Zpomalovače hoření přidávané do nábytku škodí zdraví

Nábytek hoří velmi dobře, dokud do něj nejsou vpraveny látky, které hoření zpomalují. Ty ale zase prý mohou poškodit zdraví členům domácnosti. Foto: University of Central Lancashire

Do nově vyráběného nábytku jsou přidávány chemické látky zpomalující jeho hoření. Opatření zvyšující požární bezpečnost můžou mít vážné dopady na lidské zdraví.  S tímto upozorněním přišla nezisková organizace zabývající se veřejným zdravím Health and Environment Alliance (HEAL). Ta sdružuje výrobce nábytku, hasiče, organizace zabývající se testováním spotřebního zboží a onkologické spolky. Společně vyjádřili znepokojení nad bezpečností používání zpomalovačů hoření v nábytku.

Zpomalovače hoření jsou chemické látky, které se používají v materiálech, jako jsou plasty nebo textilie, jejichž cílem je zabránit, nebo oddálit šíření ohně.

U nábytku lze zpomalovače nalézt například v pěnových výplních a textilu (pohovky, křesla, koberce, atd.). Na jednu stranu přispívají ke zvýšení bezpečnostních standardů, zároveň můžou být velice škodlivé pro lidské zdraví, shodují se odborníci.

Dopad na zdraví

Podle doktorky Lisette van Vlietové ze sdružení HEAL  byla prokázána spojitost mezi chemickými látkami zpomalujícími hoření a problémy s plodností, vývojem dítěte (porodní hmotností, pozorností, IQ, koordinací), rakovinou a dalšími negativními dopady na imunitní systém a metabolismus.

Příkladem můžou být bromové zpomalovače hoření, které jsou obsažené v domácnostech běžně používaném textilu a nábytku. Bromové zpomalovače jsou přitom na seznamu endokrinních disruptorů, látek schopných narušovat hormonální komunikaci mezi buňkami organismu.

„Vzhledem k tomu, že jsou látky zpomalující hoření často perzistentní, když se dostanou do našeho těla, je důležité, abychom eliminovali tyto zpomalovače a dosáhli požární bezpečnosti efektivnějším a měně znečišťujícím způsobem,“ uvedla doktorka van Vlietová během zářijové prezentace před bruselskými úředníky.

S odvoláním na závěry řady studií upozorňuje neziskovka HEAL na prokázanou souvislost mezi zpomalovači hoření a bioakumulací, toxicitou organismu, mutagenitou, narušením endokrinního systému a karcinogenezí.

„Dlouhodobé vystavení takovému nábytku a textilu v domácnostech nebo kancelářích je potencionálně škodlivé, jelikož jsou škodlivé látky ve formě prachu uvolňovány i během normálního používání,“ dodala van Vlietová.

A co děti, mají si kde hrát?

Děti jsou považovány za nejzranitelnější skupinu vzhledem ke skutečnosti, že jsou doma při hraní v kontaktu s prachem častěji než dospělí.

Dánský ministr životního prostředí Esben Lunde Larsen před nedávnem navrhl, aby EU zakázala používat zpomalovače hoření ve výrobcích, se kterými děti přicházejí do styku. „Děti jsou obzvláště zranitelné vůči chemikáliím, takže musíme bojovat, takže aby nebyly vystaveny nebezpečným vlivům,“ dodal Larsen.

Rizikovou skupinou jsou i hasiči, jelikož jsou během požáru vystaveni toxickým výparům. „Hasiči mají vyšší riziko výskytu řady druhů rakoviny a máme obavu, že zpomalovače hoření přispívají ke zvýšení tohoto rizika,“ řekl Mikael Svanberg z Evrospké hasičské asociace (EFFUA).

Podle Svanberga by se protipožární bezpečnost měla zaměřit na jiné prostředky, jako jsou například detektory kouře a stropní rozstřikovače vody.

Jakub Žák