Platy mají růst ve všech nemocnicích zřizovaných kraji

Zdroje tu jsou říká ČSSD a přes úhradovou vyhlášku pošle prý dost peněz, aby mohly krajské nemocnice zvednout platy všem zdravotníkům o 10 procent. Foto: Koláž ZD

Na zvýšení mezd ve zdravotnictví od ledna o deset procent by měli dosáhnout i zaměstnanci krajských nemocnic. Zajistit to má dohoda, kterou včera ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) uzavřel s Asociací krajů. Úhradová vyhláška, kterou ministerstvo připravuje na příští rok, bude podle něj pro nemocniční sektor znamenat navýšení financí o sedm miliard korun, což je šestiprocentní růst. Na navýšení platů to bude stačit, uvedl.

 

„Pomalu dokončujeme finální návrh vyhlášky, růst platů je bohatě zajištěn a pro nemocnice je zajištěn i prostor pro rozvoj léčebných metod,“ řekl Němeček. Prioritou je podle něj zajištění personálních potřeb nemocnic. Nemocnice v regionech se ale podle ministra dostanou i k financím na investice. „Státní rozpočet nám to umožňuje a jsme připraveni podporovat vedle státních nemocnic i regionálních nemocnice,“ uvedl.

Vláda schválila růst platových tarifů lékařů a dalších zaměstnanců ve zdravotnictví o deset procent od 1. ledna 2017 minulý týden. Opatření má pomoct udržet mladé lékaře a sestry v Česku. Kraje se v dnešním memorandu zavázaly, že mzdy se zvýší ve všech jimi zřizovaných zdravotnických zařízeních, tedy nejen v příspěvkových organizacích. Ministerstvo pak má zajistit finance na navýšení v úhradové vyhlášce. Platit bude také mzdy v zařízeních, která spadají pod něj, to jsou například fakultní nemocnice a psychiatrické léčebny.

Kraje podle šéfa asociace a jihomoravského hejtmana Michala Haška (ČSSD) zřizují 67 nemocnic a 31 z nich má formu příspěvkových organizací, tam automaticky platí tarifní tabulky. Zbývajících 36 má formu obchodních společností, tři z nich jsou společnosti s ručením omezením. I tam kraje podle dnešního memoranda mají zajistit navýšení platů, jakoby šlo o příspěvkové organizace.

Dohoda s kraji má zajistit stejný postup při odměňování zdravotnických pracovníků ve všech veřejných nemocnicích.

Připravovanou vyhlášku kritizuje Asociace českých a moravských nemocnic, podle ní navýšení úhrad nebude stačit.

-čtk-