Čtvrtek, 4. března, 2021

Dnes je Světový den boje proti dětské obrně. Nemoc řádí už jen ve dvou zemích

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

 

Na dnešek připadá Světový den POLIO (boje za vymýcení dětské obrny) vyhlášený OSN. Boj proti dětské obrně je stále aktuální, ale díky mezinárodnímu úsilí, Světové zdravotnické organizaci (WHO) a iniciativě neziskové organizace Rotary International postupně poklesl za posledních 28 let počet států, ve kterých se dětská obrna vyskytovala, o 99 procent. Nemoc se nyní vyskytuje z původních 125 zemí již jen ve dvou – v Afghánistánu a Pákistánu. U příležitosti světového dne POLIO zveřejňujeme tiskovou zprávu organizace Rotary International.

Program PolioPlus představuje mimořádně významné zapojení Rotary do úsilí o úplné vymýcení dětské obrny – poliomyelitis – ze světa. Původně jsme tohoto cíle chtěli dosáhnout do roku 2005, ale ještě není naplněn a nadále si žádá naši účast a podporu.

Projekt byl zahájen v roce 1985 s cílem zajistit 120 milionů amerických dolarů na dobu pěti let na očkování dětí z rozvojových zemí proti viru dětské obrny. V rámci kampaně PolioPlus se k roku 1988, kdy byla ukončena, podařilo získat na tehdejší dobu rekordní částku 247 milionů dolarů. Do roku 2016 již rotariáni přispěli na celosvětovou eradikaci polio viru více než 1,6 miliardy dolarů.

Vedle získávání finančních prostředků nelze opomenout ani význam práce, odvedené obrovskou armádou dobrovolníků mobilizovanou Rotary International. Stovky tisíc dobrovolníků na lokální úrovni podporují akce realizované v rámci Národních imunizačních dnů a svým příkladem povzbuzují ke spolupráci občany svých komunit a další konkrétní akce zaměřené na tento cíl.

Historie boje s obrnou

V roce 1988 se Rotary připojilo ke Světové zdravotnické organizaci (World Health Organization – WHO) pokud jde o odhodlání přispět k eradikaci polia do roku 2005, kdy Rotary slavilo své 100. výročí vzniku. Rotary spolupracuje s WHO, a také s Dětským fondem OSN  (UNICEF), s americkými Centry pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), s vládami jednotlivých států a se všemi dalšími, kdo sdílejí tuto snahu v rámci jednoho z nejvýznamnějších a nejintenzivněji realizovaných celosvětových projektů spolupráce veřejných a soukromých subjektů v oblasti snahy o zlepšení zdravotních podmínek lidstva jako celku.

Výsledkem snahy Rotary International a jeho partnerů je to, že přes dvě miliardy dětí byly již očkovány proti dětské obrně a tím ochráněny proti ataku této zákeřné choroby. WHO vyhlásilo oba americké kontinenty za oblasti bez polia v roce 1994, oblast západního Pacifiku následovala v roce 2000 a Evropa v roce 2002. Bývalé Československo této mety dosáhlo již v šedesátých letech 20. století.

Již v roce 2002 poklesl počet registrovaných případů onemocnění dětskou obrnou o 99 procent ve srovnání s rokem 1985. Dnes je ještě nutné dokončit celý proces v Afganistánu a Pákistánu. Na cestě k potvrzení úplného úspěchu je Indie, kde se již po řadu měsíců dětská obrna nevyskytla ani v donedávna problémovém státě Utrapradéš.

Dosáhnout úplného vymýcení polioviru je velmi obtížný úkol (zatím se to podařilo jen u jediné nemoci – u černých neštovic) a také je to velmi nákladné (předpokládané celkové náklady jsou odhadovány na 3 miliardy dolarů. Je k tomu třeba, aby se v zemích, kde se polio vyskytuje, kde je velké riziko výskytu, ale také v zemích, kde se nedávno ještě vyskytovalo, pečlivě prováděly národní imunizační dny, během nichž jsou očkovány všechny děti ve věku do 5 let. Přitom musí i nadále pokračovat rutinní očkování proti dětské obrně v ostatních zemích světa, systematické sledování a ohlašování výskytů nemoci a podezřelých případů, velmi rychlá akce, pokud by došlo ke vzniku nového ohniska epidemie. To také vyžaduje vybudování dostatečné sítě laboratoří.

V roce 2002 se zdálo, že chybí 275 milionů dolarů. Tehdy se Rotary zavázalo získat 80 milionů dolarů v rámci speciální kampaně. Obrovským povzbuzením bylo vystoupení Billa Gatese, zakladatele společnosti Microsoft, na Kongresu RI v roce 2007, kde oznámil, že Nadace Billa a Melindy Gates (NBMG) přispěje Rotary na tento program částkou 100 milionů dolarů v očekávání, že rotariáni dokáží přidat dalších 100 milionů. V roce 2009 zvýšila nadace svoji výzvu na 335 milionů, a v roce 2012 ohlásila, že bude na projekt eradikace polio v letech 2012 – 2018 ročně přispívat částkou 35 milionů dolarů. Rotary se zavázalo přidat 200 milionů dolarů v rámci programu Skončeme s poliem teď – měňme historii hned – End Polio Now – Make History Today. Ve skutečnosti se rotariánům podařilo do 30. června 2012 přispět celkovou částkou 228,7 milionů dolarů a další dary v rámci program Polio-Plus na účet nadace Rotary přicházejí. V Lisabonu v 2013 byl vyhlášen nový společný projekt Rotary a Nadace Gates, kdy za každý dolar, který Rotary dá na eradikaci, Nadace vloží taky dolar, do 35 milión dolarů ročně, a to do roku 2018.

V současné době sotva neexistuje jiná nevládní organizace, která by na sebe kdy vzala takový závazek jakým je finanční kampaň PolioPlus.

Co je potřeba ještě učinit

Jestliže ještě zbývá zbavit se polia v Afganistánu a Pákistánu, kde je situace komplikována bojem s Al-Kaidou v těžko přístupných horských oblastech, není to jen otázka těchto zemí. Nebezpečí zavlečení dětské obrny zpět do Evropy, Ameriky i Afriky je stále v současném globalizovaném světě velmi velké. Stačí jedno letadlo a v něm jedno nakažené dítě a pohroma se může vrátit. Proto není možné polevit v úsilí a program Polio-Plus zůstává nadále hlavním zdravotnickým projektem Rotary a Nadace Rotary.

Zapojení České republiky

Ke Světovému dni Polia se letos opět připojí i Rotary International District 2240 (Česká republika a Slovenská republika) svými charitativními sbírkami. Jen od roku 2004 přispěl na  kampaně proti této nemoci částkou celkem 172 982 dolarů , což je  cca 3,8 miliónu korun. Každoročně tak přispívá kolem 15 tisíc dolarů.

Letos je pravděpodobné, že přispěje více než 20 tisíci dolary, protože v tomto roce nadace Rotary Foundation slaví 100. výročí svého založení.

-TZ-

Více informací:

http://www.endpolio.org

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY