Jak se zbavit závislosti na tabáku? Pomáhají i mobilní aplikace a hry

Zlomte cigaretu, zlomte zlozvyk, říká motto hry Cigbreak, která má podpořit motivaci těch, kdo se odnaučují kouřit. Foto: Cigbreak

Chytré hodinky snímající pohyb zápěstí, hry v mobilu či aplikace s instruktážním programem – i tak dnes mohou vypadat metody, které pomáhají při odvykání kouření. Jednu takovou aplikaci, která byla vyvinuta v Norsku, nyní odborníci z Kliniky adiktologie 1.LF UK a VFN přizpůsobují pro české prostředí a zkoumají v pilotní studii. Moderní postupy, jak napomoci od závislosti na tabáku, představili vědci z celého světa předminulý týden na konferenci SRNT Europe 2016 a také na právě proběhlém 5. Evropském kongresu duševního zdraví.

 

Jednou z novinek, kterou nyní testují izraelští vědci (jde tedy ještě o komerčně nedostupný prototyp), je aplikace SmokeBeat pro nositelnou elektroniku, jako jsou chytré hodinky či chytré náramky. Ta je schopna rozpoznat kuřácká gesta, která přitom rozliší od obdobných pohybů například při jídle (kde je dokonce možné rozlišit konzumaci polévky nebo sushi), pití nebo holení. Údaje jsou pak shromažďovány a analyzovány.

„U jiných aplikací musí kuřáci aktivně zaznamenávat, když kouří. Zda je to spolehlivé, pak záleží na mnoha faktorech – třeba řídí nebo někam jdou a nejsou schopni událost zaznamenat, roli hraje také motivace, nálada či paměť. Některé studie už ukázaly, že spolehlivost takového selfreportingu nebývá příliš vysoká,“ vysvětluje Reuven Dar z Tel Aviv University.

Oproti tomu automatický monitoring umožňuje reálně kontrolovat, nakolik je odnaučovací kůra úspěšná. Aplikace zároveň dává uživateli zpětnou vazbu a přehled, jak kouřil během dne, týdne či měsíce, případně kolik ho to stálo. V reálném čase k tomu nabízí pobídky, rady a připomínky. Napíše mu tak například, že právě zaznamenala čtyři popotáhnutí z cigarety, přičemž navrhuje, aby pro nácvik sebeovládání uživatel zbytek cigarety típl. A protože aplikace rozpozná, nakolik se jejími radami řídí, je schopna vyhodnotit nejefektivnější postupy a přizpůsobit terapii na míru. Navíc je možné porovnávat se v úspěšnosti s lidmi, kteří aplikaci užívají také, a dokonce vytvořit podpůrnou skupinu.

Aplikace, která by v budoucnu měla umět předvídat kuřácké epizody

Díky sběru dat lze sestavit vzorce chování kuřáka, a to jak na individuální úrovni, tak v rámci skupin. A protože se možnosti toho, co všechno je nositelná elektronika schopna monitorovat, rozrůstají, můžeme předpokládat, že do budoucna aplikace zahrne také například puls, tělesnou teplotu a další údaje. Vědci se pokusí zahrnout do aplikace také sledování intenzity kouření.

„Dalším krokem, který ještě teď nedokážeme, ale zřejmě to nebude dlouho trvat, je předpovídání kuřácké potřeby. Když totiž vygenerujeme z množství dat vzorce, měli bychom být schopni uplatnit prediktivní analýzu a předpovědět kuřácké epizody. Můžeme pak kuřáka dopředu varovat a poradit mu,“ dodává Reuven Dar.

V současnosti běží malá pilotní studie, která se zaměřuje hlavně na vychytávání much, tedy ověření, zda detekce skutečně správně zaznamenává všechny kuřácké epizody, takže žádná nechybí ani nepřebývá. Druhým cílem je pak zjistit, jaký má monitoring dopad. Prozatím se zdá, že během třicetidenního sledování skutečně uživatelé aplikace oproti kontrolní skupině kouří méně, na přesnější výsledky si ale ještě budeme muset počkat.

Craving to quit: studie prokázala dvojnásobnou úspěšnost oproti jiným aplikacím

Mezi dnes existujících asi 280 aplikací zaměřených na odvykání kouření patří také instruktážní program Craving to quit vyvinutý na univerzitě Yale. Ten se zaměřuje na uvědomování si vlastních zvyků v souvislosti s kouřením a radí, jak reagovat na chuť jinak než kouřením. Součástí 21denního programu jsou každodenní instruktáže ve formě audio a videostop, plnění úkolů, zaznamenávání nálad a chutí na cigaretu či možnost kontaktovat odborníka či podpůrnou skupinu.

V souvislosti s Craving to quit také byla provedena vůbec první randomizovaná kontrolní studie podobného programu v rámci odvykací intervence. Probíhala po dobu čtyř týdnů na 88 kuřácích se spotřebou 20 cigaret denně. Ti, kteří užívali zmíněnou aplikaci, přitom byli v odvykání dvakrát úspěšnější než ti, kdo užívali běžnou aplikaci monitorující kouření s radami, jak přestat.

Do pěti let bude vědecky podložená aplikace i v češtině

Výše zmíněná aplikace je ovšem nyní dostupná v angličtině – kdo jí tedy nevládne, má smůlu. Pomocníka pro odvykání kouření v telefonu, který bude zaštítěný odborníky (aplikace pro zaznamenávání kouření a propočty úspor jsou k dispozici v češtině už nyní), ovšem chystá výzkumný tým Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN. Program původně vyvinuli vědci v Norsku, kde již funguje, nyní se ale přizpůsobuje českým podmínkám. V současnosti běží pilotní studie a dalším krokem bude studie efektivity on-line intervence. Pokud půjde všechno podle plánu, mohli by se kuřáci dočkat běžného využívání aplikace do pěti let.

„Aplikace je jakýmsi interaktivním průvodcem člověka, který se snaží zbavit závislosti na tabáku. Například mu klade otázky, zda si dnes zapálil cigaretu nebo zda na ni měl chuť, ale překonal ji, jaké měl při tom pocity. K dispozici jsou i rady, jak se zachovat, když má kuřák nutkání si zapálit nebo když mu někdo nabízí cigaretu. Mimo jiné radí rovněž při problémech s přibíráním hmotnosti či s abstinenčními příznaky,“ vysvětluje vedoucí týmu Adam Kulhánek, podle něhož je výhodou snadná dostupnost na rozdíl od ambulantní léčby závislosti, kdy kuřák musí do ambulance fyzicky přijít.

Zlomte cigaretu, zlomte zlozvyk, apeluje hra Cigbreak

Zatímco aplikací, které pomáhají s odvykáním, jsou stovky, mnohem méně bývají využívány mobilní hry. Právě ty jsou přitom vůbec nejstahovanější kategorií tvořící třetinu všech downloadů (pro zajímavost – hry hraje 69 procent všech Britů, a to průměrně dvě hodiny denně). Ukazuje se zároveň, že právě kuřáci hrají hry častěji než ostatní populace a hraním také tráví celkově více času. Využít tohoto poznatku se proto rozhodli londýnští vědci, kteří se v roce 2013 pustili do vývoje hry Cigbreak. Tu je možné zdarma stáhnout od letošního června.

Hra zahrnuje celkem 37 technik zaměřených na změnu chování, mimo jiné informace o dopadech na zdraví či sociální podporu. Součástí je vedle samotného hraní, které spočívá hlavně v lámání virtuálních cigaret, také deník, kam si uživatel zaznamenává úspěchy při odvykání. Díky tomu je pak možné sledovat úsporu, které se při odvykání povedlo dosáhnout. Hra navíc poskytuje rady k odvykání či kontakty, kde hledat pomoc.

Efektivita hry Cigbreak prozatím nebyla prozkoumána a její tvůrci chystají kontrolovanou studii. Už v roce 2009 ovšem proběhla malá randomizovaná kontrolovaná studie ohledně obdobné, ovšem počítačové hry, v níž hráči ničili cigarety. „Zjistili zlepšení při odvykání o 13 procent (oproti hře s propícháváním balonků, pozn. red.). Jednou z největších obav při tvorbě naší hry bylo, aby cigarety v ní nelákaly lidi k tomu, aby kouřili nebo měli na kouření chuť. Na skupině respondentů jsme ale zjistili, že to není ten případ – naopak hru měli jako rozptýlení od kouření,“ přibližuje Elizabeth Edwardsová z lékařské školy Barts and the London. Předmětem výzkumu u hry Cigbreak bude také to, jak dlouho ji lidé vydrží hrát. Autoři dopředu počítají s tím, že se hry obvykle časem omrzí. Proto je Cigbreak koncipován hlavně jako podpora při prvním měsíci odvykání, který bývá nejnáročnější.

Už díky zkoušce na necelých osmi desítkách respondentů ovšem autoři zjistili, že kuřáci a nekuřáci si ve hře všímají jiných věcí. Nekuřáci tak téměř nezaregistrovali malé plíce v horním rohu, které se při herním neúspěchu plní kouřem, a také je příliš nezajímala cena cigaret. Už z toho je tedy vidět, že techniky zaměřené na změnu chování padají u kuřáků na úrodnou půdu.

Zatím je hra navržena pro britské prostředí, do budoucna by ale měla být k dispozici v jiných variantách, tedy v jiném jazyce, s odlišnou měnou a případně reagující na dané kulturní prostředí. V jedné verzi tak byly zařazeny i ručně balené cigarety, které jsou v některých částech Británie velmi časté, v jiném prostředí si však uživatelé mohou myslet, že jde o jointy. Nezbývá než doufat, že se jednou dostane i do Česka, kde v důsledku kouření umírá podle dat Národního monitorovacího střediska pro droga a závislost 15 tisíc lidí, další tři tisíce umírají následkem kouření pasivního.

Michaela Koubová