Zaměstnanci ministerstva nedostali peníze, protože je státní tajemník „nedočerpal“

Státní tajemník Ivo Beneda je odpovědný za stav, který porada vedení ministerstva zdravotnictví považuje za "zásadní selhání personálního odboru". Foto: Koláž ZD

Zaměstnanci ministerstva zdravotnictví zřejmě přijdou o navýšení odměn a osobního ohodnocení, přestože na ně má úřad peníze přidělené ze státního rozpočtu.  Není to proto, že by si je nezasloužili, ale důvodem je neschopnost personálního oddělení tuto věc řádně zúřadovat a prostředky vyčerpat. Dříve takový problém mohl vyřešit ministr zdravotnictví, dnes platí služební zákon a odměňování pracovníků spadajících pod státní službu náleží do kompetence státního tajemníka. Tím je na ministerstvu Ivo Beneda. Zdravotnický deník získal zápis z listopadové porady vedení, která konstatovala, že „Ministerstvo zdravotnictví nebude schopno vyčerpat prostředky na mzdy pro státní zaměstnance, které jim byly přiznány ve státním rozpočtu“ a dále, že „to považuje za zásadní selhání personálního odboru“.

 

Podle informací Zdravotnického deníku bylo v posledních měsících mnoha pracovníkům ministerstva zdravotnictví ze strany úseku, řízeného stáním tajemníkem Benedou, zamítnuto zvýšení osobního ohodnocení s odůvodněním, že na to nejsou finanční prostředky. Ministr Němeček se proto na poradě snažil dozvědět, co je skutečnou příčinou, zda jde o nějaký záměr, či pouze o „nezvládnutý rozpočet“.

Tajemníka Benedu na poradě zastupoval vedoucí jeho kanceláře Martin Pohl, jenž přiznal, že u služebních míst „vyčerpáno nebude, protože ten odhad včetně odměn bude nižší, než je rozpočtováno.“ Ostatní členové vedení ovšem vyjádřili obavy, že když ministerstvo nevyčerpá peníze, které mělo k dispozici, tak o ně může příště přijít. Pohl argumentoval počtem neobsazených míst, avšak ministr namítal, že „všechna ministerstva mají neobsazená místa a přesto dokáží vyčerpat mzdové prostředky pro zaměstnance, kteří tam jsou.“ Peníze by se tedy podařilo vyčerpat, kdyby úsek řízený státním tajemníkem dokázal pracovníkům navýšit osobní ohodnocení a přiznat jim i odměny. „Ale protože jsme to neudělali, za deset měsíců jsme nevěděli, že nevyčerpáme rozpočet, tak se budou vracet peníze do státního rozpočtu,“ zlobil se na poradě ministr.

Náměstkyně ministra Lenka Ptáčková-Melicharová upozornila, že pokud zaměstnanci nedostali osobní ohodnocení se zdůvodněním, že je nedostatek finančních prostředků, mohou se odvolat ve správním řízení. „Teď je vidět, že prostředky tam evidentně byly,“ uvedla. Na to Benedův vedoucí kanceláře Pohl přiznal, že už se dva případy odvolání řešily, v jednom ministerstvo vnitra nevyhovělo a druhý je stále ještě otevřený.

Porada skončila závěrem, že vyzvala všechny sekce, aby „dle svých možností žádaly o zvýšení finančních prostředků pro spravedlivé ohodnocení zaměstnanců tak, aby v příštím období nemuselo ministerstvo vracet prostředky do státního rozpočtu“.

-cik-