pavilonu chirurgických oborů. „Tam by se přemístily vybrané obory, jako je například neurochirurgie,“ řekl Palička. Stavební úpravy vyžaduje také například pavilon infekční kliniky.

V hradecké nemocnici se také plánuje stavba kliniky tradiční čínské medicíny, kterou prosazoval odvolaný Prymula. „Určitě navážu na dohody, které byly ohledně této věci uzavřené. Počítáme s tím, že se pavilon stavět bude, netajím se s tím, že budu chtít posouzení projektu zvenku,“ řekl Palička. Podle něj by na přípravě výstavby kliniky měl pracovat i Prymula. „Vláda ustavila nadační fond pro vznik této kliniky a předpokládáme, že Roman Prymula by v tom fondu sehrával velmi významnou roli, že by byl hlavním řídícím pracovníkem této instituce,“ řekl Palička.

Nový ředitel za jeden z hlavních problémů nemocnice ve výběrovém řízení označil nedostatek míst k parkování, který kritizují pacienti i zaměstnanci. „Je to věc, která vyžaduje akutní řešení, protože je neúnosná. Musíme vytvořit podmínky pro parkování, jak a kde bude předmětem jednání především s hradeckou radnicí,“ řekl Palička.

Královéhradecká nemocnice, která zaměstnává na čtyři tisíce lidí a je jedním z největších zaměstnavatelů v hradeckém kraji, nemá zásadní problém s nedostatkem personálu jako některé jiné nemocnice. „Mladí lékaři mají zájem k nám nastupovat. Budu také spolupracovat s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové, aby ti nejlepší nastupovali k nám,“ řekl Palička. V nemocnici nyní chybí zhruba dvě desítky zdravotních sester. „Je doba, kdy přicházejí absolventky, takže doufáme, že do konce roku to nějak doženeme,“ dodal nový ředitel.

-TZ MZ, čtk-