ÚS neobnovil řízení kvůli nucenému převozu dítěte do nemocnice

Plénum Ústavního soudu odmítlo návrh na obnovu řízení v případu matky, která v roce 2007 porodila v nemocnici v Hořovicích na Berounsku a týž den odešla bez vědomí lékařů domů. Foto: koláž ZD

Konstatování, že byla porušena evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, je podle Ústavního soudu dostatečnou satisfakcí za nucený převoz novorozence do nemocnice. Plénum odmítlo návrh na obnovu řízení v případu matky, která v roce 2007 porodila v nemocnici v Hořovicích na Berounsku a týž den odešla bez vědomí lékařů domů. Berounský soud pak vydal předběžné opatření, na jehož základě muselo dítě zpět do nemocnice.

Žena se proti předběžnému opatření neúspěšně bránila u Krajského soudu v Praze, který její dovolání odmítl jako bezpředmětné. Dítě se už totiž v mezičase dostalo zpět domů a předběžné opatření dále neplatilo.

Následnou ústavní stížnost soud odmítnul jako z části nepřípustnou, z části zjevně neopodstatněnou. Stejně dopadla i pozdější ústavní stížnost proti verdiktu ve sporu o náhradu nemateriální újmy. Justice totiž dospěla k závěru, že její nárok na případné odškodnění je promlčený.

Kauzou se poté zabýval Evropský soud pro lidská práva (ESLP), který konstatoval, že došlo k porušení úmluvy a k zásahu do rodinného života ženy i jejího syna a že matka neměla k dispozici účinný prostředek nápravy.

Žena se po rozhodnutí ESLP domáhala toho, aby se ústavní soudci v obnoveném řízení znovu zabývali jejími staršími ústavními stížnostmi. Dosud se jí totiž nikdo neomluvil za zásah do základních práv. Ústavní soudci ale řízení neobnovili. Vyjádřili přesvědčení, že následky vytýkaného porušení práva už netrvají a jsou dostatečně napraveny rozhodnutím mezinárodního soudu.

„Ten sice zamítl žádost navrhovatelky na přiznání spravedlivého zadostiučinění ze strany ESLP, nicméně z toho důvodu, že dle jeho názoru je postačující k nápravě nemajetkové újmy jím konstatované porušení Úmluvy,“ uvedla mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková.

-čtk-