Nejvyšší soud žádá Lucemburk o vyjádření k lékům užívaným vařiči pervitinu

Pervitin byl prvním komerčním preparátem dextrometamfetaminu na Západě. Během války byly tablety Pervitinu podávány vojákům, kteří prý pak postupovali rychle a mimořádně odvážně. Na obrázku je přípravek ve formě ampulí z roku 1940. Foto: Wikimedia

Nejvyšší soud (NS) se poprvé obrátil na Soudní dvůr EU v Lucemburku s předběžnou otázkou v trestní problematice. Jde o to, zda má justice považovat léky zneužívané „vařiči“ pervitinu za takzvaný prekurzor, tedy látku sloužící k výrobě drog. Podle alternativního výkladu jde o léčivé přípravky s obsahem prekurzoru, které jsou vyňaty z působnosti unijního nařízení.

Kvůli dvojímu výkladu práva NS přerušil výkon trestu muži odsouzenému za drogový delikt. Novinářům to včera oznámil mluvčí NS Petr Tomíček.

Prekurzor v chemickém smyslu slova je sloučenina, která se účastní chemické reakce za vzniku jiné sloučeniny. V kontextu trestního práva termín slouží pro látky užívané nebo přímo určené k výrobě drog. Například pseudoefedrin potřebný k výrobě pervitinu získávají „vařiči“ z některých léků.

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady o prekurzorech drog připouští podle NS dva protichůdné výklady. NS neodstranil pochybnosti ani při srovnání různých jazykových verzí sporného článku nařízení. Proto se obrátil na Soudní dvůr EU.

V konkrétní kauze soudy potrestaly muže za to, že u sebe přechovával přípravky s obsahem ibuprofenu a pseudoefedrinu. Loni v květnu nastoupil do výkonu trestu, který mu měl vypršet v květnu 2017. Protože existuje možnost, že po rozhodnutí Soudního dvora EU bude právní kvalifikace změněna v mužův prospěch, rozhodl předseda senátu NS Stanislav Rizman o přerušení výkonu rozsudku.

Předběžné otázky slouží k zajištění jednotného výkladu a provádění unijního práva ve všech členských státech. Soudní dvůr jich ročně dostává přes 400, řízení trvá v průměru 15 měsíců. České soudy již od vstupu do unie položily 49 předběžných otázek. Nejvyšší soud se do Lucemburku obrátil zatím pětkrát, žádal o zodpovězení předběžných otázek z oblasti mezinárodního práva soukromého nebo práva duševního vlastnictví. Aktuální otázka je tedy první v trestní oblasti.

-čtk-