Dohody porušeny: Znovu vzplanul boj o VoZP. Zástupci odborů vyhozeni z dozorčí rady

Dnešním postupem dozorčí rada zcela zbourá dohodu legislativních náměstků čtyř ministerstev – financí, obrany, práce a zdravotnictví – kteří se shodli na tom, že se zástupci těchto ministerstev zúčastní správní rady 20. října a že až tam budou řešeny personální otázky, zejména pak výběrové řízení na nového generálního ředitele VoZP. Na obrázku je dosavadní ředitel Karel Štein. Foto: ViZP/koláž ZD

Dnes zasedala dozorčí rada Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP), která nabrala nečekaně dramatický průběh. „Ráno na počátku dozorčí rady naprosto bezskrupulózně, dá se říci skoro až vulgárním způsobem, vyrazili dva řádně jmenované zástupce odborů, přestože ti se tam dostavili zcela v souladu se zákonem,“ sdělila Zdravotnickému deníku osoba znalá problematiky, která se podílí na řešení sporné právní situace ve VoZP. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef  Středula vyzývá ke klidu a dohodě. „Zodpovědná ministerstva by si měla vyříkat a dohodnout se, co se v této zdravotní pojišťovně odehrálo. Je tu silné právní vakuum,“ řekl odborový šéf Zdravotnickému deníku.

 

Podle našich informací, měli zástupci odborů nahradit neplatně zvolené členy dozorčí rady VoZP, ale předseda tohoto orgánu plukovník Pavel Lipka  je vyhodil s tím, že je nikdo nezval. Dál pak dozorčí rada jednala za zavřenými dveřmi, dovnitř byla vpuštěna pouze údajná nová předsedkyně správní rady Lenka Poliaková a údajný nový ředitel Pavel Kolář. Oba však byli zvoleni na zasedání správní rady VoZP 29. září, jejíž platnost zpochybnili tři na sobě nezávislé právní posudky, ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a defacto i Městský soud v Praze, který před časem vydal předběžná opatření, jimiž zakázal dvěma členům správní rady účastnit se správní rady a hlasovat na ní.  Nadále tak současně vystupuje jako ředitel pojišťovny její dosavadní šéf Karel Štein a i dosavadní předsedkyně správní rady Jitka Šebková. Na pozadí celého nepřehledného právního sporu je boj o vliv nad pojišťovnou, kterou se snažili ovládnout lidé z ministerstev ovládaných ANO (financí a obrany) a získat tak převahu nad zástupci ministerstva zdravotnictví.

Dozorčí rada svým dnešním krokem chtěla dosáhnout bezproblémového přijetí komuniké, jímž zaštítí zpochybňované zasedání správní rady z 23. září. Znepokojivý je fakt, že tím zcela zbourá dohodu legislativních náměstků čtyř ministerstev – financí, obrany, práce a sociálních věcí a zdravotnictví – kteří se shodli na tom, že se zástupci těchto ministerstev zúčastní správní rady 20. října a že až tam budou řešeny personální otázky, zejména pak výběrové řízení na nového generálního ředitele VoZP.

„Podle právního stavu nejsme úplně přesvědčeni, že současný postup je v naprostém pořádku, zejména se jedná o klíčové jednání v září letošního roku, kde došlo k překotným svoláváním a odvoláváním a my si my si myslíme, že tam je celý předmět, celé té v uvozovkách taškařice,“ řekl Zdravotnickému deníku šéf ČMKOS Josef Středula.  „Dotčená ministerstva, zejména ta, která mají zastoupení v orgánech pojišťovny a mají právní odpovědnost za své konání, by měla v první řadě učinit všechny právní analýzy tak, aby bylo zjištěno, co se všechno odehrálo, zda je to v souladu se zákonem, až pak teprve by se mělo postupovat dalšími kroky, včetně zamezování účasti komukoliv kdekoliv. My nemáme zájem na jakémkoliv rozkolísání situace uvnitř zdravotní pojišťovny, naopak chceme ji konsolidovat a naši zástupci budou podle toho postupovat,“ dodal.

Tomáš Cikrt