Čtvrtek, 5. srpna, 2021

Boj o velké peníze: Průmysl varuje před změnou zákona, profesor Vyzula svůj návrh na snížení cen léků brání

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nejsilnější organizace farmaceutického byznysu v Česku se spojily, aby protestovaly proti pozměňovacím návrhům k zákonu o léčivech a varují, že pokud budou parlamentem schváleny, sníží se dostupnost léků pro české pacienty. Originální a generičtí výrobci léků, distributoři a provozovatelé lékárenských řetězců své výhrady představí na čtvrteční tiskové konferenci. Budou napadat dva návrhy, které již prošly jednoznačně zdravotním výborem sněmovny a jsou připraveny pro hlasování v závěrečném třetím čtení zákona. Jeden podal (spolu s kolegy) Jiří Běhounek (ČSSD) a druhý šéf zdravotního výboru Rostislav Vyzula (ANO). Zvláště bolestný pro obchodníky s léky může být Vyzulův návrh, který je defacto přílepkem, protože ve skutečnosti mění zákon o zdravotním pojištění. Navyšuje procentuální sazby snížení maximálních cen – u biosmilars na 30 procent a u generik na 40 procent a také je rozšiřuje na všechny přípravky v referenční skupině (nyní je to jenom na první podobný). „Jde o velké peníze, proto se to nebude líbit,“ ví profesor Vyzula, jehož snahou je zabránit eskalaci nákladů na léky a zajistit přístup k moderní léčbě „všem našim indikovaným pacientům“.

 

Šéf zdravotního výboru je prý ochoten vést diskusi, ale průmysl s ním nejednal a rovnou se obrací na média. „Je to divný způsob komunikace, ale jen mne to utvrzuje v oprávněnosti takového návrhu,“ říká profesor Vyzula, který Zdravotnickému deníku odpověděl na nejčastější námitky proti svému návrhu.

 

V Česku máme nejlevnější léky v EU. Nepodpoří Váš návrh reexporty, proti nimž měla novela zakročit, a to tím, že dále zpřísňuje cenovou regulaci a tlačí ceny léků až na nesmyslně nízkou úroveň?

U nás se průměrují ceny ze tří nejlevnějších v Evropě. Nemusíme být tedy nejlevnější. Re-exporty jsou jednou z námitek farma průmyslu, které se ke mně dostaly, ale já se jich neobávám, protože nynější novela zákona o léčivech právě zavádí přísnější a hlavně důkladnější pravidla, kdy re-exporty nebudou možné. Pokud budou pravidla dodržována – a měla by – jedná se o zákon, tak není důvodu k obavám. Pochopitelně, že bez takové novely by můj návrh na redukci maximálních cen biosimilars a generik neměl smysl.

Co říkáte argumentu farma průmyslu, že ve zdůvodnění návrhu uvedené příklady procentuálního snižování nejsou provázány s informací o výši a způsobu stanovení maximální ceny originálního přípravku v uvedených zemích? Čili, že jsou vytrhávány z kontextu a pak jsou vyvozovány nesprávná opatření pro ČR. Podle peůmyslu 40% snížení ceny generika v zahraničí může stále znamenat vyšší výslednou cenu generika než 32% snížení ceny generika v ČR. Důležitý je prý totiž základ, ze kterého se snížení počítá.

Ano, i tato námitka se ke mně již dostala, ale ani tohoto se neobávám. Již v současné době je situace taková, že úhrada za léky je v mnoha zdravotnických zařízeních vysoutěžena hluboko pod stanovenou úhradou správním řízením SUKLu. Přesto se léky k nám i nadále dovážejí. Ano, jistě ne všechna zdravotnická zařízení výběrové řízení provádějí a jsou zde i ambulantní specialisté, kteří je indikují. Generik je už dnes tolik a konkurence je vysoká, že pokud některé firmy dovoz zastaví, tak ne všechny.

Návrhu chybí (podle průmyslu úmyslně) podložení konkrétními čísly a analýzou dopadu. Není prý jasné, jaký bude mít dopad na úhrady ze zdravotního pojištění.

V návrhu jsou uváděny jen procentuální redukce cen. Vycházím z následujícího. Jde mi především o to, aby biosimilars a generika byla k dispozici všem našim pacientům. Situace s financováním našeho zdravotnictví není sice t.č. kritická, daří se vybírat zdravotní pojištění díky nízké nezaměstnanosti, ale zdravotnictví je čím dál tím dražší. V současné době vynaložíme na zdravotní péči něco kolem 300 miliard korun, když sečteme všechny položky, ale v sousedním Rakousku je to v přepočtu přes 500 miliard korun. Již dnes se ukazuje, že zásadní problém je v nákladech na tzv. biologickou, cílenou léčbu. Tento rok dojde k výraznému nárůstu a v dalším roce to jen poroste. Navíc, potřebujeme více peněz na mzdy a platy zdravotníků, více peněz na rekonstrukce zdevastovaných nemocnic atd., pokud si chceme udržet vysokou kvalitu péče. To všechno znamená, že budeme potřebovat peněz více, protože stále platí, že každý občan má právo na nejlepší, nejmodernější zdravotní péči, která je ve světě k dispozici. Přitom je pochopitelné, že i v lékové oblasti chceme, aby všichni indikovaní pacienti tuto léčbu dostali. Jednoduše – když přijdou nové originální biologické léky, které jsou velmi nákladné, tak nebudou prostředky na další. Navzdory tomu, že za poslední 3 roky dostalo zdravotnictví o 40 miliard korun více, to stačit do budoucna nebude. Je pravdou, že například v Rakousku redukce o 40-70 procent u biosimilars může znamenat vyšší cenu a úhradu než u nás, ale taky tomu tak nemusí být. Z dostupných informací nejsou zjistitelné ceny a úhrady stejných léků například v Rakousku.

Máte tedy analýzu dopadu vašeho návrhu?

Ano, mám analýzu z VZP, kde úspora jen pro příští rok by činila 1, 159 miliardy korun. Kč. Vzhledem k tomu, že nové léky přicházejí každým rokem a v příštím roce se odhaduje, že budou stát o 3-4 miliardy korun více než letos, tak musíme někde ušetřit. Jinak nebude tato léčba dostupná pro všechny potřebné pacienty.

Jakým způsobem jste dospěl ke konkrétním procentům snížení?

Je to kvalifikovaný odhad odborníků.

Kdo Vám návrh pomáhal připravit?

Již 3 roky se zabývám myšlenkou stanovení cen léků. Hlavně jejich včasnou revizí, protože ceny léků podstupují ve světě změny, jako každá jiná komodita a bohužel naše reakce je příliš pomalá, takže se odhadovalo, že přicházíme ročně až o 5-6 miliard korun. Tento návrh byl zpracován ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví Mám rovněž analýzu ze SÚKlu a pojišťovny VZP, stejně jako právní rozklad možnosti včlenit jej do novely zákona o léčivech.

Byl na Váš činěn nějaký nátlak ze strany farma průmyslu (nebo kohokoliv jiného), abyste svůj návrh stáhl, jakým způsobem?

Bohužel nebyl. Říkán schválně bohužel, protože bych to rád s farma průmyslem otevřeně probral, ale nikdo se neukázal, jen nepřímo, přes někoho. To nepovažuji za férové jednání. Chápu, že je to velmi citlivé téma, ale znovu zdůrazňuji, že vývoj ve zdravotnictví jde velmi rychle dopředu, bude nás stát stále více, pokud chceme zachovat stávající kvalitu. Peníze do systému současná vláda vkládá, ale to nebude stačit, pokud nenajdeme vnitřní mechanismy jak někde ušetřit, jak zamezit úniku peněz za zbytečné náklady, když chceme, aby všichni naši pacienti dostali to, co pacienti v Rakousku, Německu, Anglii. Není to pro nás jednoduché, protože ekonomiky zemí kolem nás jsou na jiné úrovní, ale jsem přesvědčen, že musíme zkusit najít rezervy. Obávám se toho, že nás farma průmysl umoří, tak jako kdysi zbrojařský průmysl Západu umořil a vlastně zničil Východní blok. To druhé jsem přivítal, ale to první by mne velmi mrzelo.

Tomáš Cikrt

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY