Tabáková konference se blíží. Zástupci sto šedesáti zemí rozhodnou o přísnější regulaci kouření

Zkratka COP7 označuje oficiální název konference: “the seventh session of the Conference of the Parties“. Účastní se jí signatáři Rámcové úmluvy o kontrole tabáku (FCTC), tedy většina zemí světa, ale i integrující regionální uskupení jako je Evropská unie. Foto: Koláž ZD

Ročně zemře v zemích Evropské Unie na následky kouření 700 tisíc lidí. Čechů kouří víc než čtvrtina, což nás podle Eurobarometru řadí pod průměr EU. Situace se může začít postupně měnit k lepšímu po podzimní konferenci COP7 organizované Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v indickém Dillí. Signatáři Rámcové úmluvy o kontrole tabáku (FCTC) z více než sto šedesáti zemí a mezivládních organizací budou týden na neveřejném jednání dohadovat větší regulaci tabáku a tabákového průmyslu.

 

Důležitou roli před listopadovou konferencí sehraje slovenská vláda, která má za cíl v rámci předsednictví v Radě Evropské Unie dojednat společnou pozici, se kterou jednotlivé členské země EU na konferenci pojedou. „Úlohou slovenského předsednictví je koordinovat společnou pozici členských států EU. Koordinace EU s ostatními státy evropského regionu WHO bude probíhat přímo během zasedání COP7 v Indii“ uvedla Stanislava Luptáková, tisková mluvčí slovenského Ministerstva zdravotnictví.

Jednotná pozice Evropské Unie, jakožto silného regionálního uskupení, je důležitá. Pokud budou státy osmadvacítky na konferenci postupovat společně, je pravděpodobné, že se jim podaří na svoji stranu získat i další země. Šance, že zpřísněná regulace týkající se například velikosti varovných obrázků na krabičkách, nebo přísnější kontroly elektronických cigaret vejde v platnost, je pak podstatně větší.

Pokud se alespoň tři čtvrtiny ze sto šedesáti účastníků shodnou na konkrétní regulaci, vznikne mezinárodní smlouva, takzvaný Protokol, který je po ratifikaci nejméně 40 zeměmi závazný pro všechny členy FCTC. Stačí tak, aby se k EU při hlasování a ratifikaci Protokolu připojilo dalších dvanáct zemí, a mezinárodní smlouva omezující tabák a tabákové výrobky vstoupí v platnost pro všechny členské země FCTC.

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Pokud se Slovensku nepovede vyjednat jednotnou pozici EU, bude během konference každý členský stát hlasovat sám za sebe. Výsledek konference je pak značně nejistý.

Navzdory tabákové směrnici z roku 2014, která sjednocuje pravidla týkající se regulace tabáku v celé EU, není jasné, s jakou pozicí země osmadvacítky na konferenci vyrazí. V EU totiž stále přetrvávají rozpory ohledně samotného přístupu k regulaci cigaret. „V současnosti ještě nejsou zveřejněné jednotlivé dokumenty k bodům agendy konference, je proto předčasné hovořit o jednotné pozici. Záměrem slovenského předsednictví je dojednat společnou pozici ještě před samotným zasedáním COP7“ dodala Stanislava Luptáková.

Jestli a kdy se evropské země na společném přístupu k regulaci tabáku dohodnou, zůstává navzdory blížící se konferenci ve hvězdách.

Jakub Žák