Vůbec nejčastější příčiny úmrtí při domácích porodech byly spojeny se situacemi, kdy došlo k poškození mozku, zejména při nedostatku kyslíku nebo udušení. Zatímco při porodech v nemocnici, které vedly porodní asistentky, docházelo k těmto stavům ve 0,21 případů na 10 000 porodů, u plánovaných domácích porodů to bylo více než 10x častěji. Foto: Wikimedia

Nejčastěji novorozenci umírají při domácích porodech. Ohrožují je komplikace a infekce

Domov nemusí být vždy tím nejbezpečnějším místem, zvlášť pokud jde o porod dítěte. Ukazují to výsledky nové americké studie, zahrnující více než 15 miliónů dětí, která porovnávala výsledky domácích porodů s porody proběhlými v nemocnici. Jako nejméně rizikové se u donošených novorozenců ukázaly porody ve zdravotnickém zařízení vedené porodními asistentkami. Ve srovnání s takto vedenými porody umírají děti při domácích porodech více než třikrát častěji.

 

Spojené státy americké patří k zemím s nízkou novorozeneckou úmrtností. To ale neznamená, že by zde děti při porodech neumíraly. Podrobnější pohled na konkrétní čísla nabízí studie publikovaná v Journal of Perinatal Medicine, která porovnávala úmrtnost a její příčiny u plánovaných domácích porodů a porodů v nemocnicích. U porodů ve zdravotnických zařízeních pak studie odlišovala, zda byl porod veden porodními asistentkami, nebo lékaři. Nejde přitom o první studii, která ukazuje na vyšší novorozeneckou úmrtnost při plánovaných domácích porodech ve srovnání s porody v nemocnici. Oproti předešlým pracím se ale podrobněji zabývá příčinami vyšší novorozenecké úmrtnosti. „Tato nová studie vůbec poprvé ukazuje na příčiny, proč více dětí umírá při plánovaných domácích porodech,“ popsal pro agenturu Reuters Amos Grunebaum, vedoucí autorského týmu, který jako porodník působí na New York Weill Cornell Medicine. „Hlavními důvody jsou poškození mozku, ale také infekce,“ dodává.

Nejbezpečnější je porod v nemocnici s porodní asistentkou

Nová studie zahrnovala analýzu údajů o celkem 15,9 milionů novorozenců, kteří se v USA narodili během let 2008 až 2012. Ve studii byli zahrnuty pouze dětí, které se narodily jako donošené, tedy alespoň ve 37. týdnů těhotenství, pocházely z těhotenství s jedním plodem, a vážily nejméně 2 500 gramů. Šlo o děti, které se narodily živé. Studie se tedy zaměřila pouze na „normální“ nerizikové novorozence.  Zdrojem dat pro studii byl úřad Centers for Disease Control. Pokud by byly údaje o zemřelých dětech zahrnuty do statistik do novorozenecké úmrtnosti, zemřely do 27 dnů po porodu. Celkem z 15,9 milionů analyzovaných novorozenců zemřelo ve sledovaném období 9 297 dětí. Tedy na 10 000 porodů připadalo zhruba 5,8 zemřelých novorozenců. Zhruba polovina případů připadala na vrozené vývojové vady, deformace a abnormality.

V případě plánovaných domácích porodů byly ale příčiny úmrtí novorozenců odlišné. Největší podíl zemřelých novorozenců připadal na komplikace během porodu, následně pak na vrozené vady a infekce. Vůbec nejčastější příčiny úmrtí byly spojeny se situacemi, kdy došlo k poškození mozku, zejména při nedostatku kyslíku nebo udušení. Zatímco při porodech v nemocnici, které vedly porodní asistentky, docházelo k těmto stavům ve 0,21 případů na 10 000 porodů, u plánovaných domácích porodů to bylo více než 10x častěji. U nemocničních porodů připadalo 51 % úmrtí na vrozené vývojové vady, pokud byl porod veden lékařem. Příčina úmrtí byla stejná ve 43 % porodů, jestliže jej v nemocnici vedly porodní asistentky. „Tato zjištění ukazují, že pro ženy a děti mohou být bezpečné porody v nemocnici,“ popsal Grunebaum s tím, že porodní asistentky, které asistují u domácích porodů, nemusí mít stejnou úroveň znalostí a zkušeností, a současně nejsou schopny poskytnout stejné zákroky jako v nemocnici, pro případ, že dojde během porodu ke komplikacím.

Skutečný počet úmrtí při domácích porodech může být vyšší

Autoři studie připouští omezení své práce, a to v tom, že neměli k dispozici data o úmrtí novorozenců v případě, že porod začal a probíhal plánovaně doma, avšak došlo ke komplikacím, a proto byl dokončen v porodnici. Pokud následně došlo k úmrtí dítěte, bylo ve statistikách zahrnuto jako úmrtí novorozence v nemocnici, ačkoliv se jednalo o plánovaný domácí porod. To podle vědeckého týmu může vést k tomu, že rizika spojená s domácí porody budou podceňována, byť jsou ve skutečnosti vyšší. A naopak není zřejmé, jakou roli v rozhodování žen, zda budou rodit v nemocnici či doma, sehrála jejich případná onemocnění, což mohlo porodnické výsledky také ovlivnit.

Podle autorů studie je v současnosti k dispozici už dostatečné množství důkazů o tom, že porody doma jsou rizikovější než v nemocnici. Pokud takový porod v domácím prostředí vede porodní asistentka, jsou nejčastějšími příčinami novorozenecké úmrtnosti komplikace během porodu, malformace plodu a infekce. „Tato analýza příčin novorozenecké úmrtnosti u plánovaných domácích porodů ukazuje, že pro novorozence jsou riskantnější než porod v nemocnici,“ shodují se vědci. Lékaři, porodní asistentky, tak i poskytovatelé zdravotnické péče by pak měli sdílet relevantní informace a informovat ženy o možných rizicích.

Porody doma – mohou dopadnout dobře?

Naproti tomu některé porodní asistentky považují domácí porody za rovnocennou volbu k porodu ve zdravotnickém zařízení. „Je těžké určit, čím byly způsobeny rozdíly, když nemáme ponětí o stavu rizik nebo průběhu porodů,“ komentovala výsledky studie pro agenturu Reuters Erin Wrightová, certifikovaná porodní asistentka, která se nepodílela na studii a působí na Johns Hopkins School of Nursing v Baltimore. Plánované domácí porody podle ní mohou mít srovnatelně dobré výsledky pro matku i dítě, pokud jsou vedeny zkušenou a dostatečně vzdělanou porodní asistentkou. Pro některé ženy a za určitého zdravotního stavu ale mohou být porodnice lepší volbou. „Otevřená a upřímná komunikace týkající se rizikových faktorů může zajistit bezpečnější porod,“ je přesvědčená Wrightová. Některé ženy si tak podle ní volí domácí porod, aby se vyhnuly rutinním zákrokům, které mohou negativně ovlivnit výsledek porodu.

Ludmila Hamplová