Lékaři bez hranic vyzývají všechny strany konfliktu, aby ušetřily životy civilistů uvázlých v bitvě o Aleppo

Lidé neměli možnost uprchnout. Nebylo možné evakuovat pacienty, zásobit nemocnice a poskytnout zoufale potřebnou pomoc lidem uvázlým v oblasti, varují Lékaři bez hranic. Foto: MSF

 

Bitva o Aleppo se dostala do dosud nejkritičtějšího bodu. Lékaři bez hranic jsou rozhořčeni násilím, které je pácháno na civilistech, a také pasivitou, jíž vykazují všichni ti, kteří by mohli toto násilí zastavit. Lékaři bez hranic proto vyzývají všechny bojující strany, aby dodržovaly svůj závazek chránit civilisty – a to nejen v obléhaných místech, ale i v oblastech, které nově obsadila syrská vláda.

 

Všechna vyjednávání s cílem zajistit přístup humanitární pomoci do obléhaných oblastí východního Aleppa, která vedla OSN a další organizace (včetně Lékařů bez hranic), byla bezvýsledná. Vypadá to, že ve většině případů lidé neměli šanci uprchnout, když chtěli – a kam chtěli. Nebylo možné evakuovat pacienty, zásobit nemocnice a poskytnout zoufale potřebnou pomoc lidem uvázlým v oblasti. Za to nesou odpovědnost všechny strany, které se účastní konfliktu.

Ve východním Aleppu pracuje v extrémních podmínkách stále několik zdravotníků. Mají přitom obrovské obavy z nejbližší budoucnosti. Zdravotníky i jejich pacienty přitom chrání mezinárodní humanitární právo.

Vzhledem k poslednímu prohlášení OSN a faktu, že jde o konflikt, kde dochází ke zvěrstvům na civilistech, mají Lékaři bez hranic obrovské obavy o osud místních obyvatel.

“Je to jedna z nejhorších krizí posledních let, jíž jsou Lékaři bez hranic svědky,” uvedla Teresa Sancristoval, vedoucí krizového týmu Lékařů bez hranic pro Aleppo. “Připomínáme všem stranám, že i válka má svá pravidla. Je naprosto nezbytné, aby všechny zúčastněné strany umožnily lidem utéci do bezpečí, povolily evakuaci nemocných, raněných, a dovolily poskytnout ochranu a humanitární pomoci těm, kteří jsou lapeni v bojových liniích.”

Lékaři bez hranic