Pravidelný sex prospívá stárnoucím ženám, ale pro starší muže je rizikem

Láska kvete v každém věku, avšak pozor - pokud muži mají pohlavní styk jednou a vícekrát týdně, jsou více ohroženi kardiovaskulárními problémy, než když vedou méně intenzivní sexuální život. Foto: Wikipedia

Sexuální život ve stáří je stále tématem, o kterém se příliš nemluví. Jenže on existuje a přináší nejen potěšení, ale také zdravotní rizika. Překvapivě však z hlediska zdraví záleží na pohlaví. Zatímco ženy z pravidelné sexuální aktivity spojené s orgasmem zdravotně profitují, u mužů totéž znamená zvýšená kardiovaskulární rizika.

 

Příroda není právě spravedlivá, a tak totéž může mít na různé lidi různé zdravotní dopady. Týká se to i sexuálního života, který bývá tradičně považován za jeden ze základních stavebních kamenů lidského zdraví. Americká studie publikovaná v Journal of Health and Social Behaviour se zaměřila na zdravotní dopady sexu u dospělých ve věku od 47 do 85 let a celkem analyzovala chování 2 204 lidí s ohledem na možná kardiologická rizika. Konkrétně vědci a vědkyně zkoumali rizika jako je hypertenze, rychlá srdeční frekvence, zvýšení C-reaktivního proteinu a také výskyt kardiovaskulárních příhod, včetně infarktu myokardu, selhání srdce nebo cévní mozkové příhody. Výsledkem studie je, že uspokojivá sexuální aktivita přináší ženám zdravotní benefity a může mít dokonce protektivní účinek z hlediska vzniku hypertenze, avšak u mužů totéž zvyšuje kardiovaskulární rizika a pravděpodobnost, že u nich dojde k náhlým zdravotním problémům.

Obvykle zažitá představa, že muži jsou sexuálně aktivní bez ohledu na věk a profitují z toho, zatímco ženy jsou v tomto ohledu pasivnější, tak bere za své. „Tato zjištění zpochybňují široce rozšířený předpoklad, že sex přináší stejné zdravotní výhody pro všechny,“ uvedla pro agenturu AFP profesorka sociologie Hui Liu, která působí na americké Michigan State University a vedla vědecký tým, který zpracovával rozsáhlou studii. Ženy zahrnuté ve výzkumu, které „vnímaly sex jako nesmírně příjemný a uspokojující“, vykazovaly nižší pravděpodobnost rozvoje hypertenze a s ní spojených dalších zdravotních problémů, než ty, které měly ze sexu menší potěšení. Podle profesorky Liu je toto zjištění důležitější pro ženy než pro muže, protože právě oni jsou těmi, kdo ve vztahu bez ohledu na jeho kvalitu obvykle více přijímá a čerpá z něj podporu. „Na druhé straně, pouze ženy žijící v dobrém a kvalitním vztahu mohou získat benefity od svého partnera,“ popsala vědkyně. Možným vysvětlením zdravotního přínosu uspokojivého sexuálního života pro ženy jsou podle profesorky Liu také hormony uvolňované v ženském těle při orgasmu.

Strach ze selhání muže stresuje

Studie ale přinesla zcela odlišné závěry ohledně pravidelného sexu a mužského zdraví. Pokud zkoumaní muži měli pohlavní styk jednou a vícekrát týdně, byli více ohroženi kardiovaskulárními problémy, než když vedli méně intenzivní sexuální život. „Je pozoruhodné, že jsme zjistili, že sex jednou týdně a častěji klade na muže vyšší riziko kardiovaskulárních příhod,“ vysvětlila profesorka Liu s tím, že toto riziko bylo ve srovnání se sexuálně neaktivními muži dvojnásobné.

Navíc studie ukázala, že více ohrožení byli muži, kteří sex popisovali jako velmi příjemný a uspokojivý, než ti, pro které sex nebyl tak příjemným zážitkem. Možným vysvětlením je podle profesorky Liu skutečnost, že stárnoucí muži jsou „křehcí a častěji trpí sexuálními problémy“, ale současně cítí společenský tlak na to, aby i v této oblasti života byli silní a úspěšní. O to jsou však jejich obavy z případného selhání větší, což má negativní vliv také na stav jejich kardiovaskulárního systému.

„Vzhledem k tomu, že starší muži mají ve srovnání s mladšími muži větší potíže s dosažením orgasmu, ať již ze zdravotních nebo emocionálních důvodů, mohou se velmi namáhat až se vyčerpat, což klade větší nároky na jejich kardiovaskulární systém s cílem dosažení orgasmu,“ popsala profesorka Liu. Negativní vliv na stav srdce a cév také mohou léky, které muži užívají, aby zvýšili své libido.

Ludmila Hamplová