Vyhláška pro lesní mateřské školy: Pitná voda, suchý záchod, teplá jurta a čistý vzduch

Uprostřed lesa musí být zázemí, třeba jurta, tady by si děti mohly dopřát odpolední spánek, nebo se zahřát. Foto: A Woven Education

 

Do připomínkového řízení zamířila novela vyhlášky ministerstva zdravotnictví, která upravuje hygienické požadavky na prostory a provoz škol a školských zařízení. Nově do ní totiž přibude paragraf, definující povinnosti lesní mateřské školy. Úpravu bylo nutné připravit s ohledem na letošní změnu školského zákona, který tuto přírodní novinku zavedl do českého práva. Zatímco na klasickou mateřskou školu je kladeno množství náročných požadavků, u lesní školky stačí splnit pouze několik základních podmínek. Zjednodušeně by se dalo napsat, že děti v lese mají dýchat čistý vzduch, nesmí trpět žízní, měly by mít kam si odskočit a kde zdřímnout a měly by mít možnost uchýlit se do tepla a sucha (v jurtě či chatce).

 

Zákon č.  258/2000, o ochraně veřejného zdraví, stanovuje mj. hygienické požadavky na prostory a provoz škol a školských zařízení. Prováděcím předpisem zákona je vyhláška č. 410/2005 ve znění vyhlášky č. 343/2009, kterou vydává ministerstvo zdravotnictví. Ta nyní musela být doplněna o paragraf 9 „Lesní mateřské školy“, neboť se změnil školský zákon (zákonem č. 178/2016 se měnil zákon č. 561/2004), který je nyní definuje následovně: „Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou.“ Stavbou se myslí ve smyslu stavebního zákona.

V Česku je cca 140 lesních mateřinek

Lesní mateřské školy mají být alternativou k běžným mateřským školám. Jak se píše v materiálu pro vládu, kladou důraz na „vzdělávání mimo učebny, přímo v prostředí přírody, nejčastěji lesa“. Odpočinek dětí probíhá v zázemí, které má nejrůznější podoby, např. jurty, chatky či maringotky. „Děti z lesní mateřské školy však netráví celý rok jen ve venkovním prostředí (lese), ale součástí činnosti jsou i např. návštěvy divadel, muzeí,“ píše se dále v materiálu.

Lesní mateřské školy najdeme v Dánsku (tam byla vůbec první), Německu, Švédsku a
v dalších zemích Evropy. Jejich počátek sahá do 50. let minulého století, jsou jich stovky. V Česku byl poprvé záměr zřídit lesní mateřské školy představen v roce 2010. Ministerstvo školství tenkrát vyhlásilo pokusné ověření provozu integrované lesní mateřské školy Lesníček při Mateřské škole Semínko v areálu Toulcova dvora. Vznikla také Asociace lesních mateřských škol je v současnosti u nás provozováno cca 140 lesních mateřských škol, nejvíce jich je ve Středočeském kraji (21) a v Praze (20), a dále v Jihomoravském kraji, kde je provozováno 16 lesních mateřských škol, z toho 15 v městě Brně, a dále v Moravskoslezském kraji je provozováno 11 lesních mateřských škol. V ostatních krajích se počty pohybují v jednotkách (1 až 7).

Nárok na odpolední spánek

Když je posuzována běžná škola, vyhláška stanovuje hygienické požadavky k celé řadě parametrů: prostorovým podmínkám, vybavení, provozu, osvětlení, vytápění, mikroklimatickým podmínkám0, zásobování vodou, úklidu a nakládání s prádlem.  Školský zákon ukládá jako podmínku pro zapsání školy do rejstříku souhlas stavebního úřadu a hygieniků k jejím prostorám. Lesní škola nemá prostory a nepotřebuje souhlas stavebního úřadu, avšak hygieniků ano.

„Vzhledem k alternativnímu charakteru lesních mateřských škol ke klasickým výchovným a vzdělávacím zařízením a různým možnostem realizace provozu lesních mateřských škol je možné stanovit hygienické požadavky pouze v obecné rovině,“ uvádí se ve zdůvodnění změny vyhlášky. Mezi základní hygienické požadavky patří požadavek na provoz v prostředí, které splňuje hygienické limity na hluk a limity znečištění ovzduší. „Nezbytným hygienickým požadavkem je zajištění dostatečného množství pitné vody pro provoz lesní mateřské školy, přičemž je nutné zohlednit skutečnost, že lesní mateřská škola nemusí být připojena k vodovodnímu řadu. Lesní mateřská škola musí být vybavena vhodným hygienickým zařízením, tedy záchodem, kdy není podmínkou záchod splachovací, a dále vybavením pro mytí rukou s tekoucí pitnou vodou se základními hygienickými potřebami (toaletní papír, mýdlo a prostředky na hygienické osušení rukou). Obecným požadavkem je, aby zázemí bylo udržováno v čistotě a ve stavu, který nebude ohrožovat zdraví dětí, a musí být k dispozici prostředky pro poskytnutí první pomoci,“ píší úředníci ministerstva zdravotnictví. Děti tráví v lesní školce většinu času venku, ale měly by mít možnost uložit věci a náhradní oblečení nebo obuv v suchu, a když se počasí zhorší, měly by mít k dispozici „zázemí“, které je ochrání a kde se zahřejí. Také musejí odpočívat, mají nárok na odpolední spánek.

Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že pro dozorující hygieniky bude zpracována metodická pomůcka ke sjednocení vydávání jejich stanovisek k dodržování hygienických požadavků při provozu lesních mateřských škol.

-cik-